niedziela, 10 grudnia 2023, imieniny: Joachim, Leokadia
Artykuły
Sesja Rady Miasta - Zapowiedź
19 listopada 2023 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

 

Uprzejmie zapraszam na XC Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm./.XC Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 27 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie protokołu z LXXIX Sesji RMJ.

 3. Wybór Komisji Wnioskowej.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki działającej pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jaśle /Druk nr 773/,

  2. wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o.o. wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego /Druk nr 768/,

  3. przyjęcia „Wieloletniego programu osłonowego Miasta Jasła w zakresie udzielenia pomocy dzieciom i uczniom z terenu Miasta Jasła w formie posiłku na wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły na lata 2024-2028” /Druk nr 765/,

  4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe /Druk nr 766/,

  5. uchwalenia „Programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2026” /Druk nr 775/,

  6. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” /Druk nr 776/,

  7. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła i nadania jej statutu /Druk nr 774/,

  8. wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata /Druk nr 772/,

  9. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek położonych w Jaśle, obręb ewidencyjny nr 02-Ulaszowice /Druk nr 764/,

  10. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb ewidencyjny nr 10-Sobniów I /Druk nr 767/,

  11. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 /Druk nr 771/,

  12. nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 2 w Jaśle /Druk nr 763/,

 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

 7. Wolne wnioski.

 8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący

Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak

Liczba odsłon: 604


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~Robert  |  poniedziałek, 20 listopada 2023 10:26
A co to dla dzialki i dla kogo bez przetargu?
#2  ~Miłośnik portalu  |  niedziela, 19 listopada 2023 15:51
Pojechali po lasso i kapelusze na kampanię
#3  ~wycieczka  |  niedziela, 19 listopada 2023 11:12
czyżby ws. wycieczki troje radnych do USA? ...po kiego i z jakiej paki tam jadą ..i to za nasze ..piniondze!
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Pożar budynku mieszkalnego w Święcanach i samochodu ciężarowego w Jaśle
09 grudnia 2023
9 grudnia po godzinie 15 w miejscowości Święcany, gmina Skołyszyn zapaliło się poddasze w budynku ..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2023