piątek, 18 października 2019, imieniny: Julian, Łukasz
Artykuły
Sesja Rady Powiatu Jasielskiego - Zapowiedź
20 września 2019 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

                  

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                             o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zawiadamiam, że w dniu  30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XVI Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Robert Snoch - przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle 

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5.    Wybór Komisji Wnioskowej.

6.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a.    zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.

b.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.

c.    rozpatrzenia skargi na Starostę Jasielskiego.

d.    rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego.

e.    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle.

f.     zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tych zajęć. 

g.    ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.

h.    wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Towarzystwo Sportowe „Pro Familia” w Wojaszówce.

i.      zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

j.      zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”.

k.    wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej, usługami internetowymi oraz zakupem paliwa do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

7.        Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

8.        Interpelacje.

9.        Wnioski i zapytania radnych.

10.    Sprawy różne.

11.     Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY         ROBERT SNOCH

 

 

Liczba odsłon: 945


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2019