środa, 03 czerwca 2020, imieniny: Ferdynand, Wawrzyniec
Artykuły
Ponad 9 mln złotych dotacji dla Jasła - Kto będzie walczył o pieniądze dla Jasła, kiedy Maria Kurowska będzie w Brukseli?
12 kwietnia 2019 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Co łączy Marię Kurowską, członka Zarządu Województwa Podkarpackiego  z burmistrzem Miasta Jasła Ryszardem Pabianem? Łączy ich jedno - troska o  rozwój Miasta Jasła. 

Od lewej : burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian oraz Maria Kurowska - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,  kandydatka do Parlamentu Europejskiego 

Dzięki staraniom kandydatki do Parlamentu Europejskiego Marii Kurowskiej i burmistrza Ryszarda Pabiana Miasto Jasło w ramach działania – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej otrzyma z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” dofinansowanie w kwocie 9 421 297,74 złote. Całkowita wartość projektu wynosi 14 896 961,46 złote, przy wkładzie Miasta Jasła w kwocie 5 575 663,72 złote.

Maria Kurowska jest nie tylko osobą prawdomówną, ale jest też politykiem skutecznym, przez co obdarzona jest dużym zaufaniem nie tylko przez mieszkańców Jasła, powiatu jasielskiego, ale również innych miast i wsi na Podkarpaciu.

Osiągane przez nią dotychczasowe  wyniki wyborcze, wskazują, że oprócz Tomasza Poręby jest jedną z osób, które może zdobyć mandat do Parlamentu Europejskiego. 

Przypominamy, że Maria Kurowska jest kandydatką w nadchodzących wyborach do PE i jest na 9 pozycji listy Prawa i Sprawiedliwości. 

Maria Kurowska - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, kandydatka do Parlamentu Europejskiego

- Miasto Jasło złożyło bardzo dobry projekt i uzyskało dofinansowanie w kwocie prawie 9,5 mln złotych. W skali całego województwa przezaczyliśmy na rewitalizację środki w wysokości około 90 mln złotych. Łącznie było złożonych około 60 wniosków. Część zostało odrzuconych ze względów formalnych oraz merytorycznych. Łącznie Zarząd podjął uchwałę o wyborze 14 inwestycji. Umowy zostaną podpisane po złożeniu dodatkowych dokumentów i odbędzie się to w najbliższym czasie – powiedziała Maria Kurowska , członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

Od lewej : Maria Kurowska - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,  kandydatka do Parlamentu Europejskiego oraz burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian 

 - Projekt realizowany jest na obszarze rewitalizacji Miasta Jasła i dotyczy przebudowy i adaptacji budynku SP2 przy ul. Koralewskiego 9 w Jaśle na Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości(CTKiP) wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia w celu nadania nowych funkcji - mówił Ryszard Pabian, burmistrz Miasta Jasła.

Ryszard Pabian - burmistrz Miasta Jasła 

Rewitalizacja obszaru funkcjonalnie związanego z Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości  będzie obejmować remont Placu Żwirki i Wigury oraz odcinków przyległych ul. Bednarskiej, Czackiego i Karmelickiej polegający na rozbudowie parkingu ze względu na CTKiP, w tym utworzenie miejsc park. dla os. niepełnosprawnych, matek z dziećmi oraz autobusu, przebudowa chodnika i placu w celu dostosowania do osób niepełnosprawnych.  

Przebudowa ulicy Czackiego będzie obejmować likwidację zatoki autobusowej oraz przebudowa chodnika w celu wydzielenia drogi rowerowej, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zostanie wybudowana droga rowerowa na odcinku ul. Czackiego - Park Miejski - Ogródek Jordanowski poprawiającej dostępność całego obszaru rewitalizacji oraz do  Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości.

Będą prowadzone prace budowlano-konserwatorskie dotyczące zabytkowej altanki „Glorietki".

Zostanie utworzona ekologiczna ścieżka edukacyjna w Ogródku Jordanowskim oraz utworzona zostanie historyczna ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim.

Nastąpi poprawa bezpieczeństwa poprzez instalację kamer monitoringu wizyjnego - mówił Ryszard Pabian.  

Agata Koba - rzecznik prasowu UM Jasła  oraz Maria Kurowska - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,  kandydatka do Parlamentu Europejskiego 

Utworzenie Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle

Centrum zostało zaprojektowane ze świadomością potrzeb edukacyjnych i rozwojowych współczesnego społeczeństwa, w tym zaspokojenia potrzeb cyfrowych, zapobiegania wykluczeniu technicznemu, cyfrowemu i kulturowemu.

W Centrum będzie się znajdować:

• Strefa ekspozycyjna, podobna w swym charakterze do nowoczesnego centrum nauki

Strefa edukacyjno-wystawiennicza będzie oparta na postaciach trzech wybitnych uczonych, odkrywców związanych z Jasiem: Ignacym Łukasiewiczu, Hugonie Steinhausie i Rudolfie Weiglu. Każda z postaci będzie występować jako ekspert w swojej dziedzinie: Ignacy Łukasiewicz będzie specjalistą od ropy naftowej, technologii jej przetwarzania, wykorzystania energii, inżynierii wydobywczej.

Hugo Steinhaus - wybitny naukowiec i specjalista w dziedzinie matematyki i nauk przyrodniczych, których był popularyzatorem.

Rudolf Weigl - polski biolog, wynalazca pierwszej w świecie skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, specjalista w dziedzinie biologii, zdrowia, szczepionek, hodowli zwierząt typu mrówki czy pszczoły.

Strefa ekspozycyjna będzie uzupełniać prowadzone w Jaśle działania edukacyjne, będąc równocześnie atrakcją turystyczną i zalążkiem dla ośrodka badań nad dziedzictwem przemysłowym Jasła. Udostępnione w „centrum nauki" eksponaty/ zbiory będą również wykorzystywane przez szkoły regionu jako element edukacji regionalnej oraz dziedzictwa kulturowego.

ediateka/Technoteka

Mediateka/Technoteka pozwoli na rozwijanie zainteresowań, możliwość szybkiego i pełnego uzyskania wiedzy i informacji, bezpłatny dostęp do kompleksowo wyposażonych stanowisk komputerowych z internetem, przeglądanie multimediów, baz danych, naukę i doskonalenie języków, tłumaczenia, planowanie podróży, komunikacja on-line itp.

entrum Coworkingowe

Przestrzeń coworkingowa, tworzona jest przede wszystkim po to, aby wspierać lokalną przedsiębiorczość i rozwijające się środowiska start-upowe. Głównymi odbiorcami strefy coworkingu będą przedsiębiorcy, głównie ci w początkowej fazie rozwoju, a także osoby, które planują uruchomienie swojej działalności, jednak jeszcze nie mają zarejestrowanej firmy, a jednocześnie potrzebują miejsca, gdzie mogą pracować nad prototypami produktu. Po pierwsze chodzi o to, aby rekrutować firmy i osoby z różnych branż, co pozwoli na efektywniejszą wymianę wiedzy między członkami tej społeczności.

Pracownia Aktywności Społecznych

Pracownia przeznaczona będzie dla bardzo szerokich grup odbiorców, poczynając od nieformalnych grup mieszkańców, stowarzyszeń, fundacji i in. organizacji. Prowadzona działalność w tej strefie będzie spójna z profilami użytkowników, będzie dotyczyć wspierania społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju organizacji pozarządowych, działalności pożytku publicznego i charytatywnej.

 Pracownia Kreatywności dla Dzieci i Młodzieży

Pracownie Kreatywności będą stanowić idealną przestrzeń do nieformalnych, innowacyjnych metod nauczania i promowania nauki oraz wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży naukami przyrodniczymi, matematycznymi, informatycznymi, co przełoży się na lepsze wyniki egzaminów na poziomie podstawowym i maturalnym.

Stanisław Grzwyacz  

 

Liczba odsłon: 3761


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~Jaślanin  |  poniedziałek, 15 kwietnia 2019 20:38
Ludzie Ludzie kiedy otworzycie oczy .............. :(
#2  ~kasia  |  poniedziałek, 15 kwietnia 2019 14:50
Komentarz nie na temat
#3  ~a.lechowski  |  niedziela, 14 kwietnia 2019 23:03
Dziękuję za zainteresowanie postem "Obiecanki cacanki a głupiemu radość". Głównym powodem zamieszczenia tego postu było powiadomienie, zainteresowanie i nagłośnienie problemu jaki mają dzieci i młodzież w byłej szkole nr.3 a obecnie Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle a mianowicie wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych itp. w całej szkole i przez cały czas przebywania w niej, niedająca w zamian możliwości rozładowania stresów w inny sposób chociażby wyjście na świeże powietrze i zabawę (podwórko). O przepraszam ponoć mają być udostępnione gry planszowe. Wychowawcy tłumaczą nam, rodzicom ,że w niedługim czasie(już mamy 8 miesiąc szkoły)szkoła udostępni plac zabaw a do czasu zakończenia budowy, szkoła nie ma zamiaru i możliwości udostępnienia podwórka na którym obecnie jest parking samochodowy.Powodem takiej decyzji Dyrektora Szkoły jest ponoć brak osób , które zabezpieczyłyby bezpieczną zabawę dzieciom w czasie przerw międzylekcyjnych .(w szkole nr 2 problem był bardzo dobrze rozwiązany i dzieci korzystały z podwórko-boiska przez cały rok szkolny , ale władze miejskie zadecydowały o zamknięciu szkoły nr 2 im. Marii Konopnickiej w ramach reformy szkolnictwa i oszczędności. Skoro Pan Burmistrz Pabian podjął decyzję o skomasowaniu szkół na terenie Jasła i uzyskał oszczędności, to niech zatrudni pracowników którzy zapewnią i zorganizują bezpieczną zabawę dzieciom, tak jak to było w szkole nr.2).
Ja pamiętam, że w tym państwie rządzonym nie tak dawno przez sekretarzy PZPR-u chociażby obecnego Przewodniczącego Rady Miasta Jasła Pana H. Raka nawet najwięksi przestępcy i ekstremiści więzieni w obozach i ośrodkach internowania(też miałem ten zaszczyt należeć do tych wybrańców) mieli prawo do codziennego 1-godzinnego przebywania na świeżym powietrzu, tak zwanym spacerze w zadrutowanej drutem kolczastym, klatce strzeżonej przez uzbrojonych strażników.
Dlatego zwracam się z wielką prośbą do wszystkich czytelników o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, ponieważ na pomoc obecnych Władz Miasta Jasła nie możemy liczyć bo ostatnio Byli bardzo zajęci budową placu zabaw na wolnym powietrzu ale dla psów. Pozdrawiam!
#4  ~karma wraca  |  niedziela, 14 kwietnia 2019 00:58
Komentarz nie na temat
#5  ~karma wraca  |  sobota, 13 kwietnia 2019 21:44
dlaczwgo komentarze nielrzychylne kurowskiej nie sa dodawane?
#6  ~pokój  |  sobota, 13 kwietnia 2019 15:59
Starosta Pawluś już nie walczy o drogi bo ustąpił pola panu burmistrzowi. Postanowił, że nie będzie przeszkadzał i wyleciał do Ameryki. Na swojego zastępcę mianował panią Stasiowską a nie pana Pachera jak niektórzy przypuszczali. Pani Stasiowska pracuje w Urzędzie Miasta więc musi się słuchać burmistrza. Teraz rozwój miasta rusza pełną parą.
#7  ~prawdaWoczykole  |  sobota, 13 kwietnia 2019 13:56
a ten drugi kandydat ,,mocną merytorycznie" kampanię EUP rozpoczął od spotkań z KGW. Odebrał palmę, pokręcił się po sali między babkami, zjadł ciasteczko i wypił kawę? ;) i tyle go widzieli. Podobno w tym roku wszystkie festyny na podkarpaciu, mają się odbywać, nie jak do tej pory w okresie wakacji, tylko przed 26 maja. Żeby chłopina zdążył na wszystkich się pokazać :) :) :)
#8  ~a.lechowski  |  sobota, 13 kwietnia 2019 12:16
"Obiecanki cacanki, a głupiemu radość"
P. Burmistrzu pana mina coś nie tęga, wcale się nie dziwie,bo co można zrobić za obiecane 15 milionów których miasto nawet nie powącha. Ale podpowiem Panu co może Pan zrobić za darmo i już teraz a zyska Pan wdzięczność i szacunek wielu mieszkańców Jasła i okolicznych miejscowości.
Zamknąć ul.Czackiego na odcinku Bednarska- Mickiewicza dla ruchu samochodowego.(umożliwić wjazd rodzicom w celu przywiezienia i odebrania dzieci)
Przystanek przenieś- skwer przy k.św. Stanisława.
Plac Żwirki. i Wigury-parking tylko dla nauczycieli.
Co zyskamy: Podwórka dla uczniów liceum i gimnazjum. Spokój i bezpieczeństwo przed szkołami. Wygodę dla podróżnych(możliwość wykorzystania już istniejących ławek)
#9  ~a.lechowski  |  sobota, 13 kwietnia 2019 12:09
Ciągle powtarzające się pytanie "Po co. Na co. Komu". Wyłącz telewizor włącz myślenie, poserfuj trochę w internecie a dowiesz się że dla nowej grupy wychodźców z Izraela którzy chcą powrócić do swoich domów, kamienic, fabryk, nieruchomości, nowo powstałych inwestcji pod nikomu nic nie mówiących nazwach i oczywiście zastawionych- budynków, placów, działek, taniej, siły roboczej.
W myśl " Nasze kamienice, wasze ulice"
#10  ~Hubertus  |  sobota, 13 kwietnia 2019 12:09
Przecież wiadomo ze szanse na wejście ma tylko rzonca i leniartowa poza poręba oczywiście gdyby na wejście kurowskiej ktoś liczył dostałaby lepsze miejsce a nie najgorsze z możliwych przedostatnie
#11  ~Pietrek Patryk  |  sobota, 13 kwietnia 2019 11:51
Komentarz nie na temat
#12  ~dramaturg  |  sobota, 13 kwietnia 2019 11:46
skoro ma takie poparcie dlaczego przegrala w wyborach na burmistrza? poza tym takie nachalne promowanie i pisanie ze ma szanse wejsc z poreba to zakrawa na smiesznosc...
#13  ~kon sie usmial  |  sobota, 13 kwietnia 2019 11:43
Komentarz nie na temat
#14  ~Buc  |  sobota, 13 kwietnia 2019 09:44
Przekonałem się. Będę głosował. Pani Maria do Brukselki.
#15  ~CDN  |  sobota, 13 kwietnia 2019 09:32
Czy aby nie na tym polega praca pani Kurowskiej. Obiektywna ocena wniosków i podział pieniędzy.
Czy dostaliśmy te pieniądze na słaby projekt, bo Pani Kurowska zmanipulowała? A może wniosek był dobry i został obiektywnie oceniony jako jeden z najlepszych?
#16  ~walka  |  sobota, 13 kwietnia 2019 09:03
Starosta Pawluś walczy o drogi dla Jasła i połączenia z Tarnowem i Rzeszowie, a burmistrz co ????????????????????????????????????????????
#17  ~do dragoness  |  sobota, 13 kwietnia 2019 08:08
I tu się Pani myli. Pani Kurowska biegle
mówi po amerykańsku.
#18  ~jackow  |  sobota, 13 kwietnia 2019 06:36
Pani Kurowska to jakby coraz młodsza.
#19  ~dragoness  |  sobota, 13 kwietnia 2019 01:23
Ci, co do tej pory, bo ona nie walczyła o nic. A w Brukseli, to przepraszam po jakiemu bedzie mowić?
#20  ~Nemo  |  sobota, 13 kwietnia 2019 00:10
Ja też uważam, że Agata powinna zostać z-ca burmistrza :)
#21  ~Jaślanin  |  sobota, 13 kwietnia 2019 00:40
Maria Kurowska jak pójdzie do Brukseli, to dopiero będzie mieć możliwość pomocy i wsparcia dla Jasła i całego Podkarpacia
#22  ~rt  |  sobota, 13 kwietnia 2019 00:04
Ludzie co Wy palicie ?
Rzućcie to w cholerę bo po postach widać ,że Wam to szkodzi.
#23  ~wierny  |  sobota, 13 kwietnia 2019 00:03
Agata Koba powinna zastąpić Elwirę Musiałowicz-Czech. Powodzenia Pani Agato. Burmistrz Pabian zrozumie wkrótce swój błąd i Pani awansuje. Pozdrowienia dla Pani Ani !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#24  ~BAT  |  piątek, 12 kwietnia 2019 21:47
Maria Kurowska w ostatniej kadencji samorzadowej i jeszcze trwajacej parlamentarnej dla Jasła zrobiła najwięcej i nadal stara się (w przeciwieństwie do parlamentarzystów) do Jasła sprowadzić jak najwiecej środków. Mam ogromna nadzieję, że pozycja nr.2 na liście PiS do PE zostanie zmiażdżona przez nr.9. Powodzenia Pani Mario!!!
#25  ~wyborca  |  piątek, 12 kwietnia 2019 21:24
Tomasz Poręba i Maria Kurowska wejdą do Europarlamentu
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Saletyni nie rezygnują ze Spotkania Młodych w Dębowcu
02 czerwca 2020
Hasło „#ODKRYWCY&rdq uo; będzie towarzyszyć 33 Saletyńskiemu Spotkaniu Młodych, które od..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2020