Artykuły
Naszym celem jest dobro pacjenta! Mówił podczas oficjalnego otwarcia nowej siedziby Centrum Zdrowia Psychicznego starosta jasielski Adam Pawluś
04 kwietnia 2024 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

„Naszym celem jest dobro pacjenta! (…) Nie tylko zdrowie fizyczne jest ważne, ale również właśnie ta strefa psychiczna” – mówił podczas oficjalnego otwarcia nowej siedziby Centrum Zdrowia Psychicznego starosta jasielski Adam Pawluś. W wybudowanym za ponad 21,6 mln złotych obiekcie mieścić się będzie oddział stacjonarny, dzienny oraz poradnie specjalistyczne.

W środę, 3 kwietnia 2024 r., oddano do użytkowania i poświęcono nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. To nowoczesny piętrowy budynek wraz z podpiwniczeniem, połączony łącznikiem z głównym szpitalem, w którym mieścić się będzie m.in. oddział psychiatryczny, dzienny oddział psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Leczenia Uzależnień.

Podczas uroczystości starosta podkreślał, że: Dzisiejszy dzień bez wątpienia jest bardzo ważnym dniem dla jasielskiej służby zdrowia. Wpisze się na karty historii ochrony zdrowia w powiecie jasielskim. Dzisiaj, 3 kwietnia 2024 roku, po wielu długich i żmudnych chwilach oddajemy do użytkowania jedną z największych inwestycji w dziejach powiatu – Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Dzisiejszy dzień to również okazja, by podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu – polskiemu rządowi na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, parlamentarzystom, wojewodzie oraz pracownikom Urzędu Wojewódzkiego, pracownikom szpitala, radnym i służbom starostwa. – mówił starosta - Droga do osiągnięcia celu jakim była nowa siedziba oddziału psychiatrycznego była długa i żmudna. Jednak Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu w Jaśle przyświecał cel, aby zapewnić pacjentom godne warunki pobytu i leczenia oraz poprawić warunki pracy personelu medycznego i technicznego. Udało się. Jesteśmy dzisiaj w nowo powstałym Centrum Zdrowia Psychicznego. Budynek ten jest budynkiem na miarę XXI wieku. W jednym miejscu mieści się poradnia psychiatryczna, poradnia terapii uzależnień, pobytu dziennego, świetlice, czyli całe zaplecze, które powinno być przy tym oddziale i w ogóle przy Centrum Zdrowia Psychicznego. Takie rozwiązanie pozwoli nieść kompleksową pomoc pacjentom, poprawiając ich komfort i bezpieczeństwo. – wyjaśnił.

W swoim wystąpieniu Starosta omówił również harmonogram prac przy realizacji inwestycji (poniżej w załączeniu).

Całkowity koszt jej realizacji, tj. dokumentacja projektowa, roboty budowlane, zagospodarowanie terenu wokół pawilonu oraz dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia, to 21 655 745 złotych, przy dofinansowaniu z subwencji budżetu państwa w wysokości 12 709 820 zł. Dotacja Powiatu Jasielskiego wynosiła 7 038 114 zł, a wkład własny szpitala: 1 907 811 zł.

– Istotne jest to, że pacjenci oddziału psychiatrycznego będą mieli szybszy dostęp do diagnostyki, którą szpital zapewnia, jak również do konsultacji pozostałych lekarzy. Pacjenci z pozostałych oddziałów będą mieli szybszy dostęp do konsultacji lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów. Jest to bardzo istotne dla działalności szpitala. Natomiast jeżeli państwo zwrócicie uwagę na sam obiekt – on jest w takiej stonowanej kolorystyce. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko istotna jest walka z niepełnosprawnością tak jak większość z nas sobie wyobraża, czyli windy, podesty, ale również kolorystyka. Ta stonowana kolorystyka również jest wyrazem zauważania tych potrzeb pacjentów. Przy tym projekcie najważniejsi są pacjenci, ale bardzo ważna jest kadra medyczna, żeby mogła pracować w odpowiednich warunkach. Myślę, że to zostało dotrzymane i nie tylko pacjentom, ale również pracownikom będzie się dobrze w tych warunkach pracować. – powiedziała Beata Trzop, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Pani dyrektor podziękowała Zarządowi oraz Radzie Powiatu w Jaśle za dofinansowanie zadania i pomoc w pozyskaniu środków rządowych.

Obiekt jest gotowy na przyjęcie 38 pacjentów (14 miejsc na odcinku obserwacyjnym i 24 w diagnostyczno-obserwacyjnym).

Do nowego budynku w pierwszej kolejności planowana jest przeprowadzka oddziału stacjonarnego. Jako następny dołączy tutaj oddział dzienny, a na samym końcu poradnie specjalistyczne.

W uroczystości udział wzięli: Alicja Zając – Senator RP, Paweł Bartoszek – II Wojewoda Podkarpacki, Adam Pawlus – Starosta Jasielski, Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta, Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Ryszard Lisowski - Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Grzegorz Pers - Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Anna Nigborowicz – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle, Irena Baciak – Przewodnicząca Komisji Statutowej. Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Jaśle, Stanisław Święch– Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Powiatu w Jaśle, Sławomir Madejczyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Jaśle, Mateusz Lechwar - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle, Paweł Rzońca – Sekretarz Miasta Jasła, ks. Zbigniew Irzyk – Dziekan Dekanatu Jasło – Wschód, ks. Piotr Kura – Kapelan w jasielskim szpitalu, Katarzyna Kaszowicz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Janusz Pacher – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, Grażyna Leńczuk – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, Ewa Dubiel - Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Bogusław Ciołkosz – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Ewa Teneta - Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddział Psychiatryczny, Monika Wickowska - Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego – Odział Dzienny Psychiatryczny, Lucyna Wątroba - Kierownik ds. Pielęgniarek Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddział Psychiatryczny, Paweł Samborski – Kierownik Oddziału Wewnętrznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Zbigniew Betlej – były Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Michał Burbelka – były Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Stanisław Chochołek - Kierownik ds. Inwestycji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz wykonawca: Jakub Trybus – Prezes JTB Spółka z o.o.

Nową siedzibę jasielskiego Centrum Zdrowia Psychicznego poświęcił ks. Zbigniew Irzyk.

Budowa nowej siedziby Centrum Zdrowia Psychicznego to nie jedyna inwestycja powiatu w bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu jasielskiego. W ostatnich latach władze Powiatu Jasielskiego zadbały o rozbudowę i doposażenie jasielskiego szpitala, realizując tam inwestycje za kwotę ponad 50 mln zł.

Co mówił Adam Pawluś

Naszym celem jest dobro pacjenta!

Dzisiejszy dzień bez wątpienia jest bardzo ważnym dniem dla jasielskiejsłużby zdrowia. Wpisze się na karty historii ochrony zdrowia w powieciejasielskim.Dzisiaj, 3 kwietnia 2024 r., po wielu długich i trudnych chwilach, oddajemy doużytkowania jedną z największych inwestycji w dziejach powiatu - CentrumZdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Dzisiejszy dzień to również okazja, aby podziękować wszystkim tym,którzy przyczynili się do realizacji tego projektu: polskiemu rządowi na czele zPremierem Mateuszem Morawieckim, parlamentarzystom, Pani Wojewodzie ijej pracownikom, pracownikom szpitala, radnym i służbom starostwa.Oddział Psychiatryczny wiele lat czekał na ten moment, bo rzeczywiściewarunki na nim odbiegały od standardów.

Dziś jest to miejsce na wskroś nowoczesne i możemy być z niego wszyscydumni. Pacjenci i personel będą mogli wreszcie pracować w warunkachgodnych czasów, w pięknym otoczeniu. To bardzo ważne, bo pacjentówpotrzebujących skutecznej pomocy we współczesnym, pędzącym świecie jestcoraz więcej i ważnym jest, aby powracali oni do „normalnego życia” wmożliwie jak najlepszych warunkach.

Obecna siedziba Oddziału Psychiatrycznego mieści się w ponad 100-letnim budynku, który kiedyś pełnił rolę bursy, w okresie I wojny światowejobiekt był szpitalem wojskowym, a w okresie II wojny światowej stał sięsiedzibą gestapo. W jego piwnicach męczono i mordowano polskich patriotów.Ślady po tych tragicznych wydarzeniach możemy do dzisiaj oglądać w dwóchpomieszczeniach piwnic.

Pomimo iż budynek jest piętrowy, brak windy nie pozwalał korzystać zpiętra, a do celów medycznych mógł być wykorzystywany tylko parter.Warunki są tam bardzo trudne. Zgodnie z ekspertyzą KomendantaWojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie z 2009 roku,dotyczącą warunków ochrony przeciwpożarowej, konieczne do użytkowaniaobiektu było m. in.:

- wykonanie dodatkowej klatki schodowej od strony południowej budynku,

- wykonanie wewnętrznej sieci hydrantowej,

- uzyskanie zgody Wojewódzkiego Komendanta PSP na wykorzystanieistniejącej klatki schodowej nie spełniającej przepisów.

Z racji tego, że budynek co prawda nie jest wpisany do rejestru zabytków, alefiguruje w ewidencji zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków iMiasta Jasła, konieczne były uzgodnienia z Wojewódzkim KonserwatoremZabytków wszelkich prac i remontów, także przy pozwoleniu na budowę.10 marca 2017 roku Zarząd Powiatu w Jaśle powołał komisję, która dokonałaoględzin budynku i potwierdziła, że obiekt wymaga kapitalnego remontu,m.in. szeroko pojętej termomodernizacji, dostosowania go do przepisówochrony przeciwpożarowej oraz do wymogów, jakim powinny odpowiadaćpomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą dlaoddziałów psychiatrycznych.

Niemożliwe było wykorzystanie pierwszego piętra (z powodu braku windy) naPoradnie Zdrowia Psychicznego i Poradnie Leczenia Uzależnień oraz naOddział Dzienny Psychiatryczny.

W 2017 roku Szpital Specjalistyczny w Jaśle zlecił firmie „FROFORMAARCHITEKTURA” z Krakowa wykonanie koncepcji programowo -przestrzennej przebudowy budynku w celu dostosowania do potrzeb OddziałuPsychiatrycznego wraz z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią LeczeniaUzależnień i Odziałem Dziennym Psychiatrycznym. Koszt przebudowy zostałoszacowany na kwotę brutto 8 991 300 zł.

W tym samym roku szpital próbował uzyskać dotację z NarodowegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ponad 1 mln zł) natermomodernizację budynku, lecz takiego dofinansowania nie otrzymał.

W związku z tym oraz ze względu na inne przesłanki, m.in. odległość, 26czerwca 2019 roku Zarząd Powiatu podjął decyzję o budowie nowego budynkuoddziału, zlokalizowanego przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, w ramachzadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – OddziałPsychiatryczny z Poradniami”.11 września 2019 r. Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu douwzględniania przedmiotowego zadania w projekcie zmiany Uchwałybudżetowej na 2019 rok oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.Rada Powiatu, Uchwałą Nr XVI/112/2019 z dnia 30 września 2019 r.,przyznała szpitalowi na ten cel dotacje: w 2019 r – 30 000 zł, w 2020 r. – 3 000 000zł, w 2021 r. – 5 000 000 zł, w 2022 r. – 5 000 000 zł.

30 grudnia 2019 r. Zarząd zobowiązał szpital do zlecenia wykonaniakoncepcji architektoniczno-budowlanej. Koncepcja, którą wykonała firmaMarzena Ulak - Opalska MAUHAUS Pracowania Projektowa z Krakowa, byłapodstawą do rozpisania przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.W lipcu 2020 roku dokumentację tę wykonała firma PROFIL Jolanta Nowakz Gliwic.

31 sierpnia 2020 roku Zarząd Powiatu w Jaśle złożył, za pośrednictwemWojewody Podkarpackiego, wniosek do Premiera Mateusz Morawieckiego, odofinansowanie zadania z rezerwy celowej budżetu państwa.

9 czerwca 2021 roku została podpisania umowa pomiędzy WojewodąPodkarpackim Ewą Leniart a Powiatem Jasielskim, reprezentowanym przezZarząd Powiatu, na dofinasowanie w kwocie 12 709 000 zł.25 czerwca, Uchwałą NR XLVI/310/2021 w sprawie zmiany WieloletniejPrognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027, Radawprowadziła przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa do WPF, wnastępujący sposób: w 2021 r. – 2 243 196 zł, w 2022 r. – 5 233 313 zł, w 2023 r. –5 233 311 zł.

Jeszcze w lipcu 2021 roku zostało wszczęte postępowanie o udzieleniezamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W postepowaniuwpłynęło 5 ofert (ceny ofert wahały się od 17 994 595 zł do 21 075 149 zł). Nawykonawcę wybrano firmę JTB Spółka z o.o. z Gorlic, za kwotę 17 994 595 zł.

Trwająca pandemia Covid-19 spowodowała, że wydłużył się terminrealizacji inwestycji.

Dodam, że całkowity koszt jej realizacji (dokumentacja projektowa, robotybudowlane wraz z dostawą wyposażenia) to 21 655 745 zł, w tym 12 709 820 zł

– z budżetu państwa, 7 038 114 zł – z budżetu Powiatu Jasielskiego, 1 907 811zł – z budżetu szpitala.

Jak już powiedziałam, co wynika też z przedstawionego harmonogramu,droga do osiągnięcia celu, jakim była nowa siedziba Oddziału Psychiatrii byładługa i żmudna. Jednak Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu w Jaśleprzyświecał cel, aby zapewnić pacjentom godne warunki pobytu i leczenia orazpoprawić warunki pracy personelu medycznego i technicznego.Udało się. Nowopowstałe Centrum Zdrowia Psychicznego to budynek namiarę XXI wieku. W jednym miejscu mieścić się będzie poradniapsychiatryczna, poradnia terapii uzależnień, pobytu dziennego, świetlice, czylicałe zaplecze, które powinno być przy takim oddziale i w ogóle przy CentrumZdrowia Psychicznego.

Takie rozwiązanie pozwoli nieść kompleksową pomoc pacjentom, poprawiającich komfort i bezpieczeństwo.

 

Liczba odsłon: 1015


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~wszystko na czas  |  niedziela, 07 kwietnia 2024 11:09
Wreszcie wielu lokalnych tzw. "polityków i działaczy" znajdzie dla siebie zaszczytne miejsce.
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Ile zarabiają sołtysi w gminie Dębowiec - Wybory sołtysów 16 czerwca 2024 roku
29 maja 2024
16 czerwca 2024 roku odbędą się wybory sołtysów wsi w Gminie Dębowiec. Poniżej przedstawiamy ..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024