Żydowskie
Powiat jasielski
Żydowskie

Żydowskie

   Niezamieszkana wieś leżąca na południe od Krempnej, w górnym biegu potoku Krempna.

    Wieś była lokowana na prawie wołoskim. Pierwsza pisemna wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1418 roku i wymieniana jest jako własność Wojszyków herbu Powała . W 1541 roku nabyli ją Stadniccy , właściciele dóbr żmigrodzkich. W 1629 roku znalazła się w rękach królewskich. Od chwili powstania do 1772 roku nieprzerwanie należała do powiatu bieckiego. W 1880 roku było tu 430 grekokatolików, 12 Żydów i tylko dwie rodziny polskie . Wieś należała do parafii unickiej w Ciechaniu. W czasie I wojny światowej prawie cała wieś została spalona przez wycofujących się Austriaków, ocalała tylko cerkiew i kilka domów. W 1922 roku wzniesiono nową cerkiew greckokatolicką p.w. Wniebowzięcia Pańskiego, zaś po schizmie tylawskiej w 1926 roku wybudowano kolejną - prawosławną. Wielu ludzi w tym czasie wyemigrowało do Ameryki.

   W czasie II wojny światowej Niemcy rozebrali cerkiew na budowę umocnień obronnych. W 1944 roku mieszkańców wysiedlono w okolice Gorlic. Po wojnie ludzie wrócili do domów, ale niemal natychmiast pod naciskiem władz wyjechali do ZSRR. Tych, którzy pozostali wysiedlono w ramach akcji „Wisła" na ziemie zachodnie. Wieś przestała istnieć , a resztę łemkowskiego dobytku zniszczyli ludzie przybywający tu na grabież. Rozebrano nawet drugą cerkiew, a materiał wykorzystano w celach budowlanych. Po dawnych mieszkańcach pozostał zaniedbany cmentarz oraz kilka pięknych kamiennych nagrobków. Są tu również dwie murowane kapliczki i przydrożny krzyż z 1908 roku.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024