czwartek, 20 stycznia 2022, imieniny: Dobiegniew, Fabian
Artykuły
Sesja Rady Powiatu - Zapowiedź
16 listopada 2021 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) i §50a Statutu Powiatu Jasielskiego zmienionego Uchwałą Nr XXIV/187/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2020 roku, zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LII Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu w Jaśle.

4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 r.,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027,

c) ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,

d) uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

e) powołania Młodzieżowej Rady Powiatu w Jaśle,

f) wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego,

g) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w miejscowości Folusz,

h) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości położonej w Jaśle, obręb nr 05 – Hankówka,

i) ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2022 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

j) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2021 -2024 z perspektywą do 2028 r.”,

k) powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej,

l) ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego,

m) ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle.

7. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022.

8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.

9. Interpelacje.

10.   Wnioski i zapytania radnych.

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

ROBERT SNOCH

Liczba odsłon: 812


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~emeryt  |  czwartek, 18 listopada 2021 07:43
Czy będzie coś o PODWYŻKACH podatku od nieruchomości i podwyżkach na cmentarzach, chciałbym wiedzieć o ile wzrosły stawki ?
#2  ~punkt l  |  środa, 17 listopada 2021 19:11
wynagrodzenie starosty będzie 20 tys. zł a Snocha tyle co za jeden dyżur covidowy
ZOBACZYCIE
#3  ~Rozwój  |  środa, 17 listopada 2021 18:23
To ile teraz starosta Pawluś będzie kasował ?
i ile będą kasować Radni Powiatowi ?
wieść niesie że szykuje sporrrrraaaa podwyżka
#4  ~Rozwój  |  środa, 17 listopada 2021 18:23
To ile teraz starosta Pawluś będzie kasował ?
i ile będą kasować Radni Powiatowi ?
wieść niesie że szykuje sporrrrraaaa podwyżka
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Wsparcie dla osób w kwarantannie, starszych, samotnych, niepełnosprawnych
22 stycznia 2022
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż osoby przebywające w kwarantannie, a także o..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2022