Artykuły
Powstaje plan ogólny Miasta Jasła – zgłoś swój wniosek
10 czerwca 2024 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Do końca 2025 roku, tak jak inne miasta i gminy w całej Polsce, Miasto Jasło musi przyjąć plan ogólny. Będzie to najważniejszy dokument planistyczny dla miasta, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i będzie wskazywać między innymi gdzie mają powstać tereny pod zabudowę, czy też które obszary zieleni mają być chronione. Od dzisiaj (10 czerwca) do 31 lipca mieszkańcy mogą składać uwagi do tego dokumentu.

Z uwagi na to, że plan ogólny ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Rada Miejska Jasła uchwałą podjętą 29 kwietnia 2024 r., przystąpiła do sporządzenia planu ogólnego miasta Jasła. Plan ogólny jest uchwalany obowiązkowo dla obszaru całej gminy. W przeciwieństwie do studium, będzie aktem prawa miejscowego.

Jego ustalenia uwzględniane są przy sporządzaniu planu miejscowego oraz będą stanowić podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Konieczność wprowadzenia planu ogólnego to efekt ostatniej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W planie ogólnym zostaną obowiązkowo wyznaczone strefy planistyczne określające funkcje terenu oraz wprowadzone  będą standardy urbanistyczne zawierające informacje jakiego typu budynki będą mogły w danej strefie być realizowane. Katalog możliwych do wyznaczenia stref obejmuje m.in. strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, strefę wielofunkcyjną z zabudową jednorodzinną, strefę usługową, strefę zieleni i rekreacji, a także komunikacyjną.

Na podstawie planu ogólnego będą mogły być wydawane decyzje o warunkach zabudowy ponieważ określać on będzie obszary uzupełnienia zabudowy. Wydawanie decyzji poza obszarami uzupełnienia zabudowy nie będzie możliwe.

Wyznaczenie w planie ogólnym terenów uzupełnienia zabudowy nastąpi w ściśle określony sposób. Reforma planowania przestrzennego wprowadza obowiązek bilansowania nowych terenów budowlanych w oparciu o aktualną i prognozowaną liczbę mieszkańców naszego miasta.

Zgłoś swój wniosek

Zachęcamy do złożenia wniosku każdego, kto chciałby coś zmienić na swojej działce. Od 10 czerwca do 31 lipca 2024 r. można to zrobić (elektronicznie lub osobiście) na obowiązującym formularzu dostępnym w siedzibie urzędu i na stronie internetowej urzędu pod adresem:  https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2024/03/Pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego.pdfWypełniony formularz w formie papierowej można osobiście złożyć w urzędzie lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, albo wypełnić go elektronicznie i wysłać na adres: pp@um.jaslo.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Architektury UMJ pod numerem telefonu: 13 44 86 343 lub 13 44 86 331.

Urząd Miasta w Jaśle

Liczba odsłon: 702


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Prace renowacyjne przy polichromii w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Osobnicy
12 lipca 2024
Rozpoczęły się prace renowacyjne przy polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Stan..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024