sobota, 28 listopada 2020, imieniny: Gościrad, Grzegorz
Artykuły
Sesja Rady Powiatu Jasielskiego - Zapowiedź
19 listopada 2020 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

 

          

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) i §50a Statutu Powiatu Jasielskiego zmienionego Uchwałą Nr XXIV/187/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2020 roku zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.   Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.

4.   Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5.   Wybór Komisji Wnioskowej.

6.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,

b)    wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Trzcinicy,

c)     wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego,

d)    uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

e)     ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

f)      powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej,

g)    wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2021 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z  konserwacją dźwigów, konserwacją urządzeń PPOŻ i transmisji alarmów, konserwacją kotłowni, zakupem żywności oraz  utylizacją nieczystości w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu,

h)    wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji oraz zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „AKTYWNOŚĆ szansą na zatrudnienie w powiecie jasielskim” przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle,

i)       powierzenia Gminie Krempna zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Krempna,

j)       powierzenia Gminie Nowy Żmigród zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowy Żmigród,

k)    powierzenia Gminie Osiek Jasielski zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Osiek Jasielski,

l)       powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec,

m)  powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+020 – 0+369 strona prawa w miejscowości Dębowiec w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika,

n)    powierzenia Gminie Jasło zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jasło,

o)    powierzenia Gminie Skołyszyn zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn,

p)    powierzenia Gminie Brzyska zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 3+378 – 3+671 strona lewa w miejscowości Brzyska i Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 15+807 – 15 +947, strona prawa w miejscowości Błażkowa w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników,

q)    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowych dla Gminy Brzyska, Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Jasło i Krempna na realizację zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników,

r)      powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Brzyska,

s)      wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Brzyska,

t)       zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 - 2021,

7.       Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

8.       Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021.

9.       Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na 2024 roku za lata 2017 – 2019.

10.   Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.

11.   Interpelacje.

12.   Wnioski i zapytania radnych.

13.   Sprawy różne.

14.   Zamknięcie obrad.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

ROBERT SNOCH

 

Liczba odsłon: 557


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Czy upór Radnego Janusza Przetacznika jest ważniejszy od dobra pacjentów Jasielskiego Szpitala?
27 listopada 2020
Podczas ostatniej XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle podjęto Uchwałę w sprawie zmiany U..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2020