Powiat jasielski
Dębowiec

Dębowiec

   Wieś (dawniej miasteczko ) leżąca na wzgórzu oblewanym od wschodu przez rzekę Wisłokę , a od zachodu przez potok Dębownica . Jest siedzibą Urzędu Gminy , któremu podlega administracyjnie 12 wsi.

   Wcześniejsza nazwa wsi brzmiała Dambowy Dział i wywodziła się od lasów dębowych rosnących tu przed wiekami. W 1349 roku król Kazimierz Wielki nadał mu prawa miejskie i przeniósł z prawa polskiego na niemieckie. Jednocześnie nadał Mikołajowi z Bakowa dziedziczne wójtostwo. Kolejnymi wójtami byli Zygmunt ze Stałkowic, Henko de Robirstein, Mikołaj, Jakub Bogdański, Dobiesław Skurozwęk, Jan Wielopolski, Jan Gromnicki.

   W 1474 roku    Dębowiec został spalony podczas najazdu wojsk węgierskich. Pod koniec XV wieku założono tu podziemne wodociągi i gliniane rury kanalizacyjne . W 1528 roku król Zygmunt Stary sprzedał Dębowiec wraz z okolicznymi wioskami Marcinowi Myszkowskiemu. Warunki życia mieszkańców bardzo się wówczas pogorszyły. W 1626 roku w mieście wybuchł groźny pożar , który rozpoczął spadek znaczenia miasta. Ożywienie nastąpiło dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy zaczęło rozwijać się rzemiosło (tkacze, szewcy, rąbkarze, koronkarze). Na przełomie XIX i XX wieku Dębowiec zasłynął z wyrobu doskonałej kiełbasy. Niestety pod koniec XIX wieku z powodu problemów gospodarczych miasto znowu podupadło , a jednocześnie doszło do masowej wręcz emigracji do Stanów Zjednoczonych, z których powróciła tylko część mieszkańców.

    W czasie I wojny światowej tereny te znacznie ucierpiały. Po wojnie rozpoczęto odbudowę przerwaną przez wybuch II wojny światowej. Odbiciem tragicznych wydarzeń z życia mieszkańców jest znajdująca się na cmentarzu mogiłą powstańców z 1863 roku, pomnik żołnierzy I wojny światowej oraz groby poległych w czasie II wojny światowej.


    Obecnie ludność utrzymuję się głównie z górnictwa naftowego i gazowego, wydobycia kruszywa naturalnego, rolnictwa, drobnej wytwórczości i usług. Szansą na rozwój może być wykorzystanie walorów przyrodniczych , klimatycznych i krajobrazowych.


W Dębowcu jest wiele zabytków . Przede wszystkim kościół parafialny św. Bartłomieja Apostoła, którego wizerunek namalowany na desce w XVII wieku znajduje się w głównym ołtarzu oraz zabytkowe organy z około 1868 roku. Blisko kościoła jest liczący ponad 200 lat dom dla ubogich. Równie stary budynek z kamienia i drzewa modrzewiowego stojący w rynku i należący kiedyś do dworu. Przed nim stoi figura św. Floriana kapliczka „Mikołajek pochodząca z 1780 roku. Przy drodze do Jasła jest pochodząca z XVII wieku ", niestety rzeźba św. Mikołaja została skradziona. Znajduje się tu również Klasztor Saletynów a w kościele ukoronowana w 1996 roku figurka Matki Bożej Saletyńskiej , słynąca cudami. Od 1996 roku w Dębowcu istnieje Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i okolicy, odbywają się tu Spartakiady Sołectw oraz Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół i Przedszkoli Gminy Dębowiec.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024