Powiat jasielski
Cieklin

Cieklin

      Miejscowość położona w dolinie rzeki Bednarka. Od zachodu nad miejscowością wznosi się góra Cieklina ( 512,8 m n.p.m.), od wschodu Ostra Górka ( 365 m n.p.m.).Jedna z najstarszych miejscowości na Podkarpaciu. Nazwa wsi pochodzi najprawdopodobniej od imienia założyciela Ciekła. Często ta nazwa ulegała zmianie m.in. na Szczelino, Cieklin (XIV w), Czekłyno, Syekłyn (XV w.), Czechlina (XVI w.). Zmiany te wynikały z fonetycznego zapisu nazw polskich w języku łacińskim. Najstarszy dokument, w którym jest wymieniona pochodzi z 1288 roku. Leszek Czarny nadaje w nim benedyktynom z Tyńca prawo do zakładania wsi i miasteczek na prawie niemiecki i tu wśród innych miejscowości wymieniony jest Cieklin. Dokument ten był prawdopodobnie sfałszowany , mimo to w 1319 roku Władysław Łokietek w sporze pomiędzy Jakubem synem wojewody ze Żmigrodu wsi Kłopotnica w lasach koło Cieklina. Na początku XV w. wieś stała się własnością szlachecką, często zmieniając właścicieli. W 1889 roku nabył ją a klasztorem, przyznaje Cieklin benedyktynom. Kolejna wzmianka pochodzi z dokumentu z 1363 roku. Kazimierz Wielki daje w nim prawo na założenie Zygmunt Saryusz Wilkoszewski i wybudował na jej terenie okazały dwór oraz budynki gospodarcze. Budowle te istnieją do dnia dzisiejszego.

      Pierwszy kościół w Cieklinie został wybudowany w 1548 roku. Kolejny również drewniany kościół został wzniesiony w 1631 roku. Ze względu na to, że był on już bardzo zniszczony w 1889 r. rozpoczęto budowę następnej świątyni. Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła poświęcono w 1904 roku. Z kościołem związana jest legenda o Diabelskim Kamieniu w Foluszu.

     Na terenie wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1918 r., w związku z poświęceniem krzyża na Ostrej Górze , w której brała udział Straż Pożarna z Cieklina.

     W czasie I wojny światowej 4 maja 1915 r. rozegrał się tu Bitwa o Cieklin. Pozostałością są trzy cmentarze, na których pochowano około 1000 żołnierzy.

     10 kwietnia 2008 roku w Cieklinie otworzono Muzeum Pierwszej Narty im. Stanisława Barabasza. Miejsce nie jest przypadkowe, ponieważ to właśnie tutaj pierwszy zakopiański narciarz założył „narty" . W 1888 roku przyjechał na polowanie, a że śniegu było dużo, trudno mu było się poruszać. Aby się nie zapadać postanowił posłużyć się deskami. Już po powrocie do Krakowa tak długo ćwiczył, aż opanował sztukę zjeżdżania.

     W Cieklinie jest Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum im. Ignacego Łukaszewicza.


 

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024