Ciechania
Powiat jasielski
Ciechania

Ciechania

   Niezamieszkana wieś położona blisko granicy ze Słowacją. Przez jej środek przebiega niebieski szlak turystyczny z Ożennej do Huty Polańskiej. Nazwa Ciechania (Tychania) oznacza miejsce ciche .

   Wieś została założona w XVI wieku na prawie wołoskim. Wymieniana w 1581 roku była siedzibą parafii greckokatolickiej w Myscowej i należała do Mikołaja Stadnickiego. W 1629 roku nadal należała do dóbr królewskich i byłą wydzierżawiana przez Jerzego Kochanowskiego. Od chwili powstania do 1772 roku należała do powiatu bieckiego. W roku 1790 we wsi wzniesiono cerkiew p.w. św. Mikołaja Biskupa. Na początku XX wieku Ciechania liczyła ponad 400 mieszkańców i znajdował się tu niewielki, drewniany dwór .

   Podczas I wojny światowej wieś została doszczętnie zniszczona . W 1928 roku około 1/3 mieszkańców przeszłą na prawosławie. Zbudowano wówczas prawosławną cerkiew. W 1944 roku wieś znalazła się na linii frontu. W wyniku ostrzału artyleryjskiego cała spłonęła , a po wojnie mieszkańców wysiedlono do ZSRR.
    Do dziś można tu zobaczyć stary łemkowski cmentarz z zachowanymi kamiennymi nagrobkami, głównie z początku XX wieku oraz samotną przydrożną kapliczkę z 1906 roku. Miejsce, po zniszczonej prawdopodobnie w 1945 roku cerkwi, znajduje się poniżej cmentarza.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024