piątek, 29 maja 2020, imieniny: Bogusława, Maksymilian
Powiat jasielski
Gmina Jasło


Urząd Gminy w  Jaśle

Urząd Gminy Jasło
Adres: ul. Słowackiego 4
38-200 Jasło
Telefon: 013 44 366 69
Fax: 013 44 366 35
E-mail: gmina@gminajaslo.pl

 

Wójt Gminy Jasło

 Stanisław Pankiewicz


Z-ca Wójta

Jan Lazar


Skarbnik

Janusz Pawlik

Sekretarz

Małgorzata DubielRada Gminy

 

Wojciech Piękoś - Przewodniczący Rady Gminy
Wincenty Ochwat - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Stanisław Marszałek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Józef Leśniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Bachta
Zofia Bemben
Józef Dziedzic
Tadeusz Dubiel
Marian Gawron
Marek Kmiecik
Zofia Lazar
Maria Liszka
Irena Adamik
Maria Owsiak
Roman Świszcz


Komisje Rady Gminy

 

Komisja Rewizyjna

Maria Liszka
Irena Adamik
Kazimierz Bachta
Józef Dziedzic
Marian Gawron
Roman Świszcz


Komisja Planu i Budżetu

Józef Leśniak
Zofia Bemben
Tadeusz Dubiel
Marek Kmiecik
Zofia Lazar
Roman Świszcz


Komisja Bezpieczeństwa i Ładu Publicznego

Kazimierz Bachta
Tadeusz Dubiel
Józef Dziedzic
Marian Gawron
Marek Kmiecik
Józef Leśniak


Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia

Stanisław Marszałek - Przewodniczący
Zofia Bemben
Zofia Lazar
Wincenty Ochwat
Maria Owsiak


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wincenty Ochwat - Przewodniczący
Irena Adamik
Maria Liszka
Stanisław Marszałek
Maria Owsiak


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Słowackiego 4

38-200 Jasło

Romana Wachel - kierownik

Władysława Kurowska - Starszy inspektor ds. świadczeń

Grażyna Antoniou - Specjalista pracy socjalnej

Marta Banach - Starszy pracownik socjalny

Ewa Majewska - Pracownik socjalny

Aneta Trzeciak - Warchoła - Specjalista pracy socjalnej

Lidia Szymkowska - Lizak - Starszy pracownik socjalny

Marta Misiołek - Starszy inpektor ds. świadczeń rodzinnych

Halina Szpak - Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych

Marzena Gajewska - Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych

Teresa Zabawa - Główny księgowy

Iwona Kieś - Pracownik socjalny


Gminny Zakład Komunalny w Jaśle

ul. Słowackiego 4

38-200 Jasło

tel. (013) 44800 58

fax (013) 44366 55

e-mail gzk_jaslo@urzad.gminajaslo.pl

kierownik - Stanisław Woźniak
 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2020