wtorek, 22 stycznia 2019, imieniny: Anastazy, Dobromysł
Artykuły
Sesja Rady Miejskiej Jasła - Zapowiedź
12 marca 2018 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

 

Uprzejmie zapraszam na LXII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm./. LXII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Henryk Rak - przewodniczący Rady Miejskiej Jasła 

Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Zatwierdzenie Protokołu z LIX Sesji RMJ.

 2. Wybór Komisji Wnioskowej.

 3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 1.  
  1. podziału Miasta Jasła na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /druk nr 652/,

  2. przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M.Konopnickiej w Jaśle polegającego na przeniesieniu siedziby szkoły z ul. Koralewskiego 9 w Jaśle na ul. Czackiego 2 w Jaśle oraz zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły podstawowej nr 2 im. M.Konopnickiej w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle /druk nr 648/,

  3. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło /druk nr 649/,

  4. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 922 Jasło-Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” /druk nr 650/,

  5. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Jasło oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat /druk nr 651/.

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

 2. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

 3. Wolne wnioski i zapytania.

 4. Zamknięcie obrad LXII Sesji RMJ.

 Przewodniczący

Rady Miejskiej Jasła 

Henryk Rak

 

Liczba odsłon: 883


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~polok  |  wtorek, 13 marca 2018 17:53
Komentarz zwierał obraźliwe treści
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu w Jaśle
22 stycznia 2019
Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu handlowo-usługowego o p..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2019