poniedziałek, 01 marca 2021, imieniny: Antoni, Feliks
Artykuły
Zawiadomienie o sesji – 22 lutego 2021, godz. 11 (on-line)
13 lutego 2021 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

Uprzejmie zapraszam na XLI Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r.,poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.). XLI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 22 lutego 2021 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Zatwierdzenie protokołu z XXXVI Sesji RMJ.

Wybór Komisji Wnioskowej.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RMJ za 2020 r.

Podjęcie uchwał w sprawach:

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła /Druk Nr 348/,

zwolnienia z części opłaty oraz zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /Druk nr 349/,

wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Miasto Jasło jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych /Druk nr 354/,

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej /Druk nr 353/,

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. /Druk nr 352/,

zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 350/,

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021 – 2031 /Druk nr 351/.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący

Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak 

 

 

Liczba odsłon: 961


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Kto jest przeciwny rozwojowi powiatu jasielskiego ?
27 lutego 2021
25 lutego br. odbyła się XL Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Najważniejszymi tematami poruszanymi podczas..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2021