Artykuły
Sesja Rady Powiatu w Jaśle - Zapowiedź
19 kwietnia 2024 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

                  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., zwołuję XCI Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

Robert Snoch - przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle

Otwarcie sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie protokołów z LXXXIX i XC sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Wybór Komisji Wnioskowej.

Podjęcie uchwał w sprawie:

- wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Cieklin na rzecz jej poprzedniego właściciela,

- przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle,

- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim,

- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle,przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030,

- rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia i Zarządu Powiatu w Jaśle w składzie: Adam Pawluś, Stanisław Pankiewicz, Jan Muzyka, Ryszard Lisowski i Grzegorz Pers,

- zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024 – 2030.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle za 2023 rok.

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie jasielskim oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaśle za 2023 rok.

Informacja o działaniach Prokuratury Rejonowej w Jaśle w 2023 roku.

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w powiecie jasielskim za rok 2023.Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie jasielskim w roku 2023.

Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Interpelacje.

Wnioski i zapytania radnych.

Sprawy różne.

Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

ROBERT SNOCH

Liczba odsłon: 1542


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Zenon Gondek złożył ślubowanie
20 maja 2024
Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Jasła,  ślubowanie złożył Zenon Gondek, który ..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024