środa, 26 stycznia 2022, imieniny: Paulina, Polikarp
Artykuły
Wyższe podatki dla mieszkańców Jasła w 2022 roku
19 listopada 2021 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Radni Rady Miejskiej Jasła podjęli uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. 

Ryszard Pabian - burmistrz Miasta Jasła 

Od 1 stycznia 2022 roku wyższe  będą stawki podatków lokalnych. 

W nowym roku stawki podatku od nieruchomości wynosić będą:

-  od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,10 zł.

- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,10 zł.

od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części: - obór i stodół - 4,60 zł; - od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,62 zł.

 od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,70 zł.

 od budowli - 2 % ich wartości

 od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,64 zł. 

- od gruntów : 

-  od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,92 zł.

-  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni;

- pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,26 zł;

-  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 poz. 1398 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,26 zł od 1 m2 powierzchni.

Red.

 

Liczba odsłon: 3182


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~Matematyk  |  niedziela, 21 listopada 2021 08:07
Znakomite z tym traktorem, ale raczej trzy dziurawe , a jedno sprawne.
#2  ~ile procent  |  sobota, 20 listopada 2021 20:43
Jakie były stawki w tym roku, o ile poszło do góry?
#3  ~Niki  |  sobota, 20 listopada 2021 18:22
Standard przy obecnym Burmistrzu
#4  ~do wyborcy  |  sobota, 20 listopada 2021 12:17
i co z tego że 6 radnych było przeciwnych. To tak jak w tym dowcipie- traktor jest dobry bo ma 3 koła sprawne a tylko jedno dziurawe.
#5  ~Sieka  |  sobota, 20 listopada 2021 00:30
Panie redaktorze proszę o artykuł o planowanej podwyżce
zarobków starosty Pawlusia prawie o 100% i dla radnych powiatowych. Czemu taka cisza w tej sprawie a tak pan lubi wielibic
Pawlusia????
#6  ~Wyborca  |  piątek, 19 listopada 2021 19:14
Przypominam - Sześciu radnych było przeciwnych podniesieniu podatków .
#7  ~Jasiek  |  piątek, 19 listopada 2021 18:51
Pabian co Ty robisz..
#8  ~pol  |  piątek, 19 listopada 2021 18:30
Dojna zmiana -wydoić mieszkańców jak jeszcze jest z czego i podnieść sobie uposażenia.Niech żyje P I S do końca świata i o jeden dzień dłużej.
#9  ~Obserwatorzy  |  piątek, 19 listopada 2021 18:10
Za podwyżki urzędników zapłacą mieszkańcy
Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2022