sobota, 21 maja 2022, imieniny: Donata, Jan
Artykuły
Rada Powiatu podjęła działania zmierzające do utworzenia Regionalnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzcinicy
30 grudnia 2021 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło
Na Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła się w środę 29 grudnia 2021 r., radni wyrazili zgodę na przystąpienie do utworzenia w Trzcinicy Regionalnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zadanie to będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z programu Polski Ład.

Na ostatniej sesji radni powiatowi przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Jasielskiego do realizacji zadania inwestycyjnego  pn. „Regionalny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzcinicy” oraz zaciągniecie zobowiązań finansowych na opracowanie koncepcji.

Środki w wysokości 50 000 zł zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla wybranej części z koncepcji, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dofinansowanie do 95 % wartości zadania).

W ramach zadania planuje się m.in. przebudowę istniejącego budynku internatu celem stworzenia bazy sportowej wraz z zapleczem oraz rewitalizację zespołu dworsko – parkowego.

Utworzenie w Trzcinicy takiego ośrodka jest szansą na zatrzymanie degradacji podupadającego majątku. Bowiem budynki te, pochodzące z lat 70-tych ubiegłego wieku oraz starsze, są w złym stanie technicznym i wymagają generalnego remontu. W stołówce przecieka dach, a w internacie konieczna jest wymiana instalacji i poprawa efektywności cieplnej.

Bez wątpienia remont i termomodernizacja budynków pozwoli nie tylko podnieść komfort użytkowania i walory estetyczne, co zachęci sportowców do korzystania z niego, ale przede wszystkim obniży koszty jego utrzymania. Bowiem planuje się tu również zastosowanie inteligentnego systemu energetycznego.

Ośrodek ten będzie swego rodzaju wizytówką powiatu – nowoczesnym miejscem przyjaznym sportowcom i osobom, chcącym obcować z kulturą i sztuką.

To może być szansa na promocję i rozwój powiatu, co Starosta Jasielski podkreślał podczas sesji.

- Chcemy zrealizować inwestycję, która może przyczynić się do rozwoju powiatu, do tworzenia nowych miejsc pracy. (…) Majątek szkoły w Trzcinicy, która jest prowadzona przez stowarzyszenie, ulega degradacji, dlatego powstanie Ośrodka może temu zapobiec. (…) Proponujemy kryty stadion, w którym będą prowadzone ćwiczenia dla drużyn sportowych trenujących piłkę nożną. Takich miejsc w powiecie jasielskim nie ma, więc to może stać się naszą szansą, atrakcją. Internat, który tylko w części jest wykorzystywany, po wyremontowaniu, może stanowić zaplecze, bazę noclegową i żywieniową Ośrodka – mówił starosta.

Część radnych wyrażało obawy, że realizacja tej inwestycji spowoduje kolejne wydatki i koszty utrzymania.

Ostatecznie za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych ( Baciak Irena, Czajka Jan, Lechwar Mateusz, Lisowski Ryszard, Madejczyk Sławomir, Muzyka Jan, Nigborowicz Anna, Pankiewicz Stanisław, Papciak Ryszard, Pawluś Adam, Pers Grzegorz, Rosół Józef, Snoch Robert, Stasiowska Magdalena, Świech Stanisław), 7 było przeciw (Buba Krzysztof, Macek – Lubaś Bożena, Miśkowicz Franciszek, Przetacznik Janusz, Urban Jan, Wawro Ewa, Zwierzyński Antoni), a 1 wstrzymał się od głosu (Szura Zenon).

Na wczorajszej sesji radni przyjęli również zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 r.

Zwiększono dochody o kwotę 2 958 984,20 zł. Z czego 2 871 601 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 53 975 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, 12 398 zł z tytułu obsługi zadań PFRON, 1 084,80 zł jako środki PFRON na WTZ i 22 095 zł – dochody własne jednostek.

 Zwiększono wydatki (po uwzględnieniu zmniejszeń) o kwotę 2 958 984,20 zł. Z czego 2 654 989 zł przeznaczono na przebudowę dróg i mostów powiatowych, 291 646 zł na wydatki w oświacie (wynagrodzenia oraz koszty energii), 12 398 zł na wydatki PCPR w Jaśle, 1 084,80 zł dla SOSW w Jaśle – środki na PFRON na funkcjonowanie WTZ.

Powiat Jasło 

Liczba odsłon: 1447


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~rekreacja  |  piątek, 31 grudnia 2021 11:50
a co Trzcinica ma wspólnego z rekreacją? ktoś na siłę - w imię czego - chce zrobić z Trzcinicy zdrój. to tylko Trzcinica ze szkołą rolniczą.
#2  ~baba  |  piątek, 31 grudnia 2021 11:16
Zamiast wspomagać budowę nowej siedziby Czerneckiemu przeznaczyć kasę na ratowanie i rozbudowę co już istnieje i może posłużyć dla rozwoju powiatu, a nie wydawać pieniędzy na jakiegoś dziwoląga nikomu nie potrzebnego (poza Czarnieckiemu).
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2022