Powiat jasielski
Gmina Jasło

Gmina Jasło

informacje ogólne o gminie   

     Gmina Jasło od południa graniczy z gminą Dębowiec i Tarnowiec , a od północy z gminami Brzyska i Kołaczyce . Graniczy także z gminą Frysztak , a od zachodu z gminą Skołyszyn i na krótkim odcinku z gminą Lipinki . Od wschodu graniczy z gminami Jedlicze i Wojaszówka z powiatu krośnieńskiego.

      Największym bogactwem naturalnym tych terenów jest ropa naftowa i gaz ziemny . Największe kopalnie ropy naftowej znajdują się dziś w południowo-zachodniej części gminy, w okolicach Osobnicy .

      Przez tereny gminy przepływają trzy rzeki: Wisłoka, Ropa i Jasiołka , nie licząc mniejszych, jak na przykład płynąca przez Osobnicę Bednarka i przez Trzcinicę rzekę Młynówka .
      W Trzcinicy powstał skansen archeologiczny "Karpacka Troja" . Grodzisko -"Wały Królewskie-"  należą one do najważniejszych zabytków archeologicznych w Polsce. Badane było przez archeologów w latach 50. i 60. XX w . oraz w latach 1991-1998, 2005, 2006. Znajduje się tu również najstarsze i jednocześnie jedno z najlepiej zachowanych, grodzisk słowiańskich w Polsce (780 - 1030 r. n.e.). Odkryto tu ponad 150.000 zabytków , w tym wiele unikatowych, jak wytwory sztuki pradziejowej, wyroby z brązu, kości, bursztynu i srebra . Nakładały się tu i łączyły różnorodne wpływy kulturowe.

     Budowa skansenu rozpoczęła się 4 października 2007 r . Koszt prac budowlanych po przetargu wynosi 9.022.000 zł, a całkowity koszt realizacji projektu prawie zł. 12 mln. złotych. Celem projektu jest stworzenie nowej atrakcji kulturalnej i turystycznej oraz poprawa atrakcyjności kulturowej i turystycznej województwa podkarpackiego, a przede wszystkim ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego. W Trzcinicy wybudowano skansen archeologiczny i kompleks turystyczny na obszarze  . W jego skład wchodzi teren grodziska -12 mln"Wały Królewskie-" wpisany do rejestru zabytków oraz obszar u jego podnóża zwany parkiem archeologicznym. Na grodzisku zrekonstruowano 9 odcinków wałów obronnych, o łącznej długości 152 m , fragment drogi i brama, dwa domy i wóz z początków epoki brązu, brama wczesnośredniowieczna, 4 chaty słowiańskie oraz czynne źródło z X wieku i miejsce ukrycia skarbu.Wybudowano ścieżki i drogi dla zwiedzających.

      W parku archeologicznym zbudowano pawilon wystawowy o powierzchni ok . 1800 m2 z salą wystawową , konferencyjną, pomieszczeniem na lekcje muzealne i zajęcia oświatowe, zapleczem administracyjnym, technicznym i obsługującym zwiedzających, pracowniami, magazynem, portiernią.

      Na terenie Gminy Jasło znajdują się zabytkowe kościoły, tj. Kościół w Trzcinicy - gotycki, drewniany kościół z XV wieku pod wezwaniem św. Doroty położony  w centrum wsi. Zachowała się w nim XVI wieczna polichromia oraz wyposażenie wnętrza.

      W Szebniach znajduje się drewniany kościół z XVII wieku pod wezwaniem św. Marcina, przebudowany w XVIII i XIX wieku, kiedy to dobudowano wieżę i przybudówki.

      Natomiast w Warzycach stoi murowany kościół w stylu neoromańskim pod wezwaniem św. Wawrzyńca, jednonawowy z 1906r., projektowany przez Adolfa Kuhna .

      Neogotycki kościół w Osobnicy z 1906r., projektowany przez Talowskiego, charakteryzują się wysoką, strzelistą wieżą wysoką na 42 m. We wnętrzu na uwagę zasługuje ołtarz główny p.w.św. Stanisława - Biskupa i boczny Matki Boskiej.


www.wirtualnejaslo.pl

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024