Artykuły
Wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara dba o Ochotnicze Straże Pożarne
31 marca 2023 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Na terenie gminy Nowy Żmigród funkcjonuje 16 jednostek OSP: Brzezowa, Desznica, Gorzyce, Grabanina, Kąty, Łężyny, Łysa Góra, Makowiska, Mytarka, Mytarz, Nienaszów, Nowy Żmigród, Skalnik, Siedliska Żmigrodzkie, Stary Żmigród, Toki.

Grzegorz Bara - wójt Gminy Nowy Żmigród 

Budżet OSP za 2020 - wydatki

    1. Wynagrodzenia kierowców, Komendanta Gminnego OSP i składki od nich naliczone: 61.978,27

    2. Zakup materiałów i wyposażenia: 93.225,25 w tym m.in.:

    1) Paliwo, oleje, płyny: 35.639,66 

    2) Wyposażenie: 11.385,68 

    3) Umundurowanie: 27.250,16

    4) Pozostałe materiały: 8.277,88 

    5) Części zamienne do sprzętu/samochodów 8.715,89 (np. opony do samochodu OSP Skalnik, OSP Grabanina, ładowarka impulsowa OSP Mytarka ): 

    6) Prenumerata czasopisma STRAŻAK: 1.955,98 

    3. Energia, gaz: 30.224,25

    4. Zakup usług remontowych:14.150,95

    5. Usługi pozostałe 25.230,52, w tym m.in.:

    1) badania techniczne samochodów i sprzętu: 13.916,12

    2) pozostałe przeglądy, naprawy: 3.187,00

    3) badania lekarskie członków OSP: 2.731,00

    4) szkolenia strażaków:  2.730,00

    5) usługi alarmowania: 2.666,40, w tym Alert-SMS: 1.476,00

    6. Różne opłaty i składki 13.721,75 w tym:

    1) ubezpieczenie samochodów: 12.774,65

    2) ubezpieczenie członków OSP i inne opłaty: 947,10 

    7. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych/szkoleniach: 

    1) Makowiska: 283,20

    2) Grabanina: 171,75

    3) Łężyny:488,40

    4) Kąty: 397,80

    5) Toki: 4.911,51

    6) Mytarz: 1.606,05

    7) Siedliska Żmigrodzkie:121,05

    8) Gorzyce: 807,00

    9) Mytarka: 872,85

    10) Nowy Żmigród: 2.219,85

    11) Makowiska: 202,50

    12) Skalnik: 2.254,95

    13) Nienaszów: 273,30

    8. Dotacje celowe z budżetu gminy:

    1) dla OSP Mytarka (sprzęt pożarniczy): 1.500,00 

    2) dla OSP Łysa Góra (remont remizy OSP): 20.000,00

    3) dla OSP Grabanina (sprzęt pożarniczy): 1.400,00

    9. Wydatki majątkowe: 126.855,18 (w tym na wykonanie przyłącza sieci gazowej, roboty wykończeniowe w budynku OSP Desznica - w tym Fundusz Sołecki 21.610,42)

    Budżet OSP za 2021 – wydatki

    1. Wynagrodzenia kierowców, Komendanta Gminnego OSP i składki od nich naliczone: 65.975,16

    2. Zakup materiałów i wyposażenia:  83.427,67 w tym m.in.:

    1) Paliwo, oleje, płyny: 36.779,04 

    2) Wyposażenie: 8.505,41

    3) Umundurowanie: 21.600,18

    4) Części zamienne do sprzętu/samochodów 3.472,78, akumulatory OSP Łysa Góra, OSP Kąty, OSP Nowy Żmigród: 3.227,40, aparat powietrzny OSP Nienaszów: 5.800,00, kompresor OSP Nienaszów: 1.590,00 

    5) Prenumerata czasopisma STRAŻAK: 2.452,86

    3. Energia, gaz: 52.012,71

    4. Zakup usług remontowych: 8.271,57

    5. Usługi pozostałe 42.683,22 w tym m.in.:

    1) badania techniczne samochodów: 3.505,00

    2) pozostałe przeglądy, naprawy: 10.688,73

    3) badania lekarskie członków OSP: 4.499,00

    4) szkolenia strażaków: 12.726,40

    5)  usługi alarmowania: system e-remiza: 2.200,00 

    6)  wykonanie bramy garażowej OSP Nienaszów: 5.600,19

    7)  pozostałe: 3.463,90

    6. Różne opłaty i składki 21.627,68 w tym:

    1) ubezpieczenie samochodów: 16.523,00

    2) ubezpieczenie członków OSP: 4.000,00 i inne opłaty: 1.104,68

    3) usługi telekomunikacyjne: 392,37

    7. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych/szkoleniach: 

    1) Gorzyce: 81,60

    2) Mytarz: 516,90

    3) Kąty: 778,95

    4) Toki: 1.011,45

    5) Nowy Żmigród: 1.534,35

    6) Grabanina: 55,80

    7) Desznica: 232,00

    8. Dotacje celowe z budżetu gminy:

    1) dla OSP Mytarz (umundurowanie) 4.000,00

    2) dla OSP Łysa Góra (sprzęt pożarniczy) 9.000,00

    3) dla OSP Stary Żmigród (umundurowanie) 3.100,00

    4) dla OSP Stary Żmigród (sprzęt pożarniczy) 2.000,00

    5) dla OSP Toki (remont remizy) 25.000,00

 

 Budżet OSP za 2022 – wydatki

    1. Zakup materiałów i wyposażenia: 122.212,51 w tym m.in.:

    1) Paliwo, oleje, płyny: 51.328,86

    2) Wyposażenie w sprzęt: 41.438,97 (w tym 30.000,00 z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości)

    3) Umundurowanie 14.625,81

    4) Części zamienne do sprzętu/samochodów (np. akumulatory): 7.907,08

    5) Prenumerata czasopisma STRAŻAK: 2.482,43

    2. Energia, gaz: 46.221,16

    3. Zakup usług remontowych: 16.208,10

    4. Usługi pozostałe: 61.997,92, w tym:

    8) badania techniczne samochodów i sprzętu: 18.312,08

    9) pozostałe przeglądy, naprawy: 7.809,80

    10) badania lekarskie członków OSP: 15.770,00

    11) usługi alarmowania: 4.016,00 (w tym: Alert-SMS: 1.476,00, e-remiza: 2.540,00)

    12) szkolenie Kwalifikowana Pierwsza Pomoc: 5.014,90

    5. Usługi telekomunikacyjne: 428,04 (OSP KSRG Łysa Góra)

    6. Wynagrodzenia bezosobowe ( m.in.: kierowcy, Komendant Gminny OSP) 74.014,35 

    7. Składki na ubezpieczenie społeczne: 5.610,53 

    8. Różne opłaty i składki: 15.681,53 

    1) ubezpieczenie samochodów: 13.872,34

    2) ubezpieczenie członków OSP w zawodach sportowo-pożarniczych: 323,09

    9. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach:

    1) Kąty: 283,95

    2) Mytarz: 541,80

    3) Mytarka: 462,00

    4) Łężyny: 1.208,00

    5) Makowiska: 401,25

    6) Skalnik: 4.401,05

    7) Nienaszów: 715,20

    8) Toki: 3.832,70

    9) Nowy Żmigród: 3.405,45

    10) Brzezowa: 268,00

    11) Siedliska Żmigrodzkie: 260,00

    10. Wydatki inwestycyjne: 114.913,38 ( w tym rozbudowa OSP Desznica 108.208,92)

    11. Dotacje celowe z budżetu gminy:

    1) dla OSP Makowiska (remont remizy): 4.000,00 

    2) dla OSP Gorzyce (umundurowanie): 8.000,00

    3) dla OSP Łysa Góra (quad z wyposażeniem): 80.000,00

    4) dla OSP Stary Żmigród (samochód lekki specjalny - pożarniczy) 148.900,00

    5) dla OSP Mytarz (samochód średni specjalny - pożarniczy) 220.000,00

 

Liczba strażaków (zgodnie z raportami OSP za 2021 r. – członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi)

 

mężczyźni

kobiety

Członkowie zwyczajni: ogółem

426

46

w wieku 18-65 lat

378

46

w wieku ponad 65 lat

48

0

bezpośredni udział w działaniach rat.-gaśniczych

212

5

Członkowie wspierający

46

0

Członkowie honorowi

37

0

Wyjazdy OSP (zgodnie z ewidencją PSP)

Nazwa OSP

2020 rok

2021 rok

2022 rok

Nowy Żmigród

32

39

55

Siedliska Żmigrodzkie

4

17

6

Łężyny

8

11

5

Gorzyce

3

11

2

Skalnik

21

27

37

Nienaszów

12

23

24

Toki

21

57

53

Łysa Góra

38

75

50

Makowiska

3

15

10

Stary Żmigród

7

10

8

Brzezowa

1

2

4

Desznica

3

4

1

Kąty

11

20

4

Mytarka

3

16

14

Mytarz

11

18

9

Grabanina

2

8

9

Red/UG

Liczba odsłon: 2442


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Niebezpieczne wyprzedzanie - w oku kamery policyjnego drona
21 czerwca 2024
Jasielscy funkcjonariusze przeprowadzili działania z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrzn..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024