Artykuły
Sesja Rady Miejskiej Jasła - Zapowiedź
20 marca 2024 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

Uprzejmie zapraszam na XCVII „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 19.03.2024 r. XCVII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 25 marca 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Henryk Rak - przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wybór Komisji Wnioskowej.

 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła /Druk nr 831/,

  2. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działek położonych w Jaśle, obręb ewidencyjny nr 07 – Południe /Druk nr 832/,

  3. ustanowienia sztandaru Miasta Jasła oraz określenia zasad jego używania /Druk nr 833/,

  4. przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2024 roku /Druk nr 834/,

  5. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Miasto Jasło jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych /Druk nr 835/,

  6. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Jasła /Druk nr 836/,

  7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Hankówka I” /Druk nr 837/,

  8. zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie miasta Jasła /Druk nr 838/,

  9. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Usługi społeczne w Mieście Jaśle” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji ww. projektu /Druk nr 839/,

  10. zobowiązania do zabezpieczenia środków finansowych i upoważnienia Burmistrz Miasta Jasła do zaciągania zobowiązań na realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Mieście Jaśle” dofinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej /Druk nr 840/,

  11. wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o.o. wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego /Druk nr 841/,

  12. zmiany budżetu miasta Jasła na 2024 r. /Druk nr 842/,

  13. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2023-2036 /Druk nr 843/.

 4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

 

/-/

Przewodniczący

Rady Miejskiej Jasła

 

Liczba odsłon: 439


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~deee  |  środa, 20 marca 2024 13:11
Wreszcie nowy sztandar
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Zenon Gondek złożył ślubowanie
20 maja 2024
Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Jasła,  ślubowanie złożył Zenon Gondek, który ..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024