Artykuły
Magurski Park Narodowy ma być dla turystów, a nie ekologów - Park jest dla ludzi, a nie ludzie dla Parku, mówi Adam Ciastoń
18 lutego 2017 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Radni Rady Gminy Krempa przyjęli stanowisko w sprawie większego udostępnienia Magurskiego Parku Narodowego dla turystów.  Stanowisko radnych  skierowane do dyrektora Magurskiego Parku Narodowego przedstawił przewodniczący Rady Gminy Krempna Czesław Skocz i uzyskało zdecydowane poparcie wszystkich radnych. 

Magurski Park Narodowy 

W posiedzeniu Rady brał udział dyrektor Magurskiego Parku Narodowego dr Marian Stój. 

dr Marian Stój - dyrektor Magurskiego Parku Narodowego

Rada Gminy Krempna postanawiła zwrócić się do Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego o większe udostępnienie Parku dla turystów.

Sesja Rady Gminy Krempna 

Magurski Park Narodowy zajmujący centralny obszar Beskidu Niskiego o szczególnie cennych walorach krajobrazowo - przyrodniczych winien w większym stopniu udostępniać i pokazywać turystom wspomniane wyżej walory - czytamy w zajętym stanowisku.

Czesław Skocz - przewodniczący Rady Gminy Krempna 

- Zwiększona ilość turystów w obszarze MPN nie wpłynie negatywnie na przyrodę natomiast może zwiększyć zainteresowanie Parkiem w centrum Beskidu Niskiego -zapisano w stanowisku.

Marian Stój - dyrektor Magurskiego Parku Narodowego 

Utworzenie  szlaku  turystycznego Polany - Baranie do szlaku granicznego

Radni wnioskują, aby utworzyć szlak turystyczny Polany – Baranie do szlaku granicznego. Szlak ten bezpośrednio z miejscowości Polany umożliwi dostęp do szlaku granicznego,a następnie do miejscowości przygranicznych na Słowację lub Olchowca - napisano w stanowisku.

Sesja Rady Gminy Krempna 

Utworzenie  szlaku  turystycznego Ciechań - Huta Polańska 

Radni wnoszą o utworzenie szlaku turystycznego Ciechań – Huta Polańska. Popiera się w tym przypadku wszelkich wnioskodawców w tym zakresie - ujęto  w zajętym stanowisku.

Kazimierz Miśkowicz - wójt Gminy Krempna 

Utworzenie  szlaku  turystycznego  rowerowego Ciechań - Hawraniec na Słowacji 

Ponadto zaznacza się, iż w latach 2002-2005 Gmina Krempna i siedem Starostw przygranicznych na Słowacji wnioskowało o utworzenie szlaku turystycznego i rowerowego Ciechań-Hawraniec na Słowacji. Chodziło o odtworzenie dawnego przejścia pomiędzy zamieszkałą miejscowością Ciechań, a Hawrancem po drugiej stronie granicy.Należy przypomnieć, iż do drugiej wojny światowej Ciechań zamieszkiwało 396 mieszkańców - stwierdzają radni. 

Adam Ciastoń - działacz społeczny gminy Krempna

Udostępnienie starej  wiejskiej drogi  prowadzącej Ożenna-Żydowskie przez Ciechań do Huty Polńskiej  

Po drugiej wojnie światowej do lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku PGR w Kotani prowadził w Ciechani działalność rolniczą poprzez chów bydła i wykaszanie użytków zielonych na siano.

Zarówno do II wojny światowej oraz do lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku przyroda w Ciechani była okazała. Przywrócenie przebiegu wskazanego szlaku to udostępnienie starej wiejskiej drogi, która prowadzi wzdłuż doliny od szosy Ożenna – Żydowskie przez Ciechań do Huty Polańskiej. Po powstaniu Magurskiego Parku Narodowego do 2005 roku szlak prowadził z miejscowości Ożenna do cmentarza i ruin po cerkwii w Ciechanii; dalej Doliną Ciechani i tzw. potokiem „Zimna Woda” tj. historyczną drogą do kościoła w Hucie Polańskiej. Wielu turystów przechodziło tym szlakiem jedynie na tym odcinku w obydwu kierunkach. Po zmianie przebiegu szlaku z wyłączeniem Doliny Ciechani i kierunkiem drogi do Huty Polańskiej ruch turystyczny drastycznie się ograniczył - mówił - piszą radni.  .

Jan Adamski - radny Rady Gminy Krempna 

Otwarcie  szlaku pomiędzy Hutą Polańską a Doliną Ciechani

Ponowne wytyczenie szlaku pomiędzy Hutą Polańską a Doliną Ciechani (umożliwiając jednocześnie dostęp do grekokatolickiego cmentarza) połączoną z drogą powiatową Krempna – Żydowskie – Ożenna nie wiąże się z dodatkowymi nakładami oraz nie narusza dotychczasowego ładu przestrzenno-formalnego, a ponadto ureguluje ruch turystyczny na tym obszarze zapobiegając penetracji tegoż terenu „na dziko”. Przywrócenie dawnego biegu szlaku będzie ułatwione, ponieważ znaki na drzewach są jeszcze widoczne, a ścieżki nie całkiem zarosły.

Sesja Rady Gminy Krempna 

Utworzenie  szlaku turystycznego, rowerowego ewentualnie samochodowego Świątkowa Wielka - Wołowiec

Utworzenie szlaku turystycznego, rowerowego ewentualnie samochodowego Świątkowa Wielka – Wołowiec. Szlak ten byłby odtworzeniem dawnego połączenia drogowego pomiędzy Świątkową Wielką a Wołowcem.

Sesja Rady Gminy Krempna 

Magurski Park Narodowy odwiedza rocznie około 40 tys. osób, czyli ponad 50 razy mniej niż np. Tatrzański Park Narodowy. Zdecydowana większość odwiedza Ośrodek Edukacyjny MPN wraz z Muzeum w Krempnej.

Marzena  Jurkowska - Bargieł - radna Rady Gminy Krempna 

Biorąc pod uwagę te dane, można wywnioskować, iż szlaki turystyczne, tak w Beskidzie Niskim jak i w MPN nie są nadmiernie eksploatowane.

Sesja Rady Gminy Krempna 

Reaktywacja dodatkowych szlaków wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki pieszej w naszym regionie. Biorąc pod uwagę natężenie ruchu turystycznego na szlakach MPN, utworzenie dodatkowych szlaków nie wpłynie ujemnie na środowisko naturalne. „Kanalizowanie” ruchu turystycznego realizowane poprzez sukcesywną budowę infrastruktury turystycznej powinien obejmować również udostępnianie ciekawych i wartościowych obszarów turystom.

Marek Musiał - radny Rady Gminy Krempna

Jako element takiego udostępniania należy uznać reanimowanie historycznie utrwalonych szlaków turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

Sesja Rady Gminy Krempna 

Rada Gminy Krempna jest przekonana, iż Dyrekcja MPN szczegółowo dokona merytorycznej analizy przedłożonych propozycji i weźmie pod uwagę potrzebę znacznie większego udostępnienia terenów MPN dla turystów.

Sesja Rady Gminy Krempna 

Radni Rady Gminy Krempna  zwracali uwagę na szkody, które wyrządzają bobry w rejonie ujęcia wody pitnej. 

Sesja Rady Gminy Krempna 

Radni Rady Gminy Krempna  wnioskowali o umożliwienie mieszkańcom gminy Krempna zakupu drewna opałowego po przystępnych cenach. Zaznaczali przy tym, że  na terenie Magurskiego Parku Narodowego dużo drzew suchych i powalonych gnije, a rolnicy po drewno jeżdżą w Bieszczady. 

Sesja Rady Gminy Krempna  

Radni Rady Gminy Krempna przekazali dyrektorowi Magurskiego Marku Narodowego porozumienie zawarte z 2 września 1993 roku i wnioskowali o respektowanie zapisów porozumienia.  

Sesja Rady Gminy Krempna 

Sesja Rady Gminy Krempna 

Wkrótce napiszemy o tym, co na Sesji Rady Gminy Krempna powiedział dr Marian Stój.

Stanisław Grzywacz  

Liczba odsłon: 8723


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Prace renowacyjne przy polichromii w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Osobnicy
12 lipca 2024
Rozpoczęły się prace renowacyjne przy polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Stan..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024