Artykuły
Renowacja Misji Świętych w Desznicy i Świątkowej
07 maja 2024 | Dział: Kultura i przegląd prasy | Region: Miasto Jasło

     MISJE ŚWIĘTE w parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy i Św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej i Małej odbyły się w dniach od 20 do 28 maja 2023. Inicjatorem był ksiądz proboszcz Józef Obłój. Misje głosili misjonarze redemptoryści: O. Antoni Hebda ze wspólnoty w Skarżysku Kamiennej i O. Józef Grzywacz z Tuchowa.

 

RENOWACJA MISJI odbędzie się w dniach od 15 do 19 maja 2024, przeprowadzą ją redemptoryści z Lublina: O. Józef Grzywacz i Tomasz Jarosz. Ten ostatni  misjonarz w dniu 18 maja (104 rocznica urodzin Karola Wojtyły) zaprezentuje KONCERT słowno muzyczny. O. Tomasz to znany artysta, profesor muzyki i wykładowca, który śpiewał dla Jana Pawła II.

ZAPRASZAMY na koncert, w kościele e Desznicy, dnia 18 maja, po Mszy o godzinie 19.00.

 PROGRAM RENOWACJI  MISJI  ŚWIĘTYCH

W parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy i świętego Michała archanioła w Świątkowej małej i Wielkiej  15 -19 maja 2024

Desznica i Świątkowa - Renowacja misji 2024

https://youtu.be/ecx2eNv4ebo?si=RpBMXuaR2ntoH7MX Renowacja misji jest dla systemu misyjnego redemptorystów elementem typowym. Wprowadził ją św. Alfons Liguori do programu misyjnego i nakazał obowiązek jej przeprowadzenia. Miało to na celu utrwalenie owoców przeprowadzonych misji. Klasyczna renowacja misji w duchu redemptorystowskim powinna spełniać pewne wymogi, które warunkują jej sens. Powinna mieć z misjami związek w trzech wymiarach: osobowym, kerygmatycznym i czasowym.

Wymiar osobowy dotyczy proboszcza, który organizował misje święte i ponownie zaprasza, aby wygłosili ją ci sami misjonarze albo przynajmniej jeden z nich.

W wymiarze kerygmatycznym renowacja nie powinna powielać kazań misyjnych, ale ma stanowić ich kontynuację.

Natomiast co do wymiaru czasowego, powinna odbywać się, kiedy wspomnienie misji świętych jest jeszcze żywe (ok. pół roku do roku po misjach)

15 - 19 maja 2024 

DRODZY PARAFIANIE!

„Otwórzcie uszy na przyjęcie Słowa  Bożego-jedynej odwiecznej Prawdy. Otwórzcie drzwi serc Waszych,  by zamieszkał w Nich na stałe  Jezus Chrystus”.

Rok temu nasza wspólnota parafialna przeżywała Misje Święte, dzięki którym wielu z nas doświadczyło szczególnego spotkania z Jezusem Chrystusem, umocniło swoją wiarę, odnalazło nowy sens życia.Dziś ponownie kierujemy do Was serdeczne zaproszenie do udziału w Renowacji Misji Świętych, w dniach od 15 – 19 maja 2024, które będą okazją do ponownego odkrycia miłości do Boga i odnowienia z Nim więzi. Ważne jest, by ten akt dokonał sie we wspólnocie Kościoła, którą ustanowił Chrystus.  Zapewniamy, że na każdego czeka Jezus Chrystus i Maryja, aby na nowo okazać miłosierdzie, napełnić Bożym pokojem, wesprzeć wątpiących i zagubionych, pokazać drogę do zbawienia.

Oczekując udziału w Renowacji Parafialnych Misji Świętych z serca błogosławimy każdemu i każdej z Was.Wasz Duszpasterz i misjonarze redemptoryści

MODLITWA ODDANIA RODZINY NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Najświętsze Serce Jezusa, Zbawco nasz! Wiemy, że chcesz utwierdzić królestwo świętej miłości na ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do swoich domów i zechcą kierować się Twoim Boskim prawem. Do grona takich rodzin i my należeć chcemy. Ciebie, Boże Serce – Miłości odwieczna, uznajemy na zawsze głową naszej rodziny. Poddajemy Twemu panowaniu nasze umysły przez żywą wiarę; poddajemy wolę przez zachowanie Twoich przykazań. Królestwo Boże jest w nas. Przyrzekamy więc strzec łaski uświęcającej i jednoczyć się z Tobą w częstej Komunii Świętej. Dołożymy też wszelkich starań, aby kraj nasz był prawdziwie królestwem Twoim i Twej Matki. Postanawiamy walczyć z grzechem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nienarodzonych, dbać skutecznie o pełne wychowanie religijne młodzieży, walczyć z naszymi wadami, głównie z pijaństwem, nieczystością i nieposzanowaniem dnia świętego. Bądź, dobry Jezu, Królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc! Bądź z nami w pracy i odpoczynku, dziel z nami dolę i niedolę. Spraw, aby kiedyś cała nasza rodzina, na zawsze zjednoczona z Tobą, wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie.

Ten akt oddania się Tobie ofiarujemy przez ręce Matki Twojej i przybranego ojca Twego, św. Józefa. Najświętsze Serce Jezusa, Przyjdź Królestwo Twoje!

  PROGRAM RENOWACJI  MISJI  ŚWIĘTYCH

W parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy i świętego Michała archanioła w Świątkowej małej i Wielkiej 15 -19 maja 2024

 Środa – 15.05.2024 –

Trwać w nawróceniu - „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

16:30 – Msza św. z nauką

19:00 – Msza św. i Nowenna

 Czwartek – 16.05.2024

Trwać w wierze - Skarb wiary - „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” (przynieść Pismo Święte)

8: 00 – Msza św. i adoracja

15.00 Koronka - Jaworze

16:30 – Msza św. z nauką

19:00 - Msza św. z nauką 

 

Piątek – 17.05.2024

 

Trwać w nadziei - „Wierzę w świętych obcowanie”(przynieść znicze)

8:30 Msza św.

15.00 Koronka - Świątkowa

16:30 – Msza św. z nauką

19:00 - Msza św. z nauką

Nabożeństwo za zmarłych w kościele 

Sobota – 18.05.2024

Trwać w modlitwie z Maryją(przynieść różańce)8:00 MSZA i Adoracja15.00 Koronka - Desznica16:30 – Msza św. z nauką19:00 - Msza św. z nauką 

KONCERT słowno-muzyczny, w Desznicy.

Wykonanie O. Tomasz Jarosz, redemptorysta z Lublina. 

Niedziela – 19.05.2024 

 

Zesłanie D. ŚwiętegoTrwać w miłości - „Najświętsze Serce Pana Jezusa”(przynieść obrazy z Sercem Jezusa) 

7.00 Msza św.

9.00 Msza św.

11:00 - Msza św.OFIAROWANIE RODZIN NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA - (w domach rodzinnych) „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” Mt 24, 13Kościół jest żywy, a Jezus przebywający pośród niego jest jego życiem.Czym jest ciało bez Głowy? Trupem.Czym jest oblubienica bez oblubieńca? Wdową.Czym jest winorośl bez krzewu? Drewnem na opał.Czy jest budowla bez fundamentu? Gruzem.Czym jest trzoda bez pasterza? Szwedzkim bufetem dla wilków.Czym jest dziecko bez matki? Sierotą.

JEZUS JEST MIOIM PANEM!!!

Czym są Parafialne Misje Święte (Renowacje Misji)?Misje święte są szczególnym rodzajem długich rekolekcji. Trwają przeważnie osiem dni, od niedzieli do niedzieli. Można powiedzieć, że misje parafialne to OSIEM CZASÓW:

⦁    Czas łaski: Misje są czasem łaski, czyli działania Pana Boga w naszych sercach. Bóg można powiedzieć ze zdwojoną siłą i łatwością pozwala nam na wytrwanie w powziętych w czasie misji zadaniach, daje łatwość organizowania czasu, by można uczestniczyć w misjach, otwiera na Ducha Świętego, który czyni wszystko jakimś łatwym, bezproblemowym.

⦁    Czas modlitwy: różaniec, Msza święta, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Drogi Krzyżowej, modlitwa osobista, rozmyślanie. Czas stanięcia przed Bogiem nie tylko w czasie wyznaczonym ale również rano, we dnie i wieczorem w bliskiej relacji z naszym Panem. To czas rachunku sumienia, pochylenia się nad swoim życiem.

⦁    Czas Sakramentów świętych: odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, przygotowania do Bierzmowania, Spowiedzi świętej, Eucharystii, Namaszczenia chorych, odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. To czas wdzięczności za te Sakramenty, które wzmacniają łaskę Bożą otrzymaną przez ich przyjęcie.

⦁    Czas Katechezy i głoszenia – okazja do wsłuchania się w Słowo Boże głoszone przez misjonarza, osobista lektura Pisma świętego lub lektura duchowa. To czas dzielenia się Słowem, które głosił misjonarz, szczególnie z tymi, którzy nie usłyszeli tego słowa.

⦁    Czas Nawrócenia – czyli głębszego zjednoczenia z Bogiem i porzucenia tego co złe, a co odkrywa w naszym sercu czas misji świętych. To czas postanowień, by konsekwentnie trwać przy Bogu, by Boga nie opuszczać. Czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia. To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.

⦁    Czas Miłosierdzia – czyli czas, by powiedzieć Bogu :”Jezu, ufam Tobie!” to czas, by wreszcie zaufać Bogu w Jego Miłosierdziu, by wsłuchać się w Boże przykazania Dekalogu i powiedzieć: „Wierzę!” tak chcę postępować, chociaż wątpię, że to jest słuszne, ale zaufam Bogu, bo wierzę, że On wie jak mnie prowadzić.

⦁    Czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych – nic nie jest tak ludziom Kościoła potrzebne jak refleksja , modlitwa myślna, która stoi u początków i skierowuje nasze kroki na drogi zbawienia.

⦁    Czas dla siebie – czas odkrywania Boga i Jego działania w swoim sercu, czas wdzięczności za dobro, które dostrzegam i nie dostrzegam, a które dzieje się w moim życiu, doświadczenie Miłości, którą Bóg mnie otacza i wypełnia; tęsknoty za BogiemZnajdź swój czas Misji, które odkrywają, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który udziela nam potrzebnych łask i darów. 

 Misje Święte - Jest w Polsce taka tradycja, aby co dziesięć, lub co kilkanaście lat, urządzać misje parafialne. Bywa, że są one organizowane przed jakimiś ważnymi wydarzeniami w życiu parafii.

Co to są misje parafialne?

- Misje parafialne to przede wszystkim wydarzenie wiary, które będzie trwało osiem dni. Owszem, przyjadą do nas misjonarze, którzy będą nam głosić Słowo Boże. Będziemy się gromadzić tutaj w świątyni na Mszach św. i na nabożeństwach. Jednak misje parafialne to nie tylko to. To przede wszystkim czas wielkiej łaski Boga, która pomoże nam naprawić i odbudować w nas i wokół nas to, co zostało zniszczone przez grzech, co zostało zaniedbane przez obojętność lub duchowe lenistwo.

Dlaczego się je organizuje?

- Po dokonaniu dzieła Odkupienia (po męce, śmierci i zmartwychwstaniu), Jezus zlecił głoszenie Słowa Bożego założonej przez siebie wspólnocie wiernych – czyli Kościołowi. Pamiętamy na pewno polecenie, jakie Jezus wydał apostołom tuż przed swoim wniebowstąpieniem: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20). Tak zaczęła się praca misyjna Kościoła, który ciągle posyła chrześcijan do ludzi, którzy Jezusa jeszcze nie znają.Chrześcijanom ciągle zagrażają rozmaite duchowe niebezpieczeństwa; grozi im upadek obyczajów, a często podejmują styl życia sprzeczny z zasadami wynikającymi   z Ewangelii. W takiej sytuacji Kościół posyłał do swoich wiernych specjalnie przygotowanych misjonarzy, którzy obdarzeni odpowiednimi charyzmatami przez Ducha Świętego, współpracując z Jego łaską i Jego Mocą, odnawiali i pozyskiwali wielu ludzi na nowo dla Chrystusa.Tak było w historii Kościoła przez wieki i tak jest również dzisiaj. Św. Jan Paweł II nazwał Misje Święte „niezastąpionym środkiem okresowej i intensywnej odnowy życia chrześcijańskiego”.

 Po co organizuje się misje?

- Mają one pogłębić naszą wiarę, rozumianą jako więź łączącą człowieka z Bogiem. Chrystus jest ten sam: wczoraj, dziś i na wieki. Zmienia się jednak historia. Zmieniają się pokolenia ludzi. Stąd konieczność ciągłego ewangelizowania, opowiadania o Chrystusie, uświadamiania, że to On jest jedynym Odkupicielem świata, inaczej doczesne zaangażowania bez więzi z Nim nie wydadzą prawdziwych owoców dla zbawienia świata.Misje parafialne mogą także pomóc w naszym osobistym nawróceniu i we wzajemnym pojednaniu. Można je porównać do starotestamentalnego Roku Jubileuszowego, w którym przez powszechną amnestię (darowanie) wszystko wracało do pierwotnego stanu (por. Kpł 25, 8-11a). Wówczas niewolnicy odzyskiwali wolność i wracali do swoich rodów, darowano niespłacone jeszcze pożyczki, odzyskiwano własność utraconą za długi. Rok szabatowy bronił Izraelitów przed zubożeniem, chronił przed wytworzeniem się wśród nich klasy bezwzględnych bogaczy, podkreślał solidarność rodziny.

Co mogę zrobić dla misji (renowacji)?

Misje to czas szczególnego działania dla Parafian i Sympatyków kościoła. Chrystus będzie tu obecny także w posłudze misjonarzy. Jednak bardzo ważne jest również to, abyśmy również my uczynili wysiłek. Co zatem możemy zrobić dla misji parafialnych? 

1/ modlić się - To bardzo ważne, abyśmy się modlili w ich intencji: indywidualnie, wspólnie w domu całą rodziną, w czasie nabożeństw. Pisząc prośby na Nowennę Nieustanną, prośmy także o łaski potrzebne do dobrego przeżycia tego wydarzenia. W Wielkim Poście podejmujmy wyrzeczenia (dobre postanowienia) w ich intencji. Ci z nas, którzy niosą krzyż choroby, niech zechcą te swoje cierpienia ofiarować w intencji misji.

 2/ mówić o nich - Są takie sytuacje, kiedy człowiek zamyka się na Boga. Bóg staje się dla niego kimś obojętnym. Chrystus jednak chce przyjść do każdego człowieka. Przypomina się tutaj znana nam z Ewangelii scena pewnego spotkania. Zacheusz bardzo pragnął zobaczyć Jezusa, bo dowiedział się od innych ludzi, że miał On przechodzić przez miasto. Jezus powiedział do Zacheusza: „Dziś chcę się zatrzymać w twoim domu”, a ten przyjął Pana rozradowany i zbawienie stało się udziałem jego domu.Mówmy zatem o misjach domownikom, znajomym, sąsiadom i zachęcajmy się nawzajem do wzięcia w nich udziału, budujmy klimat przychylny dla misji. 

3/ pomóc w przygotowaniach.

- Przygotowanie rozmaitych rzeczy i spraw, które pomogą nam lepiej przeżyć spotkanie z Jezusem w czasie misji parafialnych wymaga sporo wysiłku i nie może być czynione tylko przez księży. Kiedy zostaniemy o coś poproszeni przez Duszpasterzy, nie odpowiadajmy: „nie”, „nie mogę”, ale okażmy im pomoc, a Bóg z całą pewnością nam to wynagrodzi.

 4/ zaangażować się w nie osobiście

- Ułóżmy sobie czas tak, aby można było wziąć udział w jak największej liczbie spotkań. Nie organizujmy w tym czasie imienin, urodzin, jubileuszy itp. Również świąteczne porządki i zakupy zróbmy poza okresem misji.Kiedy misje się już rozpoczną, starajmy się wyciszyć, odłóżmy obowiązki i prace, które możemy wykonać w innym czasie. Więcej czasu poświęćmy na modlitwę, na refleksję nad swoim życiem, bierzmy czynny udział w Mszach św. i nabożeństwach misyjnych, dajmy Bogu możliwość, aby przez swoje Słowo kształtował nasze życie.

Liczba odsłon: 561


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~jag  |  środa, 08 maja 2024 18:07
Zapraszamy do uczestnictwa w tym czasie łaski.
Szczególny punkt to - Koncert w sobotę 18 maja e kościele w Desznicy.
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
ZASIŁKI – dyżur telefoniczny Oddziału ZUS w Jaśle
24 czerwca 2024
W poniedziałek, 24 czerwca, odbędzie się dyżur telefoniczny ekspertów Oddziału ZUS w Jaśle, ..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024