piątek, 09 grudnia 2022, imieniny: Joachim, Leokadia
Powiat jasielski
Gmina Kołaczyce

Gmina Kołaczyce - atrakcje


Z odległej historii

  • ślady wczesnośredniowiecznego grodziska z XII - XIII wieku oraz resztki ruin murowanego zamku Golesz z XIV wieku z dobrze zachowaną fosą, którego zarządcą był między innymi Zyndrama z Maszkowic w Krajowicach
  • ślady zamczyska obronnego u zbiegu trzech potoków noszących nazwę „Baszta" w Bieździedzy

Rezerwaty przyrody, pomniki przyrody

  • rezerwat przyrody „Golesz" o powierzchni 27 ha, gdzie znajduje się wspaniały drzewostan, stanowisko kwitnącego bluszczu pospolitego oraz grupa ostańców z piaskowca ciężkowickiego w Krajowicach
  • 700 - letni dąb z wbitymi mieczami obok kościoła w Bieździedzy

Zabytkowe kościoły

gotycki murowany kościół parafialny z XV wieku p.w. św. Trójcy, z wolno stojącą, kamienną dzwonnicą w Bieździedzy

Dwory

klasycystyczny dwór rodziny Romerów w Bieździedzy

Cmentarze z I wojny światowe j

  • 2 cmentarze wojenne z I wojny światowej w Bieździadce
  • cmentarz wojenny z I wojny światowej na Podzamczu
  • cmentarz wojenny z I wojny światowej w Sieklówce

Szlaki turystyczne

  • Międzygminny Szlak Turystyczny Święcany - Wojaszówka
  • szlak żółty: Kołaczyce-Ujazd-Liwocz
  • szlak Kołaczyce-Gogołów- Bardo

Inne ciekawostki

ostaniec piaskowca ze sztucznie ściętym wierzchołkiem oraz wydrążonym otworem z „cudowną wodą", z którym związane są liczne podania i legendy leżący na terenie rezerwatu „Golesz", amatorzy wspinaczki odnajdą wiele skałek ze stałymi punktami asekuracyjnymi.


 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2022