Powiat jasielski
Desznica

Desznica

   Wieś położona w dolinie potoku Ryj . Przylega do wsi Jaworze, z którą jest związana integralnie gospodarczo i administracyjnie.


    Nazwa wsi pochodzi od sposobu budowy domów i zabudowań gospodarskich, tzn. wieś zbudowana z desek . Jest to wieś rdzennie Łemkowska , założona na surowym korzeniu, na prawie wołoskim. Powstała w XVI wieku jako wieś królewska. Ludność żyła tu ubogo , mieszkańcy trudnili się rolnictwem, hodowlą bydła, zbierali także runo leśne.

   Od 1581 roku wieś należała do Stadnickich i dzieliła losy tzw. klucza żmigrodzkiego, aż do 1883 roku, kiedy Książę Sanguszko sprzedał ją Gorzyńskiemu, a ten z kolei Żydom, którzy ją rozparcelowali. Pod koniec XIX wieku żyło tu 473 osoby. W latach 1928-1929 pod wpływem schizmy tylawskiej ludność masowo przechodziła na prawosławie. Przed I wojną światową była tu szkoła masowa z ruskim językiem wykładowym.

   W czasie I wojny światowej toczyła się tu bitwa, po której pozostałością jest cmentarz wojskowy .
W 1790 roku wybudowano w Desznicy murowaną cerkiew p.w. św. Męczennika Dymitra. Do tej grekokatolickiej parafii należeli mieszkańcy Desznicy, Jaworza, Hałbów, Kątów i Skalnika. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Niepokalanej. Mieszka tu około 450 osób, które trudnią się głównie rolnictwem. Na terenie wsi działa jednostka OSP. Jest to przepiękna miejscowość w powiecie jasielskim, w której urodził się Stanisław Grzywacz .

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024