poniedziałek, 19 października 2020, imieniny: Ferdynand, Piotr
Artykuły
XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle
12 września 2020 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło
Dzisiaj, tj. 11 września 2020 r., w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyła się XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle, podczas której radni zdecydowali m.in. o złożeniu wniosków na termomodernizację budynków oświatowych, adaptację poddasza w Bursie Międzyszkolnej oraz o przebudowie Oddziału Pediatrii i Alergologii jasielskiego szpitala.

Zwołanie sesji wynikało z konieczności złożenia do dnia 14 września br. wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. Uzyskane dofinansowanie w wysokości 70% pozwoli na wykonanie prac termomodernizacyjnych sześciu budynków oświatowych, tj. Zespołu Szkół Technicznych (1 budynek), Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych (2 budynki), Centrum Kształcenia Zawodowego (1 budynek), Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach (1 budynek) oraz głównego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle, przy ul. ks. Piotra Skargi.

Kosztorysowa wartość projektu to ponad 16,5 mln zł, przy czym powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie w wysokości 70%, tj. ponad 10 mln zł. Zadanie to ma być realizowane w latach 2021 – 2024.

Ponadto zwołana sesja umożliwiła podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektów pn. „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle” oraz „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”, na które dofinansowanie dla Powiatu Jasielskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 70%.

Wojewoda Podkarpacki ogłosiła nabór wniosków na zadania z tego programu 26 sierpnia br.

- Obecny internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nie spełnia wymagań sanitarnych, które teraz, podczas epidemii koronawirusa, są szczególnie istotne. W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Podkarpackiego, Ewę Leniart, naboru wniosków na zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Zarząd Powiatu postanowił aplikować o ośrodki z tego programu na adaptację poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle – wyjaśnił Starosta Adam Pawluś.

Z kolei inwestycja w szpitalu obejmuje przebudowę Oddziału Pediatrii i Alergologii. W ramach prac planuje się wykonanie m.in.  izolatek ze śluzą, sal pacjentów z pełnym węzłem sanitarnym, czy łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, wydzielenie izby przyjęć, gabinetu diagnostyczno – zabiegowego, pomieszczenia do inhalacji, świetlicy z funkcją jadalni oraz pomieszczeń gospodarczych i pomocniczych. Zakres zadania obejmuje również przebudowę wszystkich instalacji.

Ogólny koszt przebudowy Oddziału szacowany jest na 3 mln zł.

- Obecnie Oddział Pediatrii i Alergologii dysponuje tylko jednym węzłem sanitarnym, z którego korzystają mali pacjenci i ich rodzice. W Oddziale w ciągu roku hospitalizowanych jest około 1500 dzieci, które często przebywają z rodzicami. Po wykonaniu remontu Oddział zostanie dostosowany               do obowiązujących przepisów oraz przystosowany do leczenia zgodnie z reżimem sanitarnym obowiązującym  w okresie pandemii COVID-19, głównie poprzez wykonanie dodatkowych izolatek. Dodam, że ostatni gruntowny remont Oddziału został przeprowadzony ponad 20 lat temu – mówił Starosta.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na finansowanie projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wnioskowana kwota grantu wynosi 215 869 zł, z czego 198 504 zł to środki na dodatki do wynagrodzeń pielęgniarek pracujących w DPS-ie, a 17 365 zł to kwota przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcji dla personelu placówki.

Przy podpisywaniu umowy grantobiorca musi przedłożyć weksel „in blanco”, który  zostanie zwrócony po rozliczeniu umowy, tj. po zatwierdzeniu rozliczenia projektu przez Fundusz. Stąd konieczność podjęcia przez radę przedmiotowej uchwały.

- Otrzymane środki z pewnością zwiększą bezpieczeństwo w DPS w Foluszu i pozwolą na docenienie pielęgniarek pracujących w placówce – pisał w uzasadnieniu do uchwały Karol Adamski, dyrektor DPS.

Ponadto Radni zdecydowali o przeznaczeniu 45 tys. zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle na remont stanowiska kierowania wraz z przyległą serwerownią.

Powiat Jasło

Liczba odsłon: 1269


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Glorietka – zwycięskie zdjęcie września i głosowanie na najlepsze zdjęcie 2020 roku zdaniem internautów
19 października 2020
Ogłoszony przez Miasto Jasło konkurs fotograficzny FOTOEye powoli dobiega końca. Ostatnim zwycięskim..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2020