Artykuły
Sesja Rady Gminy Krempna - Zapowiedź
21 maja 2024 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 609)  z w o ł u j ę II zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 24 maja 2024 r. (piątek) o godz. 9 oo w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

Katarzyna Maciejczyk - wójt gminy Krempna

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu obrad z XLIII Sesji Rady Gminy Krempna z 21 marca 2024 r.
  5. Przyjęcie protokołu obrad z I Sesji Rady Gminy Krempna z 6 maja 2024 r.
  6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

        b) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krempna,

c) powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Regulaminowej Rady Gminy,

d) wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Regulaminowej,

e) powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych oraz Ochrony Środowiska,

f) wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych oraz Ochrony Środowiska,

g) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krempna,

h) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krempna,

i) zmian budżetu Gminy Krempna na 2024 r.,

 j) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2024 – 2036,

k) zmiany uchwały Nr XL/302/2023 Rady Gminy Krempna z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

l) zmiany uchwały Nr XL/305/2023 Rady Gminy Krempna z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

m) zmiany uchwały Nr XL/306/2023 Rady Gminy Krempna z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

n) przyznania Parafii Rzymskokatolickiej w Polanach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane cerkwi w Polanach wpisanej do rejestru zabytków,

ń) zmiany Uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Krempna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu,

o) przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Krempna,

p) wyrażenia woli przystąpienia do udziału w projekcie pt. „Orientuj się!”,

r) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krempna.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.                           

Proszę o wzięcie udziału w sesji       

 

     Przewodniczący Rady

Maria Sanicka

                                                                                                                 

                                                                                                    

Liczba odsłon: 627


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
ZASIŁKI – dyżur telefoniczny Oddziału ZUS w Jaśle
24 czerwca 2024
W poniedziałek, 24 czerwca, odbędzie się dyżur telefoniczny ekspertów Oddziału ZUS w Jaśle, ..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024