Powiat jasielski
Powiat jasielski

Powiat Jasielski

informacje  ogólne o powiecie

     Powiat Jasielski posiada powierzchnię 831 km2, który to obszar zamieszkuje 114.657 mieszkanców. Część północna ma charakter wyżynny, natomiast część południowa - górski.

     W skład powiatu wchodzi 10 gmin (Brzyska, Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Tarnowiec) . Powiat Jasielski obejmuje obszary Beskidu Niskiego z Magurskim Parkiem Narodowym.

      Na terenie powiatu funkcjonuje ok. 5.5 tys. podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON. W większości przypadków są to firmy jednoosobowe, rodzinne - które działalją na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczych. Pomimo znacznej aktywności , o rozwoju powiatu, miejscach pracvy j i zatrudnieniu decydują przede wszystkim duże zakłady: Zakład Tworzyw Sztucznych „GAMRAT" S.A ., Grupa NOWY STYL, Poszukiwania Nafty i Gazu w Jaśle Sp. z o.o., "VORTUMNUS" w Lisowie.

      Powiat Jasielski posiada bardzo bogatą architekturę sakralną . Znajduje się tu wiele zabytków świadczących o świetności tych ziem. Odwiedzanym zabytkiem sakralnym powiatu jest Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu . Licznie przybywają tu pielgrzymi z całej Polski, którzy odwiedzają kościół z Figurą Matki Boskiej Płaczącej i Kalwarię Saletyńską. Liczne rzesze pielgrzymów odwiedzają także Sanktuarium i w Tarnowcu . Znajduje się tu późnobarokowy ołtarz i gotycka Cudowna Figura Madonny z Dzieciątkiem z XVIII w. Kolejnym miejscem, szczególnie odwiedzanym jest kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie , pochodzący z XVI w., odbudowany w 1857 r, obecnie Sanktuarium Władysława Findysza księdza Męczennika. Również Jasło posiada ciekawe zabytki, między innymi gotycki kościół farny wzniesiony w połowie XV w., później kilkakrotnie przebudowywany, a także Kościół i klasztor oo. Franciszkanów ; pierwotne obiekty wzniesione w 1903 - 1904 r. zostały zburzone przez Niemców.

      Ciekawym obiektem jest również kościół w Starym Żmigrodzie z 1500 r. z gotyckim prezbiterium - dawną kaplicą ariańską. Ołtarz tego kościoła pochodzi z klasztornego kościoła Dominikanów z Nowego Żmigrodu .

      Warto zwrócić uwagę również na zabytkowe drewniane kościoły Powiatu Jasielskiego. Zaliczymy do nich kościół w Osieku Jasielskim z przełomu XIV i XV wieku, pokryty gontami, które już tak rzadko są spotykane w budownictwie oraz gotycki kościół św.Doroty w Trzcinicy pochodzi z końca XV wieku. W miejscowości Szebnie , przy trasie Jasło-Krosno , znajduje się zabytkowy kościół drewniany pw. św. Marcina zbudowany w 1605 r. Kościół pw. św. Katarzyny z 1779 roku w Sławęcinie Powiat Jasielski jest także godny zwiedzenia. Wnętrze kościoła pokrywa polichromia wykonana w 1890 r. przez malarza Wiśniowieckiego usłany jest szeregmiem cerkwi , które świadczą o zróżnicowaniu religijnym oraz zamieszkującej te tereny ludności łemkowskiej. Ciekawsze cerkwie znajduja się w Krempne j pw. świętych Kosmy i Damiana z XVIII w., Świątkowej Małe j pw. św. Michała Archanioła z XVIII w. i Świątkowej Wielkiej pw. św. Michała Archanioła z połowy XVIII w., cerkiew w Kotani pw. Świętych Kosmy i Damiana z XVIII w. przy której znajduje się lapidarium z zabytkowymi nagrobkami oraz w Pielgrzymce pw. Archanioła Michała z XVIII w., a także cerkwie murowane w Polanach pw. św. Jana Złotoustego z I poł. XX w. i Myscowej pw. św. Paraskewy z XVIII w. Na terenie powiatu znajduje się szereg cmentarzy parafialnych, cmentarzey łemkowskiich, kirkutów żydowskich z zachowanymi macewami oraz 39 cmentarzy z okresu I wojny światowej .

     Jedną z atrakcji jest "Karpacka Troja" nazywana "Karpackim Biskupinem " . To Trzcinica znajdująca się 2 km od Jasła , słynna dzięki znajdującemu się tam miejscu, zwanemu przez okoliczną ludność "Wały" lub "Wały Królewskie" .
W Trzcinicy znajduja się najstarsze w Polsce, ufortyfikowane osady z początków epoki brązu ludności grupy pleszowskiej kultury mierzanowickiej. Znajduje się tu grodzisko wczesnośredniowieczne, najstarszy gród słowiański i najlepiej do dziś zachowany obiekt obronny z tego okresu w Małopolsce. Znaleziono tu ok. 155 tysięcy różnego rodzaju zabytków , w większości dotąd nieznanych w Polsce, często unikalnych w skali europejskiej.. W Trzcinicy powstaje skansen archeologiczny - drugi Biskupin , jako oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Otwrarcie skansenu będzie miało miejsce w maju 2010 roku.

      Kolejna atrakcją są ostańce piaskowca, a w śród nich "Diabeli Kamień" oraz w Paśmie Magury Wątkowskiej Rezerwat Kornuty . W Foluszu znajduje się ośrodek wypoczynkowy oraz Schronisko Młodzieżowe . Gmina Krempna , która posiada bogate zaplecze turystyczne - liczne ośrodki wypoczynkowe oraz wiele gospodarstw agroturystycznych a także ciekawe obiekty krajoznawcze. Warto odwiedzić Powiat Jasielski z uwagi na urokliwy krajobraz, czyste powietrze i życzliwych ludzi.

www.wirtualnejaslo.pl

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024