wtorek, 26 września 2023, imieniny: Cyprian, Euzebiusz
Artykuły
Sesja Rady Powiatu - Zapowiedź
22 listopada 2022 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) i §50a Statutu Powiatu Jasielskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/22/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 37, poz. 724) zmienionego Uchwałą Nr VI/29/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 roku (Dz. Urz. Wojew. Podkarpackiego z dnia 12 lutego 2019 r. poz. 990) oraz Uchwałą Nr XXIV/187/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. poz.1846), zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LXVII sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

Robert Snoch - przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Powiatu w Jaśle.

 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 r.,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2030,

 3. uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,

 4. wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2023 – 2024 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Jaśle,

 5. ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2023 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

 6. rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle i działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia,

 7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2022 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej”,

 8. powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej,

 9. zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2021 – 2023 - Aktualizacja.

 1. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023.

 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

 3. Interpelacje.

 4. Wnioski i zapytania radnych.

 5. Sprawy różne.

 6. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCH

Liczba odsłon: 1075


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Kto w Dębowcu zasiadał w Komisji Wyborczej do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej
26 września 2023
Na terenie Jasła i powiatu jasielskiego  odbyły się wybory do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izb..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2023