niedziela, 17 lutego 2019, imieniny: Franciszek, Konstanty
Artykuły
Sesja Rady Powiatu - Zapowiedź
15 maja 2018 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

 

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję LIV Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Podjęcie uchwały:

  1. w sprawie zmiany Uchwały budżet. Powiatu Jasielskiego na 2018 rok.

  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2017.

  3. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w N. Żmigrodzie .

  4. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski.

  5. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa i Nr 1890 Gliniczek – Czeluśnica w miejsc.

  6. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego.

  7. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata 2018 – 2020”.

  8. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2018 – 2020”.

  9. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020”.

7. Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Jaśle z działalności za 2017 rok.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. dla powiatu jasielskiego.

9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie.

10. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie.

11.Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok”.

12. Stan dróg powiatowych – harmonogram prac na drogach.

13. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

14. Interpelacje.

15. Wnioski i zapytania radnych.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

ROBERT SNOCH

 

 

 

Liczba odsłon: 1024


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
W Jaśle podzielono pieniądze na sport - Komu, ile i na co ?
16 lutego 2019
21 klubów i stowarzyszeń sportowych otrzymało w tym roku pieniądze z budżetu Miasta Jasła. ..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2019