Artykuły
Sesja Rady Powiatu w Jaśle - Zapowiedź
19 czerwca 2024 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

                 Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., zwołuję IV sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie protokołów z II i III sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Wybór Komisji Wnioskowej.

Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2023 rok.debata,

podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2023 r.

wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2023 rok,

wysłuchanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku,

wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu, dyskusja,

podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2023 r.

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2023 r.

Podjęcie uchwał w sprawie:

zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Dębowiec dotyczącego prowadzenia i współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w Jaśle,

zmiany Uchwały Nr LXXVIII/556/2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Żmigród realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa w miejscowości Makowiska”,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2023,

zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023.

Stan dróg powiatowych.

Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie Jasielskim.

Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.Interpelacje.

Wnioski i zapytania radnych.

Sprawy różne.

Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

GRZEGORZ PERS

Liczba odsłon: 305


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Podążaj śladami patronów Generatora Nauki GEN. Weź udział w wakacyjnym konkursie
17 lipca 2024
Wakacje kojarzą nam się z błogim lenistwem i zmniejszoną aktywnością intelektualną. Dla wszystkich m..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024