Artykuły
Ponad 3 840 000 zł dofinansowania na cyfryzację świadczonych usług administracyjnych Powiatu Jasielskiego
20 marca 2024 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Projekt pn.: „E-usługi – cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego” będzie polegać na stworzeniu nowych e-usług sektora publicznego, podniesieniu ich jakości i użyteczności,  a także rozszerzeniu zakresu i zasięgu e-usług.

 

Adam Pawluś - Starosta Jasielski 

Celem projektu w zakresie Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, jest budowa e-usług publicznych w oparciu o rozbudowę istniejącego narzędzia informatycznego zarządcy drogowego. Po rozbudowie systemu poza samą prezentacją danych na mapach w sieci, obejmował będzie usługę większości procesów zachodzących u zarządcy drogowego między innymi:

 • wydawanie decyzji na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę,
 • składanie wniosków o uzgodnienie projektu budowy zjazdu,
 • projekty stałej lub tymczasowej organizacji ruchu,
 • opiniowanie projektów organizacji ruchu,
 • wydawanie decyzji na budowę zjazdu, umieszczania reklam, na zajęcia pasa drogowego,
 • zgłaszanie uwag dotyczących oznakowania drogowego,
 • wnioski o udostępnienie informacji publicznej itp.

Zakupiony sprzęt informatyczny umożliwi/usprawni funkcjonowanie procesów związanych z wytwarzaniem e-usług. Natomiast urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci stacji meteorologicznych, będą informowały obywateli oraz dyżurnych utrzymania dróg o istniejących warunkach pogodowych tj. temperatura, opady na drogach powiatowych co przyczyni się do polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

W zakresie wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości projekt obejmował będzie m.in.:

 • składanie wniosków o zmiany w bazie danych GESUT w celu wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy,
 • zdalne wydawanie opinii co do zgodności treści utworzonej przez Starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty,
 • składanie wniosków o zmianę w ewidencji gruntów i budynków,
 • składanie wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • składanie wniosków o zmiany w projekcie modernizacji EGiB wraz ze zdalnym wyłożeniem tego projektu,
 • składanie wniosków o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej,
 • składanie wniosków o naliczenie jednorazowej opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • zgłoszenie zainteresowania nabyciem nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa lub Powiatu,
 • składanie wniosków o uzyskanie decyzji udzielającej bonifikaty od opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
 • składanie wniosków o pozwolenie na wycinkę drzew, krzewów,
 • składanie wniosków o dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Powiatu,
 • składanie wniosków o pozwolenie na wejście w teren będący własnością Skarbu Państwa lub Powiatu.

W ramach w/w usług publicznych obywatele będą mieli możliwość składania wniosków elektronicznie, oraz załatwienia wielu spraw bez wychodzenia z domu.

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w wysokości 3 840 164,89 zł oraz ze środków własnych Powiatu Jasielskiego w kwocie 1 102 197,88 zł. Całkowita koszt inwestycji to 4 959 262,77 zł.

Adam Pawluś Starosta Jasielski w imieniu Zarządu Powiatu w Jaśle oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, podziękował Władysławowi Ortylowi Marszałkowi Województwa Podkarpackiego za przyznane środki finansowe.

Starostwo Powiatowe

 

Liczba odsłon: 1175


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~Z  |  czwartek, 21 marca 2024 00:36
co za bzdety!!!!!, to się w głowie nie mieści!!!
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Zenon Gondek złożył ślubowanie
20 maja 2024
Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Jasła,  ślubowanie złożył Zenon Gondek, który ..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024