Powiat jasielski
Brzezowa

Brzezowa

   Jedna z najstarszych osad w powiecie jasielskim, korzenie grodziska , które znajdowało się na jej terenie sięgają czasów powstania Księstwa Piastów czyli VI-XI wieku. Badania wykopaliskowe potwierdziły istnienie ruin grodziska wiślańskiego. Są to dobrze zachowane wały, a w centralnej części przestrzeni ślady pól-chat pół-ziemianek. Były to osady mieszkalne, a ludność zajmowała się rolnictwem i hodowlą bydła.

    Pod względem prawnym wieś zawdzięcza swoje powstanie Wojszykom, a należąc do „klucza żmigrodzkiego", stanowiła własność Mikołaja Stadnickiego. W 1516 roku otrzymał ją Mikołaj Stadnicki. Później przechodziła te same koleje losu co Nowy Żmigród . Po rozbiorze Polski w 1772 roku w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej przez Austriaków, wieś stała się jednocześnie gminą, następnie została sprzedana Brzezowa należała do parafii w Skalniku, a Rusini z tej miejscowości należeli do parafii w Desznicy .


    Podczas I wojny światowej wieś bardzo zubożała. W okresie międzywojennym niewiele się zmieniło, uboga ludność utrzymywała się z rolnictwa i hodowli bydła i trzody chlewnej. W czasie II wojny światowej nie było tu większych zniszczeń, co wynikało głównie z niedostępności terenu oraz oddaleniu od większych miejscowości. W 1945 roku mieszkający tu Łemkowie zostali repatriowani do ZSRR lub wysiedleni na ziemie zachodnie. W opuszczonych gospodarstwach osiedliło się 65 rodzin polskich.


    Obecnie jest tu dom ludowy , działa jednostka OSP . Dzieci uczęszczają do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzezowej.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024