czwartek, 20 stycznia 2022, imieniny: Dobiegniew, Fabian
Artykuły
Sesja Rady Miejskiej Jasła - Zapowiedź
13 stycznia 2022 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

Uprzejmie zapraszam na LV „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 12.01.2022 r.

LV „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 17 stycznia 2022 r. o godz. 1200 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Wybór Komisji Wnioskowej.

Podjęcie uchwał w sprawach:

- uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle /Druk nr 493/,

- przyjęcia do realizacji projektu pn. „Aktywni już dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji ww. projektu /Druk nr 494/,

- upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r. – na realizację projektu pn. „Aktywni już dziś” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym /Druk nr 495/,

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec /Druk nr 496/,

- zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 497/.

Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak

Liczba odsłon: 711


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~rodak  |  niedziela, 16 stycznia 2022 09:10
Podnieść penje Burmistrzowi oraz straży przybocznej by bardziej tępiły społeczeństwo oraz wszystkim urzędnikom bo oni najwięcej wypracowują PKB,suwerenowi podnieść wszelkiego rodzaju daniny.Pezy następnych wyborach spytać za ile będą pracować powyżsi wybrańcy.Jak będą pazerni to po WYBORZE.
#2  ~emeryt  |  piątek, 14 stycznia 2022 15:00
Jak tam Heniu podwyżki ? Jak drożyzna ? Ciężko się żyje ....
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Wsparcie dla osób w kwarantannie, starszych, samotnych, niepełnosprawnych
22 stycznia 2022
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż osoby przebywające w kwarantannie, a także o..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2022