piątek, 25 czerwca 2021, imieniny: Albrecht, Łucja
Artykuły
Zawiadomienie o XLV sesji RMJ zwołanej na 21 czerwca
08 czerwca 2021 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

Uprzejmie zapraszam na XLV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.).

XLV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 21 czerwca 2021 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z XLI Sesji RMJ.

3. Wybór Komisji Wnioskowej.

4.  Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Jasła za 2020 r. – Debata.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jasła wotum zaufania.

6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jasła za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Miasta Jasła za rok 2020 /wraz z podjęciem stosownej uchwały, druk nr 397/.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jasła z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-składowa- część północno-zachodnia” /Druk nr 398/.

9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak  

Liczba odsłon: 483


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Krempnej
24 czerwca 2021
W Gminie Krempna uruchomiony został punkt konsultacyjno-inform acyjny Rządowego Programu „Czyst..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2021