Huta Krempska
Powiat jasielski
Huta Krempska

Huta Krempska


    Do 1947 roku była to samodzielna wieś , obecnie jest przysiółkiem należącym do sołectwa Krempna. Została założona na przełomie XVII i XVIII wieku i zamieszkiwana w większości przez ludność polską . Założyli tu oni hutę szkła , o której mówi wzmianka z 1787 roku. Huta znajdowała się w pobliżu stojącej do dziś kapliczki , którą wybudowali właśnie hutnicy. Jej działalność zakończyła się pod koniec XIX wieku, ponieważ nie wytrzymała konkurencji z tanimi wyrobami z Austrii i Niemiec. Oprócz hutnictwa mieszkańcy zajmowali się również hodowlą, wyrobem gontów i wypałem węgla drzewnego.


    W czasie I wojny światowej wieś nie ucierpiała . W okresie międzywojennym żyło tu około 146 mieszkańców w tym 49 grekokatolików, 87 rzymsko-katolików i 10 Żydów (tylko niewielką część stanowili Łemkowie). Katolicka ludność przez cały czas należała do parafii p.w. śś. Piotra i Pawła Apostołów w Żmigrodzie. W 1934 roku wybudowano tu szkołę.


    Pod koniec II wojny światowej wieś została całkowicie zniszczona. Mieszkańcy przenieśli się do opuszczonych przez Łemków domów w Krempnej. Niektórzy wyjechali w inne rejony kraju.

www.wirtualnejaslo.pl

 

 

 

 

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024