poniedziałek, 06 lutego 2023, imieniny: Antoni, Bogdana
Artykuły
Sesja Rady Miejskiej Jasła - Zapowiedź
15 listopada 2022 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

 

Uprzejmie zapraszam na LXXI Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm./.

LXXI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 21 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Henryk Rak - przewodniczący RM JASŁA 

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie protokołu z LXVI Sesji RMJ.

 3. Wybór Komisji Wnioskowej.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gajowa-cmentarz” /Druk nr 597/,

  2. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji /Druk nr 598/,

  3. nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, obręb Nr 10-„Sobniów I” /Druk nr 599/,

  4. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle obręb 3A-PGR /Druk nr 601/,

  5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Jasła oraz wysokości opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania /Druk nr 600/,

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle /Druk nr 602/,

  7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu /Druk nr 603/.

 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

 7. Wolne wnioski.

 8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

 

(-)

Przewodniczący

Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odsłon: 537


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
183 jasielskich policjantów ujawniło w 2022 roku 1141 przestępstw
05 lutego 2023
W 2022 roku Komenda Powiatowa Policji w Jaśle realizowała zadania przy stanie etatowym 183 policjant..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2023