poniedziałek, 20 maja 2019, imieniny: Anastazy, Bazyli
Artykuły
Zmiany i ustalenia Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego
14 czerwca 2018 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

W dniu 1 czerwca br. w Krempnej odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego. Głównymi punktami posiedzenia były wybory nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, zmiany w Projekcie Rozporządzenia Planu Ochrony MPN, zaopiniowanie projektu zadań ochronnych MPN na lata 2019-2021 oraz informacja na temat projektowanego zbiornika wodnego Kąty – Myscowa.

Fot. S.Basista

W związku z dymisją z funkcji przewodniczącego Rady prof. dr hab. Grzegorza Jamrozego oraz z funkcji wiceprzewodniczącego prof. dr hab. Kazimierza Krzemienia przeprowadzono wybory. Nowym przewodniczącym Rady jednogłośnie został wybrany dr hab. inż Stanisław Zięba, a wiceprzewodniczącym, przy dziewięciu głosach poparcia, prof. dr hab. Andrzej Tomek.

Fot. S.Basista

Kolejnym punktem obrad było wprowadzenie zmian w Projekcie Rozporządzenia Planu Ochrony MPN. Zmiany te, jak podkreślił dr hab. inż Stanisław Zięba, są próbą wyjścia do lokalnej społeczności, znalezienia kompromisu między oczekiwaniami społeczeństwa, a tym co jest zaproponowane przez Wykonawcę Planu Ochrony MPN. Kwestię sporną stanowi wątek korytarzy migracyjnych dla zwierząt, które są elementem nieodzownym ze względu na zapewnienie łączności pomiędzy Beskidem Niskim a Ostoją Magurską. Główną rolę będą miały korytarze regionalne i ponadregionalne, natomiast lokalne, źle oceniane przez miejscową społeczność, ze względu na bardzo bliskie położenie obok ich działek, mają mniejsze znaczenie. W związku z tym poddano propozycję usunięcie jednego z korytarzy w Kotani, koło cerkwi. Jak poinformował mgr inż. Damian Nowak z Projektu Planu usunięto zapis ograniczający modernizację dróg na terenie MPN. Ostateczne głosowanie nad korektą zapisu zmian dotyczących korytarzy migracyjnych zostało przesunięte, z uwagi na zapoznanie się członków rady z tymi zmianami na mapach.

Fot. S.Basista

Brak zgody społecznej wywołała również propozycja ustanowienia 200 metrowej strefy buforowej od granicy Parku na prywatnych gruntach. Członkowie Rady Naukowej w głosowaniu zadecydowali o likwidacji strefy buforowej, kwestia ta została wcześniej uzgodniona z Wykonawcą Projektu Planu Ochrony MPN.

Fot. S.Basista

Podczas spotkania dyskutowano na temat przywrócenia szlaku niebieskiego im. Kazimierza Pułaskiego przez dolinę Ciechani. Marian Stój, Dyrektor MPN, przypomniał, że wpłynęło dużo wniosków od mieszkańców i turystów, którzy chcą ponownego udostępnienia tego szlaku. Obecnie jest on udostępniany w soboty i niedziele, pod przewodnictwem pracownika Parku za opłatą w wysokości 10 złotych. Wniosek o przywrócenie szlaku, bez pozytywnej opinii Rady Parku, jest wykreślany corocznie z zadań ochronnych przez Ministra Środowiska. Za przeniesieniem tego szlaku na granicę państwa przemawiał argument konieczności pozostawienia na terenie Parku jednej doliny, gdzie nie będzie ludzi, natomiast mogą się tam swobodnie paść jelenie, jest tam strefa wilcza, występują niedźwiedzie, są też piękne bobrowiska. Zagrożenie dla szlaku stanowić mogą głównie turyści, nie stosujący się do regulaminu dla zwiedzających. Dyrektor dodał, że zwiększono obsadę Straży Parku, z 4 do 6 osób, i dzięki temu Dolina Ciechani będzie dobrze pilnowana.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski, opowiedział się za przywróceniem historycznego szlaku w wersji „skorygowanej”, to znaczy po drodze powiatowej. Argumentował, że stanowi ona otwartą przestrzeń i pozwala w pełni podziwiać przepiękne widoki. Ostatecznie, na wniosek Starosty, w głosowaniu członkowie Rady opowiedzieli się za przywróceniem szlaku na Ciechani, bez żadnych ograniczeń, w wersji historycznej.

Podczas posiedzenia Rady mgr inż. Damian Nowak, Kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody poinformował, że Wody Polskie kontynuują działania związane z powstaniem zbiornika wodnego Kąty-Myscowa. Na ich prośbę pracownicy MPN pomagają w przygotowaniu Specyfikacji, niezbędnej do wyłonienia wykonawcy Raportu o Ocenie Oddziaływania na Środowisko. Pracowników Parku poproszono o wskazanie obszarów i sposobów kompensacji przyrodniczej strat powstałych w wyniku utworzenia zbiornika. Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień zwrócił uwagę na obszary osuwiskowe, mogące stanowić poważny problem w realizacji tej inwestycji. Jest to w jego opinii problem, z którym Park, władze lokalne i miejscowa ludność mogą sobie nie poradzić. Starosta zwrócił uwagę, że są opracowania naukowe mówiące o tym, że zdecydowana większość osuwisk występująca na tym terenie ma charakter incydentalny i nie będzie stanowić żadnego zagrożenia dla powstania zbiornika.

Na pytanie prof. dr hab. Andrzeja Tomka, czy taki zbiornik, na tym terenie, jest potrzebny, Starosta odpowiedział: Podstawowy cel powstania zbiornika wodnego to zabezpieczenie przeciwpowodziowe, jak również regulacja stanu przepływu na rzece Wisłoce, w celu umożliwienia migracji ryb oraz zabezpieczenie wody pitnej dla trzech powiatów: jasielskiego, dębickiego i mieleckiego.

Marian Stój, Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, uważa, że nowy skład Prezydium Rady MPN jest szansą na lepszą współpracę zarówno z Parkiem, jak i ze społecznością lokalną, dla dobra przyrody i ludzi.

Katarzyna Pawluś

 

 

 

Liczba odsłon: 1188


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~zosia  |  czwartek, 14 czerwca 2018 21:42
O, widzę że nie zażywamy leków.
#2  ~jaślak  |  czwartek, 14 czerwca 2018 11:11
Idą wybory, więc wraca temat zbiornika w Myscowej. Ja proponuję aby zanim władza weźmie się za kolejne sympozja, analizy, wizje lokalne, nowych opracowań technicznych i środowiskowych, dialogów technicznych podsumowali dotychczasowe wydatki finansowe na te cele od kilkudziesięciu lat i przedstawiła społeczności powiatu jasielskiego ile to już kosztowało bezowocnie podatników. Wiadomo od dawna że ten zbiornik i tak nie powstanie, bo lokalna władza to cienkie bolki bez żadnej sile przebicia w warszawce, a temat zbiornika wykorzystują przy każdej okazji nowych wyborów. Jak wam nie wstyd. Już lepiej budujcie sobie krasnale w ogródkach własnych, to wam się uda.
#3  ~a.lechowski  |  czwartek, 14 czerwca 2018 10:38
Do Pana Starosty.
Alternatywą dla Zbiornika Kąty-Myscowa mógłby być "Kieszeniowy System Przeciwpowodziowy" którego działanie poniżej opisałem i poinformowałem Radnych Powiatu Jasielskiego.

Lechowski Andrzej Jasło 2018-05-18
38-200 Jasło
Ul. Kaczorowy 120

Do: Rada Powiatu Jasło.
Rada Miasta Jasła.
Rada Gminy Jasło .
Rada Gminy Brzyska.
. Rada Gminy Dębowiec.
Rada Gminy Jasło .
Rada Gminy Kołaczyce.
Rada Gminy Krępna.
Rada Gminy Nowy Żmigród.
Rada Gminy Osiek Jasielski.
Rada Gminy Skołyszyn.
Rada Gminy Tarnowiec. .

Chciałem przedstawić i zainteresować Państwa Radnych w wyżej wymienionych Radach moim systemem przeciw powodziowym „ Kieszeniowy system przeciwpowodziowy”
Kieszeniowy system przeciwpowodziowy to:
gromadzący nadmiar wody w okresach podwyższonego stanu wód i powodzi, obniżających falę powodziową w rzekach, magazynujący wodę na okres niskich stanów w rzekach, umożlwiający stworzenie dogodnych warunków da rozmnażania gadów, płazów i ryb, stwarzający klimat da życia ptaków i zwierzą związanych z środowiskiem wodnym, stworzenie mikro klimatu przyjaznego człowiekowi dla jego zdrowia, regeneracji sił i wypoczynku, pozyskanie terenów ciekawych i interesujących ze względu ekoturystyki, pozyskiwanie wody do nawadniania produkcji rolnej, rezerwowe zbiorniki wody pitnej i przemysłowej, pozyskiwanie odnawialnej energii elektrycznej, ustabilizowanie poziomu wód gruntowych, magazynowanie wód opadowych, strumieni i lokalnych źródeł wodnych które mają bezpośrednie ujście do rzek.
Rzeka Wisłoka, Jasiołka i Ropa w granicach administracyjnych powiatu jasielskiego płynie ustabilizowanym sztucznie korytem które znajduje się w pradolinie w której zalega skalny materiał erozyjny(żwiry i piaski) o różnej granulacji. Tworząc wzdłuż rzeki zbiorniki (rodzaj kieszeni) w wielkości uzależnionej od składu geologicznego i ukształtowania terenu. Z chwilą kiedy poziom wody w rzece zacząłby wzrastać nadmiar wody wlewałby się do pierwszego zbiornika(kieszeni) w systemie, ilość i szybkość wody wpływającej do zbiornika regulowana byłaby samoczynnie, w zależności od poziomu rzeki. Jeżeli pierwszy zbiornik został napełniony a poziom rzeki nadal się podnosił zacząłby się napełniać następny zbiornik w systemie i tak dalej. Nawet gdyby nie udało się zaczymać całej nadwyżki wody w rzece , to na tyle ograniczyłoby prędkość i ilości wody w rzece aby zapobiec fali powodziowej która zagroziłaby istniejącym wałom przeciw powodziowym. Nawet gdybyśmy mieli powtórkę z roku 2010 to udało by się uniknąć tragedii jaka się wtedy wydarzyła.
Nie piszę tutaj celowo o „ wieże” w ten system ponieważ z „ wiarą” mamy do czynienia wtedy gdy nie mamy wiedzy a wiedzy dostarcza nam nauka. Dlatego też zwracam się do ludzi wykształconym w tym kierunku o pochyleni się nad moją koncepcją i wybaczenie mi niefachowego słownictwa i prostego myślenia. Jestem osobą nie posiadająca wykształcenia popartego dyplomami i stopniami naukowymi.
Jeżeli chodzi o szczegóły budowy tego systemu to opisze i przedstawię je dopiero po zainteresowaniu i odpowiedzi na to pismo.
Z poważaniem
Andrzej Lechowski

Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Maria Kurowska na uroczystościach odpustowych w Dębowcu
18 maja 2019
19 maja 2019 roku w bazylice mniejszej Najświętszej Maryi Panny z La Salette w Dębowcu odbyły się ur..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2019