Powiat jasielski
Majscowa

Majscowa

Wieś położona nad rzeką Wisłoką , przy drodze wojewódzkiej nr 992 łączącej Jasło z Duklą.
Nazwa wsi może pochodzić od imienia Moszcz . W 1383 roku była lokowana na prawie niemieckim, ale możliwe, że istniała już wcześniej na prawie polskim. Stała się wówczas własnością królewską przynależną do kasztelanii bieckiej . Od 1427r. wieś należała do kmiecia o imieniu Marcin . Jan Długosz pisze już o Majscowej , jako wsi szlacheckiej należącej do starostwa i parafii w Dębowcu. W XIV-XVII wieku przez te ziemie przebiegał szlak handlowy z Sandomierza na Węgry . Dużą korzyść czerpała z tego szlachta, ale chłopi żyli w nędzy. Wieś była typową łańcuchówką tzn. gospodarstwa ułożone były wzdłuż drogi. Prawdopodobnie istniał tu dwór, w miejscu gdzie obecnie znajduje się szkoła. Być może przy dworze był młyn. Istnieje też przypuszczenie, że nie było tu nigdy dworu, a właścicielami mogli być pierwsi wójtowie Dębowca.
Po rozbiorze Polski w 1772 roku Majscowa znalazła się w cyrkule dukielskim, a później jasielskim. Ruch na szlaku handlowym zamarł, ponieważ wybudowano nową drogę z Węgier przez Duklę do Przemyśla i Lwowa.
W pierwszej połowie XIX wieku przez wieś przetoczyły się zarazy: ospa i cholera, a nędzę pogłębiły jeszcze przemarsze wojsk. Mieszkańcy wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy do Ameryki . Poprawa nastąpiła w drugiej połowie wieku. Wpływ na to miało zniesienie pańszczyzny, uruchomienie linii kolejowej dające połączenie z Rzeszowem. W czasie I wojny światowej szczególnie dokuczliwe dla mieszkańców tych ziem było to, że stacjonowały tu wojska radziecki, a następnie przebiegała tu linia frontu. Po wojnie nie odnotowano większego wzrostu głównie za sprawą licznych klęsk nieurodzaju. Wielu mieszkańców znalazło jednak zatrudnienie w powstających zakładach przemysłowy. Wybuch II wojny światowej to kolejny trudny okres w życiu mieszkańców: egzekucje Cyganów i Żydów, kontyngenty, wysiedlenia, zmuszanie do pracy przy budowie niemieckich umocnień. W czasie radzieckiej ofensywy wieś zostaje zniszczona w 60%.
Na terenie Majscowej nigdy nie było kościoła, mieszkańcy należeli do parafii w Dębowcu. Bardzo rozpowszechniony był tu i nadal jest kult Matki Boskiej. najprawdopodobniej z 1898 roku.
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Majscowe
Wyrazem tego są liczne figurki przydrożne i kapliczki. Najstarsza pochodzi j rozpoczęła się podobno w okresie międzywojennym, ale nie ma na to żadnych dokumentów. Pierwsze po wojnie zebranie założycielskie miało miejsce w 1954r.
Budynek Szkoły Podstawowej w Majscowej oddano do użytku w 1914 roku. Odbudowany po II wojnie światowej służy do dzisiaj. Obecnie jest to sześcioklasowa szkoła podstawowa, naukę kontynuują dzieci w Gimnazjum w Dębowcu. Zainteresowanie sportem można tu realizować dzięki istniejącemu Ludowemu Klubowi Sportowemu.

www.wirtualnejaslo.pl

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024