czwartek, 24 maja 2018, imieniny: Estera, Jan
Artykuły
ZAWIADOMIENIE O XX WYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KREMPNA
12 lutego 2017 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ) z w o ł u j ę XX, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 17 luty 2017 r. (piątek) o godz. 11 oo w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

Czesław Skocz - przewodniczący Rady Gminy Krempna

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

7. Ocena realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Krempnej za 2016 r.

8. Ocena realizacji zadań statutowych przez sołectwo Krempna.

9. Ocena realizacji zadań statutowych przez sołectwo Polany.

10. Podjęcie uchwał w sprawie :

- zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.,

- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2017 – 2027.

-projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

-przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

- przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

- przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2019.

- przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 w Gminie Krempna.

- uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej.

11. Interpelacje radnych.

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Skocz

 

 

Liczba odsłon: 816


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Jasło : Kapliczki i krzyże – Majówka z Michalinami
23 maja 2018
    21 maja br. odbyło się spotkanie Klubu Poetów i Twórcó w Ludowyc..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2018