poniedziałek, 21 stycznia 2019, imieniny: Agnieszka, Jarosław
Artykuły
Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle
13 kwietnia 2018 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

W 78. rocznicę zbrodni katyńskiej mieszkańcy Jasła pod pomnikiem ,,Golgota Wschodu” oddali hołd zamordowany na wschodzie.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Pod pomnikiem „Golgota Wschodu” przy ulicy Czackiego w Jaśle odczytano apel poległych i złożono symboliczne wiązanki kwiatów.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Zebrani na placu przy I Liceum Ogólnokształcącym upamiętnili ofiary zbrodni katyńskiej z 1940 roku.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

W obchodach rocznicowych oprócz gospodarza Miasta Ryszarda Pabiana wzięła udział wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Tadeusz Baniak oraz dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Powiat Jasielski reprezentował wicestarosta Tadeusz Gorgosz, Etatowy Członek Zarządu Andrzej Stachurski , członek Zarządu Stanisław Zając oraz sekretarz Powiatu Jadwiga Gunia.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Wiązankę kwiatów złożyli reprezentanci służb mundurowych, w tym Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. Mirosław Kawa, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Bogdan Ziemba Komendant Straży Miejskiej Kazimierz Wiśniowski, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej Nykiel oraz por. Sławomir Wojdacz z Zakładu Karnego w Jaśle.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Kwiaty złożył dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Janusz Szewczyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Dorota Woźnica oraz dyrektor Muzeum Regionalnego Mariusz Świątek.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Wiązankę kwiatów złożyli członkowie Stowarzyszenia „Solidarni” w Jaśle oraz przedstawiciele Komendy Hufca im. Rodziny Madejewskich w Jaśle.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Kwiaty złożyli nauczyciele oraz uczniowie z Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaśle.

 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Co powiedział burmistrz Jasła Ryszard Pabian 

- Połowa kwietnia 1940 roku to tragiczny okres w najnowszych dziejach Polski. Armia Czerwona przekraczając 17 września 1939 roku granice II Rzeczpospolitej realizuje postanowienia tajnego protokołu będącego elementem paktu Ribbentrop - Mołotow. Do niewoli dostało się około 250 tys. polskich żołnierzy. Szeregowych w większości zwolniono, a oficerów przekazano NKWD i umieszczono w specjalnych obozach –mówił burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian.

- 5 marca 1940 roku zapada decyzja o wymordowaniu osadzonych. Ofiara represji padali oficerowi zawodowi, oficerowi rezerwy, policjanci. Wśród oficerów rezerwy było wielu urzędników, lekarzy, inżynierów – kwiat inteligencji polskiej. W kwietni i maju 1940 roku, strzałem w tył głowy Rosjanie pozbawiają życia ponad 21 tysięcy Polaków.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Dopiero w 1943 roku Niemcy ujawnili w celach propagandowych, że w Katyniu odnaleziono masowe groby polskich oficerów. Powołano specjalną komisję, przeprowadzono ekshumację i zidentyfikowano większość pomordowanych. Po trzech latach milczenia bliscy ofiar dowiedzieli się z prasy o losie ich najbliższych. Była to pierwsza pewna informacja o losach polskich oficerów w ZSRR.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Po zajęciu Katynia przez odziały Armii Czerwonej Związek Radziecki przeprowadził ponowna ekshumację próbując udowodnić, ze zbrodni tej dokonali Niemcy – powiedział Ryszard Pabian.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Przez kolejnych 60 lat, aż do 1990 roku, nie wolno było w PRL głośno mówić o tych wydarzeniach. W podręcznikach do historii trudno było znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat, a władze ZSRR oficjalnie zaprzeczały swojej winie. Przez te wszystkie lata słowo Katyń stało się symbolem miejsc, w których zamordowano tysiące najlepszych synów Polski, a ich śmierć próbowano  osłonić bolesnym kłamstwem.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Dopiero 13 marca 1990 roku po przemianach ustrojowych w Europie Wschodniej Związek Radziecki oficjalnie przyznał się, ze zbrodnia w Katyniu, była jedna z najcięższych zbrodni stalinizmu. Wraz z tym oświadczeniem udostępniono stronie polskiej dokumenty potwierdzające, że oprócz Katynia masowe groby polskich oficerów znajdują się między innymi w Charkowie, Miednoje, Bykownii i innych miejscach kaźni.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Pamięć o wydarzeniach sprzed 78 lat gromadzi nas pod pomnikiem "Golgota Wschodu" upamiętniającym zbrodnie sowieckie dokonane na Polakach nie tylko w kwietniu 1940 roku, ale także wcześniej - podczas agresji sowietów na Polskę we wrześniu 1939 roku.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Gromadzi nas tutaj pamięć o jaślanach oraz mieszkańcach ziemi jasielskiej wywiezionych do Rosji i bestialsko zamordowanych. Dziś po latach poszukiwań znamy nazwiska ponad stu osób związanych z ziemią jasielską, które możemy uznać za ofiary zbrodni katyńskiej. Wśród nich 27 osób to osoby urodzone w Jaśle. Pozostali urodzili się w miejscowościach dawnego powiatu jasielskiego, kształcili się w Gimnazjum Jasielskim, pracowali na terenie Jasła, lub tu założyli swoje rodziny. Dodać należy również, ze po II wojnie światowej na ziemi jasielskiej zamieszkały osoby, które straciły swoich bliskich. O nich też powinniśmy pamiętać.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

To właśnie między innymi Ci ludzie pracowali na sukces gospodarczy II Rzeczpospolitej, a swoją codzienną pracą, zaangażowaniem i umiłowaniem Ojczyzny utrwalali Niepodległość. To dzięki nim Jasło może się szczycić ogromnymi tradycjami niepodległościowymi i patriotycznymi.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Dzisiaj, w roku jubileuszowym 100. rocznicy odzyskania Niepodległości w sposób szczególny należy wspomnieć o ich ofierze życia którą złożyli na ołtarzu Ojczyzny. Prawdy o Katyniu broniły zwłaszcza rodziny ofiar. I za tę obronę prawdy o zbrodni katyńskiej chciałbym Rodzinom Katyńskim - także tych zamieszkałych w Jaśle i na ziemi jasielskiej - z całego serca podziękować. Dzięki Państwu ta prawda mocno zakorzeniła się w narodowej pamięci i legła u fundamentów odrodzonej w 1989 roku wolnej, demokratycznej Polski.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Zwracam się z podziękowaniem do wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. W sposób szczególny dziękuję harcerzom z Komendy Hufca Jasło im. Rodziny Madejewskich, pocztom sztandarowym przedstawicielom instytucji i organizacji społecznych. Mam nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom pamięć o tragicznych losach Polaków na frontach II wojny światowej będzie ciągle żywa – zakończył burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

1 września 1939 roku Niemcy rozpoczęły wojnę od ataku na Polskę, po czym 17 września wschodnie granice Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyły jednostki Armii Czerwonej. W rękach Armii Czerwonej znalazło się wówczas około 250 tys. polskich żołnierzy, w tym ok. 15 tys. polskich oficerów i podoficerów, 300 oficerów Policji Państwowej, pracownicy straży więziennej, sądownictwa, wywiadu urzędnicy oraz księża. Polscy jeńcy zostali rozmieszczeni w obozie w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

5 marca 1940 r. zapadła decyzja o ich rozstrzelaniu, którą podpisał Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Ławrentij Beria. Decyzję zaakceptował Stalin, Woroszyłow, Mołotow, Mikojanow, Kaganowicz i Kalinin. Początkiem kwietnia 1940 roku internowanych zaczęto sukcesywnie wywozić z obozów i mordować.Jeńców z Kozielska wywożono do Katynia, gdzie zamordowano 4421 oficerów.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

3820 więźniów ze Starobielska rozstrzelano pod Charkowem, a najwięcej, bo 6311 więźniów z Ostaszkowa zamordowano w Twerze, a ich zwłoki wywieziono do lasu w Miednoje, po czym je zakopano.Łącznie Sowieci rozstrzelali 21 857 osób.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Jasielskie obchody Ofiar Zbrodni Katyńskiej uświetniła Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta pod kierownictwem Ireneusza Fatygi. Natomiast wartę honorową przed pomnikiem „Golgota Wschodu” zaciągnęli harcerze.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Dziś o godz. 18, w kościele pw. św. Stanisław BM odprawiona zostanie msza św. w intencji Polaków pomordowanych na wschodzie. Po zakończonej mszy świętej, o godz. 19, w Jasielskim Domu Kultury, zaplanowano prelekcję dotyczącą zbrodni katyńskiej i okolicznościowy program muzyczny.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Stanisław Grzywacz

Więcej zdjęć galeria strona główna

Liczba odsłon: 2463


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~krs  |  niedziela, 15 kwietnia 2018 14:37
Na sąsiednim portalu ilość kasowanych komentarzy w tym temacie poraża!!!! WSPÓŁCZESNY CENZOR ???...A ludzie tylko piszą o durnych wojenkach od czasu jak jest miasto i powiat w tej zapyziałej dziurze...żrą się aż milo...ech jedno małe miasto na krańcu Polski ale ambicyjki na miarę Poznania ...puknijcie się w czoło... "wojownicy z piaskownicy"!!!
#2  ~Niebieski  |  niedziela, 15 kwietnia 2018 14:35
Czemu ten policjant jest zarośnięty jak (...) ??????
#3  ~Mieszkaniec Jasła  |  niedziela, 15 kwietnia 2018 10:52
I znowu i znowu i wciąż, za pieniądze podatników, wierchuszka samorządowców zamiast pracować to organizuje przyjęcia manifestacje i wygłasza pusta słowa i banały, które niczemu nie służą. Przecież kilka dni temu było to samo tylko ciut w innym składzie / teraz widać jak oni się zwalczają/. Nie lepiej i taniej jest wysłać delegację z kwiatami, np. harcerzy w imieniu wszystkich samorządów, a w Domu Kultury zorganizować akademię poświęconą tym jakże dla nas Polaków tragicznym wydarzeniom, oczywiście z udziałem mieszkańców. Myślę, że to było by inaczej odbierane przez społeczeństwo, a tak szanowna władzo Samorządowa tylko się ośmieszacie....To tak pod rozwagę na przyszłość.!!!?
#4  ~vip-ek  |  sobota, 14 kwietnia 2018 16:50
Stchursky w garniaku!!! :D :D :D
#5  ~NT  |  sobota, 14 kwietnia 2018 13:30
Tak przy okazji...dlaczego darmozjady organizują imprezy ze składaniem wiązanek w godzinach pracy? Po show 10.04 odbyła się libacja dla kacykow i tak to wyglada zawsze. W czasie pracy za kilkanaście tysięcy miesięcznie składają kwiatki, bigos u Agaty i gorzała. Cyrk
#6  ~widz  |  sobota, 14 kwietnia 2018 08:43
A Pan Gołębiowski to też składał kwiaty ???????????????????????
#7  ~kom  |  piątek, 13 kwietnia 2018 19:37
Szydło mówiła dobrze tylko prezes spanikował
i poszedł w krańcowy populizm.
#8  ~Olo  |  piątek, 13 kwietnia 2018 18:49
Co to burmistrza pyca widzę zamiast w pracy to sesja zdjęciowa
#9  ~GK  |  piątek, 13 kwietnia 2018 18:41
Gorgosz zabrał Guniową. Za Pawlusia miała zakaz wychodzenia.
#10  ~jasnowidz  |  piątek, 13 kwietnia 2018 18:09
Słusznie prawicie dragoness! Na katastrofie w Smoleńsku prowadzą osiem lat kampanię wyborczą, i przy okazji kosztowne akcje odszkodowawcze.
#11  ~ks  |  piątek, 13 kwietnia 2018 18:03
To Zając gdzie w końcu zginął - we Katyniu czy Smoleńsku?
#12  ~xXx  |  piątek, 13 kwietnia 2018 16:17
No ale się opracują --- wczoraj kwity, dzisiaj kwiaty , jutro kwiaty, muszą dostać "Premie" bo jak mówiła B.Szydło za dobrą prace --- "sie należy"
#13  ~dragoness  |  piątek, 13 kwietnia 2018 14:29
Rozumiem, że dla posła, senatorzyny i starosty Smoleńsk ważniejszy niż Katyń? Ciekawe priorytety. Takie jak naszego (nie)rządu.
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Budżet gminy Nowy Żmigród na 2019 rok przyjęty jednogłośnie
21 stycznia 2019
  Radni przyjęli budżet Gminy Nowy Żmigród na 2019 r. Dochody gminy na 2019 r. szacuje ..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2019