poniedziałek, 25 maja 2020, imieniny: Grzegorz, Maria Magdalena
Artykuły
Sesja Rady Powiatu Jasielskiego - Zapowiedź
19 maja 2020 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2020 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XXV Sesję Rady Powiatu w Jaśle,

z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle.

4.    Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5.    Wybór Komisji Wnioskowej.

6.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a.    zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,

b.    zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027,                 

c.    utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Jaśle, 

d.    utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Jaśle,

e.    utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Jaśle,

f.     wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Jasielskiego na sztandarze Magurskiego Parku Narodowego,

g.    wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2021 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego,

h.    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle,

i.      zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”,

j.      zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V)”,

k.    określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

7.        Raport Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Jasielskim w roku 2019. 

8.        Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle za rok 2019.

9.        Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w Powiecie Jasielskim.

10.    Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie Jasielskim.

11.    Stan dróg powiatowych.

12.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

13.    Interpelacje.

14.    Wnioski i zapytania radnych.

15.    Sprawy różne.

16.    Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

 

Liczba odsłon: 793


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Desznica - Widok z lotu ptaka
24 maja 2020
Desznica - wieś położona w dolinie potoku Ryj, w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. Przylega do ..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2020