Artykuły
II Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Przyjęto Strategię Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030
24 maja 2024 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło
II Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Przyjęto Strategię Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030

23 maja br. odbyła się II Sesja Rady Powiatu w Jaśle VII kadencji, podczas której m.in. ustalono skład osobowy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle, Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz przyjęto „Strategię Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030”.

Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji radni przystąpili do ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle. Powołano następujące komisje:

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie:

 1. Cecylia Piwowar-Nadymus
 2. Sławomir Madejczyk
 3. Irena Baciak
 4. Jan Muzyka
 5. Ryszard Lisowski
 6. Adam Iwanicki
 7. Zbigniew Staniszewski
 8. Jan Urban
 9. Piotr Wyderka

Finansowo-Budżetowa w składzie:

 1. Stanisław Pankiewicz
 2. Sławomir Madejczyk
 3. Grzegorz Pers
 4. Cecylia Piwowar-Nadymus
 5. Barbara Burbelka
 6. Michał Dłuski
 7. Adam Iwanicki
 8. Paweł Nowak
 9. Zbigniew Staniszewski

Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu w składzie:

 1. Wojciech Kras
 2. Tadeusz Gorgosz
 3. Irena Baciak
 4. Ryszard Lisowski
 5. Jan Muzyka
 6. Krzysztof Buba
 7. Paweł Nowak
 8. Janusz Przetacznik
 9. Krzysztof Sarnecki

Społeczna w składzie:

 1. Wiesław Reczek
 2. Barbara Burbelka
 3. Stanisław Święch
 4. Grzegorz Pers
 5. Adam Pawluś
 6. Tadeusz Gorgosz
 7. Krzysztof Sarnecki
 8. Jan Urban
 9. Ewa Wawro

Skarg i wniosków w składzie:

 1. Wojciech Kras
 2. Cecylia Piwowar-Nadymus
 3. Wiesław Reczek
 4. Stanisław Święch
 5. Michał Dłuski
 6. Janusz Przetacznik
 7. Ewa Wawro

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu kontroluje działalność Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną, w skład której wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego oraz będących członkami zarządu.

Komisja Rewizyjna składzie:

 1. Stanisław Święch - przewodniczący
 2. Wojciech Kras
 3. Wiesław Reczek
 4. Stanisław Pankiewicz
 5. Krzysztof Buba
 6. Janusz Przetacznik
 7. Piotr Wyderka

Następnym punktem obrad było ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, realizującej zadania starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Do komisji delegowano radnych Stanisława Święcha i Michała Dłuskiego.

Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

W związku z upływem czteroletniej kadencji Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle konieczne było powołanie jej nowych członków.

Rada Społeczna jest organem inicjującym oraz doradczym. Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego w Jaśle powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu w Jaśle.  

W skład Rady Społecznej Szpitala w Jaśle wchodzą: Adam Pawluś – przewodniczący, Krzysztof Topolski – przedstawiciel wojewody, radni powiatowi: Irena Baciak, Barbara Burbelka, Tadeusz Gorgosz, Ryszard Lisowski, Grzegorz Pers, Ewa Wawro, Paweł Nowak.

Nowa droga powiatowa Kąty - Myscowa

Kolejnym punktem było wyrażanie zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości położonej w miejscowości Kąty, która będzie przeznaczona pod budowę nowej drogi powiatowej Kąty – Myscowa. Projektowana droga powiatowa połączy się z drogą gminną znajdującą się na działce ew. nr 1537/1 oraz z drogą gminną 1575, która dochodzi do istniejącej drogi powiatowej nr 1907R.

Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030

Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023-2030 to podstawowy dokument samorządu powiatowego, który diagnozuje podstawowe uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał powiatu. Nadrzędnym jej założeniem pozostaje zintegrowanie polityki środowiskowej, gospodarczej, przestrzennej i społeczno-kulturowej dla poprawy warunków życia i jakości usług publicznych na terenie powiatu oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Pierwszym etapem prac nad Strategią było wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej powiatu na podstawie szeregu analiz, danych statystycznych oraz dokumentów strategicznych i sprawozdań pochodzących z Powiatu Jasielskiego. Całość działań pozwoliła uzyskać wkład do wypracowania części strategicznej i wytyczenia przestrzeni, w jakich niniejszy dokument wskazuje działalność władz w Powiecie w najbliższych latach. Wypadkową tych działań jest analiza SWOT konkludująca mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia Powiatu Jasielskiego w kontekście jego zrównoważonego rozwoju. Wspomniane działania podbudowały zasadniczą refleksję strategiczną, a w konsekwencji wskazanie misji i wizji Powiatu w przyjętym horyzoncie czasowym 2023 – 2030.

Podczas sesji radny Jan Urban, w sposób nieelegancki i cyniczny, powiedział, że przyjęta Strategia jest niechlujna i zawiera „głupoty”. – Przepychamy kolanem głupoty, które się nijak mają do rzeczywistości – krytykował, lecz sam nie złożył żadnej konstruktywnej propozycji zadania lub inwestycji, które mogłyby poprawić sytuację Powiatu Jasielskiego.

- Dziwi mnie, że radny wszystko neguje, podczas gdy sąsiednie samorządy i instytucje planują spektakularne inwestycje. Planuje się budowę łącznicy kolejowej dla miasta Jedlicze, która będzie kosztować olbrzymie pieniądze, z powodu konieczności wykonania tunelu pod Góra Męcińską. Również szprycha kolejowa do Krosna to ogromne wydatki z powodu konieczności wykonania tunelu. W programie Górnej Wisły zaplanowano poldery na Wiśle m.in. w okolicach Baranowa Sandomierskiego, które będą kosztować wiele miliardów złotych. My również chcemy poprawić sytuację przeciwpowodziową w regionie. Dla ochrony mieszkańców miasta Jasła, do zadań zawartych w Strategii, wpisaliśmy kanał ulgi pod mostem na ul. Mickiewicza, co może znacznie zwiększyć przepływ wody w czasie powodzi i uratować miasto przed zalaniem. Dlaczego my nie możemy upominać się o nasze sprawy, jeżeli inne samorządy to robią? – mówił Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Przyjęty przez radnych dokument dostępny jest w załączeniu.

Ostatnimi punktami była zmiana Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024 – 2030. Na zakończenie wysłuchano sprawozdania Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Powiat Jasło

 

Liczba odsłon: 1221


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~Obserwatorzy  |  piątek, 24 maja 2024 19:33
Widzę , że stare kundle z PO wracają
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
ZASIŁKI – dyżur telefoniczny Oddziału ZUS w Jaśle
24 czerwca 2024
W poniedziałek, 24 czerwca, odbędzie się dyżur telefoniczny ekspertów Oddziału ZUS w Jaśle, ..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024