piątek, 29 maja 2020, imieniny: Bogusława, Maksymilian
Artykuły
Sesja Rady Miejskiej Jasła - Zapowiedź
14 maja 2019 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

 

Uprzejmie zapraszam na X Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/.

Henryk Rak - przewodniczący Rady Miejskiej Jasła 

X Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 20 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Złożenie ślubowania przez Radną Rady Miejskiej Jasła.

 3. Zatwierdzenie protokołu z VI Sesji RMJ.

 4. Wybór Komisji Wnioskowej.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE /Druk nr 79/,

  2. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gamrat – część północna” /Druk nr 80/,

  3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE /Druk nr 81/,

  4. projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego /Druk nr 72/,

  5. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” /Druk nr 73/,

  6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Brzyska dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk nr 71/,

  7. upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 01.12.2019 r. do 31.12.2021 r. na realizację projektu pn. Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych /Druk nr 74/,

  8. zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji ww. projektu. /Druk nr 75/,

  9. zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /Druk nr 76/,

  10. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2019 – 2029 /Druk nr 77/,

  11. zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego /Druk nr 78/,

 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

 8. Wolne wnioski i zapytania.

 9. Zamknięcie obrad X Sesji RMJ.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Jasła

 

Henryk Rak

 

 

Liczba odsłon: 917


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~Koń  |  wtorek, 14 maja 2019 16:54
Nabrać kredytów i nazatrudniać urzędników.To jest jedyna praca Jaśnie Panującego Burmistrza.Nie patrzy jak się rozwijają inne miasta np.Krosno,Nisko,Stalowa Wola,ile kilometrów dróg tam powstaje.W Jaśle tylko plebanki i poświęcenia za duże pieniądze.
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Posłanka Maria Kurowska samorządowiec z "krwi i kości"
28 maja 2020
 Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składam wszystkim osobom, które współ..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2020