Przydatne informacje
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
19 czerwca 2010


 

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

ul. Lwowska 22
38-200 Jasło

tel. (0-13) 44-620-41
fax. (0-13) 44-683-22
e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl

NIP: 685-19-50-733
REGON: 370444486
Konto bankowe: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Jaśle
nr konta: 34 8642 1171 2017 7100 8585 0008

Zamówienia publiczne
tel. (0-13) 44-37-675
e-mail: zamowienia@szpital.jaslo.pl

Dział Kadr i Szkoleń
tel. (0-13) 44-37-504, 44-37-505, 44-37-506
e-mail: kadry@szpital.jaslo.pl

Zaopatrzenie
tel. (0-13) 44-37-521
e-mail: zaopatrzenie@szpital.jaslo.pl

Marketing
tel. (0-13) 44-37-694
e-mail: marketing@szpital.jaslo.pl

Księgowość
tel. (0-13) 44-37-522
e-mail: finanse@szpital.jaslo.pl

 

DYREKCJA SZPITALA

Dyrektor
mgr Zbigniew Betlej

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n.med. Szymon Niemiec

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych
mgr Beata Trzop

Naczelna Pielęgniarka
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Ewa Zawilińska

 

ODDZIAŁY

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć

Ordynator

* lek. med. Jan Giebułtowski
tel. 44 37 588

Starsi asystenci

* lek. med. Jerzy Gronkiewicz

Pielęgniarka oddziałowa

* mgr Lucyna Gajecka
tel. 44 37 535

Z-ca pielęgniarki oddziałowej

* Marta Motrycz

Telefony
Dyżurka lekarska 013 44 37 579
Izba Przyjęć 013 44 37 573

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator

* lek. med. Grzegorz Litwicki
tel. 44 37 660

Z-ca ordynatora

* lek. med. Grażyna Białek

Starsi asystenci

* lek. med. Sławomir Dunaj
* lek. med. Bronisław Gorczyca
* lek. med. Zbigniew Lisowski
* lek. med. Łukasz Rak

Asystenci

* lek. med. Teresa Polak-Łachańska

Młodsi asystenci

* lek. med. Ewa Błach-Hombesch
* lek. med. Agata Hanych
* lek. med. Luiza Macieik

Pielęgniarka oddziałowa

* Ewa Poniatowska
tel. 44 37 625

Z-ca pielęgniarki oddziałowej:

* Marta Mielech

Telefony
Dyżurka lekarska 013 44 37 626
Dyżurka pielęgniarska 013 44 37 624


Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Ordynator

* dr n. med. Damin Różycki
tel. 44 37 561

Z-ca ordynatora

* lek. med. Leon Fliszkiewicz

Starsi asystenci

* lek. med. Marek Barański
* lek. med. Jarosław Gawior
* lek. med. Jan Giebułtowski
* lek. med. Janusz Kulon
* lek. med. Stanisław Kapanowski
* dr n. med. Szymon Niemiec
* dr n. med. Adam Uryniak
* lek. med. Mariusz Wesecki
* lek. med. Andrzej Zawiliński

Asystenci

* lek. med. Jerzy Kawałek
* dr n. med. Zygmunt Sanocki

Młodsi asystenci

* lek. med. Zuzanna Cetnar
* lek. med. Tomasz Kędziora
* lek. med. Waldemar Zawada

Pielęgniarka oddziałowa

* Marta Krajewska
tel. 44 37 563

Z-ca pielęgniarki oddziałowej

* Barbara Frączek

 

 

Pracownia Endoskopii

* lek. med. Janusz Kulon - kierownik
* lek. med. Jarosław Gawior
* dr n. med. Zygmunt Sanocki

Telefony
Dyżurka lekarska 013 44 37 565
Dyżurka pielęgniarska (strona męska) 013 44 37 562
Dyżurka pielęgniarska (strona żeńska) 013 44 37 564

 


Oddział Dermatologiczny

Kierownik oddziału

* lek. med. Zbigniew Turek
tel. 44 37 540

Z-ca kierownika oddziału

* lek. med. Lucyna Sanocka

Starsi asystenci

* lek. med. Anna Biesiadowska
* lek. med. Marek Lew

Pielęgniarka oddziałowa

* Ewa Szerląg
tel. 44 37 543

Z-ca pielęgniarki oddziałowej

* Renata Stukus

Telefony
Dyżurka lekarska 013 44 37 542
Dyżurka pielęgniarska 013 44 37 541


Oddział Pediatrii i Alergologii

Ordynator

* dr n. med. Łukasz Błażowski
tel. 44 37 620

Z-ca ordynatora

* lek. med. Barbara Urbanik

Starsi asystenci

* lek. med. Elżbieta Dańko-Bieńkowska
* dr n. med. Joanna Kazanecka
* lek. med. Wiesława Lasik-Leśniak

Asystenci

* mgr Maria Młodecka (psycholog)

Młodsi asystenci

* lek. med. Adriana Hulin
* lek. med. Elżbieta Polak

Pielęgniarka oddziałowa

* Grażyna Sajdak
tel. 44 37 619

Telefony
Dyżurka lekarska 013 44 37 622
Dyżurka pielęgniarska 013 44 37 621


Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Kierownik oddziału

* lek. med. Wojciech Teleszyński
tel. 44 37 590

Z-ca kierownika oddziału

* lek. med. Jerzy Niedermaier

Starsi asystenci

* lek. med. Maria Dubiel-Teleszyńska
* lek. med. Joanna Gonet-Sebastianka
* lek. med. Radosław Pierz
* dr n. med. Łukasz Pietrus
* lek. med. Janusz Sieradzki
* lek. med. Marek Słowiński
* lek. med. Sławomir Szpak
* lek. med. Aldona Świstak
* lek. med. Jacek Źrebiec

Asystenci

* lek. med. Krystyna Kulon
* lek. med. Halina Wróblewska-Chruszcz

Młodsi asystenci

* lek. med. Aneta Chruszcz-Mejza
* lek. med. Michał Zamorski

Położna oddziałowa

* Zofia Kiełtyka
tel. 44 37 556

Z-ca położnej oddziałowej

* mgr Bożena Kamińska

Telefony
Dyżurka lekarska 013 44 37 592
Dyżurka pielęgniarska 013 44 37 557
Blok porodowy 013 44 37 560


Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Kierownik oddziału

* lek. med. Bożena Głowaty
tel. 44 37 581

Z-ca kierownika oddziału

* lek. med. Ewa Bieszczad

Starsi asystenci

* lek. med. Katarzyna Czepiel-Rak
* lek. med. Paweł Jarosz
* lek. med. Stanisław Kosiek
* lek. med. Ewa Zięba-Wietecha

Młodsi asystenci

* mgr Paweł Górniak (psycholog)
* lek. med. Barbara Szpak
* lek. med. Łukasz Tokarz

Pielęgniarka oddziałowa

* mgr Małgorzata Antas
tel. 44 37 582

Zastępca pielęgniarki oddziałowej

* mgr Maria Kawa

Telefony
Dyżurka lekarska 013 44 37 580
Dyżurka pielęgniarska 013 44 37 583


Oddział NeonatologicznyPersonel

Kierownik oddziału

* lek. med. Jan Sarnowski
tel. 44 37 607

Z-ca kierownika oddziału

* lek. med. Ewa Trzop

Starsi asystenci

* lek. med. Marzena Słowińska
* lek. med. Agnieszka Walczak

Pielęgniarka oddziałowa

* Agata Władyka
tel. 44 37 559

Zastępca pielęgniarki oddziałowej

* Halina Wolska

Telefony
Dyżurka lekarska 013 44 37 607
Dyżurka pielęgniarska 013 44 37 559


Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i WZW

Kierownik oddziału

* lek. med. Lucyna Misiołek
tel. 44 37 544

Z-ca kierownika oddziału

* lek. med. Krystyna Konieczny

Starsi asystenci

* lek. med. Aneta Dacyl

Młodsi asystenci

* lek. med. Renata Zasadny

Pielęgniarka oddziałowa

* mgr Małgorzata Samborska
tel. 44 37 526

Zastępca pielęgniarki oddziałowej

* Danuta Leś

Telefony
Dyżurka lekarska 013 44 37 529
Dyżurka pielęgniarska 013 44 37 530
Dyżurka pielęgniarska - odcinek dziecięcy 013 44 37 531


Oddział Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki

Kierownik oddziału

* lek. med. Bogdan Naszkiewicz
tel. 44 37 616

Z-ca Kierownika Oddziału

* lek. med. Andrzej Iwaniec

Starsi asystenci

* lek. med. Karol Biesiadowski
* lek. med. Gerald Hombesch
* lek. med. Wiesław Małek
* lek. med. Piotr Szczerba

Asystenci

* lek. med. Michał Burbelka

Młodsi asystenci

* lek. med. Piotr Bemben
* lek. med. Andrzej Zasadny

Pielęgniarka oddziałowa

* Danuta Orlow
tel. 44 37 628

Zastępca pielęgniarki oddziałowej:

* Łucja Frączek

Telefony
Dyżurka lekarska 013 44 37 629
Dyżurka pielęgniarska 013 44 37 617


Oddział Otolaryngologii

Kierownik Oddziału

* lek.med. Janusz Kalisz
tel. 44 37 634

Z-ca Kierownika Oddziału

* lek.med. Elżbieta Zima-Chudy

Starsi asystenci

* lek.med. Tomasz Stachacz

Asystenci

* lek.med. Ewa Stępień

Pielęgniarka oddziałowa

* Wiesława Kardaś
tel. 44 37 635

Z-ca pielęgniarki oddziałowej

* Urszula Zabierowska

 

Telefony
Dyżurka lekarska 013 44 37 603
Dyżurka pielęgniarska 013 44 37 633


Oddział Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii

Kierownik oddziału

* lek. med. Paweł Samborski
tel. 44 37 550

Z-ca kierownika oddziału

* lek. med. Wacław Pienta

Starsi asystenci

* lek. med. Elżbieta Belczyk-Snoch
* lek. med. Tomasz Boska
* lek. med. Krzysztof Fudalej
* lek. med. Marta Gorczyca-Pluta
* lek. med. Edyta Hałucha
* lek. med. Kazimierz Hałucha
* lek. med. Dariusz Kowalski
* lek. med. Anna Lew
* lek. med. Małgorzata Nowak-Bieńkowska
* lek. med. Jarosław Paździerz
* lek. med. Anna Piwowar-Konieczny
* lek. med. Andrzej Trzop

Młodsi asystenci

* lek. med. Małgorzata Szarek

Pielęgniarka oddziałowa

* mgr Anna Ochwat
tel. 44 37 646

Z-ca pielęgniarki oddziałowej

* Urszula Mika

 

Telefony
Dyżurka lekarska (strona męska) 013 44 37 553
Dyżurka lekarska (strona żeńska) 013 44 37 554
Dyżurka pielęgniarska (strona męska) 013 44 37 552
Dyżurka pielęgniarska (strona żeńska) 013 44 37 611


Oddział Psychiatryczny

Kierownik oddziału

* lek. med. Mirosław Nigborowicz

Z-ca kierownika oddziału

* lek. med. Monika Haberek

Starsi asystenci

* lek. med. Agnieszka Wesecka

Asystenci

* mgr Jolanta Firak-Tora (psycholog)

Młodsi asystenci

* mgr Małgorzata Niemczyk (psycholog)
* lek. med. Ewa Teneta
* lek. med. Agnieszka Warchoł

Pielęgniarka oddziałowa

* Maria Staszyńska

 

   
   

 

Liczba odsłon: 32493

nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Rusza budowa pierwszego etapu nowej drogi powiatowej Kąty - Myscowa
23 lipca 2024
W dniu 19.07.2024 r., w Starostwie Powiatowym w Jaśle, podpisano umowę na budowę pierwszego eta..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024