poniedziałek, 25 marca 2019, imieniny: Dyzma, Ireneusz
Artykuły
Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle
13 kwietnia 2018 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

W 78. rocznicę zbrodni katyńskiej mieszkańcy Jasła pod pomnikiem ,,Golgota Wschodu” oddali hołd zamordowany na wschodzie.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Pod pomnikiem „Golgota Wschodu” przy ulicy Czackiego w Jaśle odczytano apel poległych i złożono symboliczne wiązanki kwiatów.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Zebrani na placu przy I Liceum Ogólnokształcącym upamiętnili ofiary zbrodni katyńskiej z 1940 roku.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

W obchodach rocznicowych oprócz gospodarza Miasta Ryszarda Pabiana wzięła udział wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Tadeusz Baniak oraz dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Powiat Jasielski reprezentował wicestarosta Tadeusz Gorgosz, Etatowy Członek Zarządu Andrzej Stachurski , członek Zarządu Stanisław Zając oraz sekretarz Powiatu Jadwiga Gunia.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Wiązankę kwiatów złożyli reprezentanci służb mundurowych, w tym Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. Mirosław Kawa, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Bogdan Ziemba Komendant Straży Miejskiej Kazimierz Wiśniowski, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej Nykiel oraz por. Sławomir Wojdacz z Zakładu Karnego w Jaśle.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Kwiaty złożył dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Janusz Szewczyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Dorota Woźnica oraz dyrektor Muzeum Regionalnego Mariusz Świątek.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Wiązankę kwiatów złożyli członkowie Stowarzyszenia „Solidarni” w Jaśle oraz przedstawiciele Komendy Hufca im. Rodziny Madejewskich w Jaśle.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Kwiaty złożyli nauczyciele oraz uczniowie z Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaśle.

 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Co powiedział burmistrz Jasła Ryszard Pabian 

- Połowa kwietnia 1940 roku to tragiczny okres w najnowszych dziejach Polski. Armia Czerwona przekraczając 17 września 1939 roku granice II Rzeczpospolitej realizuje postanowienia tajnego protokołu będącego elementem paktu Ribbentrop - Mołotow. Do niewoli dostało się około 250 tys. polskich żołnierzy. Szeregowych w większości zwolniono, a oficerów przekazano NKWD i umieszczono w specjalnych obozach –mówił burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian.

- 5 marca 1940 roku zapada decyzja o wymordowaniu osadzonych. Ofiara represji padali oficerowi zawodowi, oficerowi rezerwy, policjanci. Wśród oficerów rezerwy było wielu urzędników, lekarzy, inżynierów – kwiat inteligencji polskiej. W kwietni i maju 1940 roku, strzałem w tył głowy Rosjanie pozbawiają życia ponad 21 tysięcy Polaków.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Dopiero w 1943 roku Niemcy ujawnili w celach propagandowych, że w Katyniu odnaleziono masowe groby polskich oficerów. Powołano specjalną komisję, przeprowadzono ekshumację i zidentyfikowano większość pomordowanych. Po trzech latach milczenia bliscy ofiar dowiedzieli się z prasy o losie ich najbliższych. Była to pierwsza pewna informacja o losach polskich oficerów w ZSRR.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Po zajęciu Katynia przez odziały Armii Czerwonej Związek Radziecki przeprowadził ponowna ekshumację próbując udowodnić, ze zbrodni tej dokonali Niemcy – powiedział Ryszard Pabian.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Przez kolejnych 60 lat, aż do 1990 roku, nie wolno było w PRL głośno mówić o tych wydarzeniach. W podręcznikach do historii trudno było znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat, a władze ZSRR oficjalnie zaprzeczały swojej winie. Przez te wszystkie lata słowo Katyń stało się symbolem miejsc, w których zamordowano tysiące najlepszych synów Polski, a ich śmierć próbowano  osłonić bolesnym kłamstwem.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Dopiero 13 marca 1990 roku po przemianach ustrojowych w Europie Wschodniej Związek Radziecki oficjalnie przyznał się, ze zbrodnia w Katyniu, była jedna z najcięższych zbrodni stalinizmu. Wraz z tym oświadczeniem udostępniono stronie polskiej dokumenty potwierdzające, że oprócz Katynia masowe groby polskich oficerów znajdują się między innymi w Charkowie, Miednoje, Bykownii i innych miejscach kaźni.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Pamięć o wydarzeniach sprzed 78 lat gromadzi nas pod pomnikiem "Golgota Wschodu" upamiętniającym zbrodnie sowieckie dokonane na Polakach nie tylko w kwietniu 1940 roku, ale także wcześniej - podczas agresji sowietów na Polskę we wrześniu 1939 roku.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Gromadzi nas tutaj pamięć o jaślanach oraz mieszkańcach ziemi jasielskiej wywiezionych do Rosji i bestialsko zamordowanych. Dziś po latach poszukiwań znamy nazwiska ponad stu osób związanych z ziemią jasielską, które możemy uznać za ofiary zbrodni katyńskiej. Wśród nich 27 osób to osoby urodzone w Jaśle. Pozostali urodzili się w miejscowościach dawnego powiatu jasielskiego, kształcili się w Gimnazjum Jasielskim, pracowali na terenie Jasła, lub tu założyli swoje rodziny. Dodać należy również, ze po II wojnie światowej na ziemi jasielskiej zamieszkały osoby, które straciły swoich bliskich. O nich też powinniśmy pamiętać.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

To właśnie między innymi Ci ludzie pracowali na sukces gospodarczy II Rzeczpospolitej, a swoją codzienną pracą, zaangażowaniem i umiłowaniem Ojczyzny utrwalali Niepodległość. To dzięki nim Jasło może się szczycić ogromnymi tradycjami niepodległościowymi i patriotycznymi.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Dzisiaj, w roku jubileuszowym 100. rocznicy odzyskania Niepodległości w sposób szczególny należy wspomnieć o ich ofierze życia którą złożyli na ołtarzu Ojczyzny. Prawdy o Katyniu broniły zwłaszcza rodziny ofiar. I za tę obronę prawdy o zbrodni katyńskiej chciałbym Rodzinom Katyńskim - także tych zamieszkałych w Jaśle i na ziemi jasielskiej - z całego serca podziękować. Dzięki Państwu ta prawda mocno zakorzeniła się w narodowej pamięci i legła u fundamentów odrodzonej w 1989 roku wolnej, demokratycznej Polski.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Zwracam się z podziękowaniem do wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. W sposób szczególny dziękuję harcerzom z Komendy Hufca Jasło im. Rodziny Madejewskich, pocztom sztandarowym przedstawicielom instytucji i organizacji społecznych. Mam nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom pamięć o tragicznych losach Polaków na frontach II wojny światowej będzie ciągle żywa – zakończył burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

1 września 1939 roku Niemcy rozpoczęły wojnę od ataku na Polskę, po czym 17 września wschodnie granice Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyły jednostki Armii Czerwonej. W rękach Armii Czerwonej znalazło się wówczas około 250 tys. polskich żołnierzy, w tym ok. 15 tys. polskich oficerów i podoficerów, 300 oficerów Policji Państwowej, pracownicy straży więziennej, sądownictwa, wywiadu urzędnicy oraz księża. Polscy jeńcy zostali rozmieszczeni w obozie w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

5 marca 1940 r. zapadła decyzja o ich rozstrzelaniu, którą podpisał Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Ławrentij Beria. Decyzję zaakceptował Stalin, Woroszyłow, Mołotow, Mikojanow, Kaganowicz i Kalinin. Początkiem kwietnia 1940 roku internowanych zaczęto sukcesywnie wywozić z obozów i mordować.Jeńców z Kozielska wywożono do Katynia, gdzie zamordowano 4421 oficerów.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

3820 więźniów ze Starobielska rozstrzelano pod Charkowem, a najwięcej, bo 6311 więźniów z Ostaszkowa zamordowano w Twerze, a ich zwłoki wywieziono do lasu w Miednoje, po czym je zakopano.Łącznie Sowieci rozstrzelali 21 857 osób.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Jasielskie obchody Ofiar Zbrodni Katyńskiej uświetniła Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta pod kierownictwem Ireneusza Fatygi. Natomiast wartę honorową przed pomnikiem „Golgota Wschodu” zaciągnęli harcerze.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Dziś o godz. 18, w kościele pw. św. Stanisław BM odprawiona zostanie msza św. w intencji Polaków pomordowanych na wschodzie. Po zakończonej mszy świętej, o godz. 19, w Jasielskim Domu Kultury, zaplanowano prelekcję dotyczącą zbrodni katyńskiej i okolicznościowy program muzyczny.

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

 

Uroczystości przed pomnikiem " Golgota Wschodu" w Jaśle 

Stanisław Grzywacz

Więcej zdjęć galeria strona główna

Liczba odsłon: 2556


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~krs  |  niedziela, 15 kwietnia 2018 14:37
Na sąsiednim portalu ilość kasowanych komentarzy w tym temacie poraża!!!! WSPÓŁCZESNY CENZOR ???...A ludzie tylko piszą o durnych wojenkach od czasu jak jest miasto i powiat w tej zapyziałej dziurze...żrą się aż milo...ech jedno małe miasto na krańcu Polski ale ambicyjki na miarę Poznania ...puknijcie się w czoło... "wojownicy z piaskownicy"!!!
#2  ~Niebieski  |  niedziela, 15 kwietnia 2018 14:35
Czemu ten policjant jest zarośnięty jak (...) ??????
#3  ~Mieszkaniec Jasła  |  niedziela, 15 kwietnia 2018 10:52
I znowu i znowu i wciąż, za pieniądze podatników, wierchuszka samorządowców zamiast pracować to organizuje przyjęcia manifestacje i wygłasza pusta słowa i banały, które niczemu nie służą. Przecież kilka dni temu było to samo tylko ciut w innym składzie / teraz widać jak oni się zwalczają/. Nie lepiej i taniej jest wysłać delegację z kwiatami, np. harcerzy w imieniu wszystkich samorządów, a w Domu Kultury zorganizować akademię poświęconą tym jakże dla nas Polaków tragicznym wydarzeniom, oczywiście z udziałem mieszkańców. Myślę, że to było by inaczej odbierane przez społeczeństwo, a tak szanowna władzo Samorządowa tylko się ośmieszacie....To tak pod rozwagę na przyszłość.!!!?
#4  ~vip-ek  |  sobota, 14 kwietnia 2018 16:50
Stchursky w garniaku!!! :D :D :D
#5  ~NT  |  sobota, 14 kwietnia 2018 13:30
Tak przy okazji...dlaczego darmozjady organizują imprezy ze składaniem wiązanek w godzinach pracy? Po show 10.04 odbyła się libacja dla kacykow i tak to wyglada zawsze. W czasie pracy za kilkanaście tysięcy miesięcznie składają kwiatki, bigos u Agaty i gorzała. Cyrk
#6  ~widz  |  sobota, 14 kwietnia 2018 08:43
A Pan Gołębiowski to też składał kwiaty ???????????????????????
#7  ~kom  |  piątek, 13 kwietnia 2018 19:37
Szydło mówiła dobrze tylko prezes spanikował
i poszedł w krańcowy populizm.
#8  ~Olo  |  piątek, 13 kwietnia 2018 18:49
Co to burmistrza pyca widzę zamiast w pracy to sesja zdjęciowa
#9  ~GK  |  piątek, 13 kwietnia 2018 18:41
Gorgosz zabrał Guniową. Za Pawlusia miała zakaz wychodzenia.
#10  ~jasnowidz  |  piątek, 13 kwietnia 2018 18:09
Słusznie prawicie dragoness! Na katastrofie w Smoleńsku prowadzą osiem lat kampanię wyborczą, i przy okazji kosztowne akcje odszkodowawcze.
#11  ~ks  |  piątek, 13 kwietnia 2018 18:03
To Zając gdzie w końcu zginął - we Katyniu czy Smoleńsku?
#12  ~xXx  |  piątek, 13 kwietnia 2018 16:17
No ale się opracują --- wczoraj kwity, dzisiaj kwiaty , jutro kwiaty, muszą dostać "Premie" bo jak mówiła B.Szydło za dobrą prace --- "sie należy"
#13  ~dragoness  |  piątek, 13 kwietnia 2018 14:29
Rozumiem, że dla posła, senatorzyny i starosty Smoleńsk ważniejszy niż Katyń? Ciekawe priorytety. Takie jak naszego (nie)rządu.
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Prostota i uważność - święto poezji w Bibliotece
23 marca 2019
  21 marca 2019 r. z okazji Światowego Dnia Poezji Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle przygo..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2019