Świerzowa Ruska
Powiat jasielski
Świerzowa Ruska

Świerzowa Ruska


   
Nieistniejąca wieś leżąca w dolinie potoku Świerzówka. Została założona prawdopodobnie w 1574 roku na prawie wołoskim i stanowiła własność króla. Podobnie jak Świątkowa Wielka należała do uposażeń każdorazowego starosty bieckiego i była oddawana w dzierżawę. 

    Pierwsza pisemna wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1665 roku. W XVIII wieku działał tu młyn wodny i tartak . W 1770 roku oddział konfederatów barskich pod dowództwem Kazimierza Pułaskiego wdał się tu w potyczkę z wojskiem rosyjskim. Konfederaci ponieśli straty, ale zdołali się wycofać. Po 1788 roku , jako królewszczyzna została włączona do rządowych dóbr kameralnych i po jakimś czasie sprzedana. Do 1797 roku Świerzowa była samodzielną parafią greko-katolicką , jednak w tym właśnie roku została włączona do Świątkowej Wielkiej. W 1907 roku była tu jednoklasowa szkoła ludowa i sklep. Działania wojenne ominęły wioskę. Po schizmie tylawskiej niemal wszyscy mieszkańcy przeszli na prawosławie . Przy greko-katolicyźmie pozostały tylko 2 rodziny. Prawosławni wznieśli obok cerkwi z 1894 roku, świątynię prawosławną. Istniała tu wówczas również szkoła jednoklasowa z językiem ukraińskim

   W 1945 roku wszystkich mieszkańców Świerzowej Ruskiej repatriowano do ZSRR , zabrali oni ze sobą wyposażenie cerkwi. Tych, którzy powrócili z Niemiec, wysiedlono w ramach akcji „Wisła" na ziemie zachodnie. Cerkiew greko-katolicka została zniszczona zapewne w 1947 roku. Do dziś wioska jest niezamieszkana.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024