Artykuły
KWW Aktywna Praca i Rozwój. Zmienimy Powiat Jasielski!
02 kwietnia 2024 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

NOWE INWESTYCJE W NASZYM POWIECIE

 Skupimy wysiłki na tworzeniu terenów inwestycyjnych na gruntach powiatowych oraz na intensyfikacji pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zwłaszcza w kontekście Krajowego Planu Odbudowy. Utworzymy Powiatową Społeczną Radę Biznesu, która będzie pełnić rolę platformy współpracy między lokalnym biznesem a administracją powiatową, wspierając rozwój przedsiębiorczości oraz inicjatywy gospodarcze.

 SZPITAL POWIATOWY NA WYSOKIM POZIOMIE

 Przeprowadzimy kompleksową reformę szpitala powiatowego w Jaśle, opierając się na rekomendacjach ekspertów zewnętrznych. Zatrudnimy wysokiej klasy specjalistów i zrealizujemy szczegółowy audyt funkcjonowania placówki, co przyczyni się do znaczącej poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych.

 POWIAT WSPÓŁPRACY LOKALNEJ

 Rozpoczniemy partnerską współpracę z gminami, opartą na wzajemnych korzyściach. Wspólnie będziemy tworzyć Długoterminową Prognozę Inwestycyjną i rozwijać współpracę z sąsiednimi powiatami. Ponadto zobowiązujemy się do audytu i poprawy warunków pracy pracowników Starostwa Powiatowego. Istotę tej współpracy stanowić będzie urząd otwarty na problemy i potrzeby mieszkańców powiatu jasielskiego.

 POWIAT DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ

 Zwiększymy wsparcie dla organizacji senioralnych oraz rozpoczniemy kampanię BEZPIECZNY SENIOR we współpracy z Policją. Inwestycje w środowiskowe domy pomocy będą naszym priorytetem. Poprawimy warunki pracy w Domach Pomocy Społecznej poprzez modernizację infrastruktury, oraz przegląd warunków zatrudnienia, w tym systemów wynagrodzeń. Działania te mają na celu także zwiększenie zadowolenia i dobrostanu pracowników, co jest kluczowe dla efektywności i jakości świadczonych usług.

 POWIAT PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ

 Ustanowimy Budżet Obywatelski dla lokalnych inicjatyw, wspierając tym rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Zwiększymy dotacje dla organizacji pozarządowych oraz sportowych. Powołamy Młodzieżową Radę Powiatu Jasielskiego, która będzie doradzać w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży.

 BEZPIECZNIEJSZE DROGI W POWIECIE

 Przygotujemy realny plan utrzymania i remontów dróg powiatowych, oparty na Długoterminowej Prognozie Inwestycyjnej. Wprowadzimy aplikację umożliwiającą szybkie zgłaszanie usterek infrastruktury i zdarzeń drogowych na terenie powiatu jasielskiego. Ponadto zapewnimy lepszą widoczność przejść dla pieszych poprzez instalację nowoczesnego oświetlenia oraz wdrożenie systemów ostrzegawczych dla kierowców. Działania te będą mieć na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, szczególnie po zmroku, i zmniejszenie ryzyka wypadków drogowych.

 ROZWÓJ EDUKACJI W NASZYM POWIECIE

 Ustanowimy Powiatowe Forum Oświaty, w którym będziemy wspólnie wypracowywać innowacyjne rozwiązania na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia, zwiększenia funduszy na doposażenie i remonty szkół ponadpodstawowych, a także na stypendia dla uzdolnionych uczniów. Ponadto wprowadzimy innowacyjne programy edukacyjne skupiające się na nowych technologiach, takich jak programowanie, robotyka i sztuczna inteligencja, w szkołach średnich prowadzonych przez powiat jasielski. Celem tych działań jest przygotowanie uczniów do przyszłych wyzwań rynku pracy i stworzenie solidnej podstawy dla rozwoju lokalnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

 POWIAT TURYSTYCZNY

 Powołamy społecznego koordynatora ds. turystyki oraz przeprowadzimy kompleksową kampanię promocyjną, skierowaną na promowanie miasta Jasła oraz gmin należących do powiatu jasielskiego. Dzięki temu gminy, jako integralne części naszego powiatu, będą miały możliwość aktywnego promowania swoich unikatowych walorów turystycznych i przyciągania nowych mieszkańców oraz turystów. W pełni wykorzystując turystyczny potencjał powiatu jasielskiego, zaplanujemy rozbudowę sieci ścieżek rowerowych i pieszych, co jeszcze bardziej podniesie atrakcyjność turystyczną naszego powiatu.

 

Materiał wyborczy KWW Aktywna Praca i Rozwój

 

 

Liczba odsłon: 1031


Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Zenon Gondek złożył ślubowanie
20 maja 2024
Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Jasła,  ślubowanie złożył Zenon Gondek, który ..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024