czwartek, 17 czerwca 2021, imieniny: Alf, Agnieszka
Artykuły
Przez Magurski Park Narodowy będzie przebiegała droga dla kłusowników i złodziei drewna - mówił Antoni Kostka z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze
26 marca 2019 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

W siedzibie Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej odbyło się spotkanie Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia z pracownikami  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz przedstawicielami Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze.

Starosta Jasielski Adam Pawluś stara się o środki budżetowe na remont drogi powiatowej  z Krempnej przez Żydowskie do Ożennej. Antoni Kostka z Fundacji „Dziedzictwo Przyrodnicze” sprzeciwia się tej koncepcji i mówił, że będzie to droga dla kłusowników i złodziei drewna. Na te słowa ostro zareagował przewodniczący Rady Gminy Krempna Wiesław Kmiecik. 

Zobacz film :   http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Spor-wokol-drogi-powiatowej-z-Krempnej-do-Ozennej,5687/

Krempna - droga powiatowa relacji Krempna - Ożenna

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle Katarzyna Kaszowicz, dyrektor Magurskiego Parku Narodowego dr Marian Stój,  Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Jaśle Anna Klinger, przewodniczący Rady Gminy Krempna Wiesław Kmiecik,  inspektor Henryk Kosiek z  Powiatowego Zarządu Dróg oraz Piotr Środa z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. W spotkaniu wzięła udział mieszkanka Krempnej Beata Lenicz. 

Adam Pawluś - Starosta Jasielski

Co mówił Adam Pawluś - Starosta Jasielski 

- Stoi przed nami zadanie wyremonotwania tej drogi. Ta droga ma służyć dla mieszkańców. Jest to droga bezpieczeństwa dla co najmniej trzech wiosek, ponieważ droga wojewódzka, która prowadzi równolegle do tych miejscowości jest w takim stanie, że może dojść do degradacji. Dzisiaj jesteśmy w takim punkcie, że są sprzeczne koncepcje, co do działania Magurskiego Parku Narodowego. MPN, który powstał w 1994 roku miał służyć mieszkańcom . Na dzień dzisiejszy mamy dużo skarg,  zwłaszcza samorządów, które są wokół parku. Ludzie powinni na parku zarabiać i powinna być zachowana przyroda. Niestety tak nie jest. Musimy zastanowić się, aby to zmienić. To jest zadanie wielkie. Ja widzę, że Magurski Park Narowody zarabia w ten sposób, że wywozi drewno. Droga została zamknięta 23 marca, a Magurski Park nie przestrzega przepisów prawa. Mamy to udokumentowane. Tak więc podejście do ochrony przyrody jest bardzo różne. Jeżeli jest interes Parku, to wtedy nie ma ochrony przyrody, a jeżeli jest interes mieszkanców, to wtedy na wszystko jest wymówka, że trzeba chronić przyrodę. Ja mam tutaj zdjęcia , gdzie droga jest w złym stanie technicznym, a Magurski Park sprzedaje drewno i ciężkie pojazdy poruszają się po tej zdegradowanej drodze. To jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest składowanie drewna w pasie drogowym. Na to są odpowiednie przepisy i jeżeli Pani dyrektor tak zdecyduje to będziemy naliczać stosowane opłaty. Tak wygląda ochrona przyrody w Magurskim Parku Narodowym. My jesteśmy zmuszeni zamykać drogi okresowo i czynimy to zwłaszcza w terenach leśnych, ponieważ korona drogi jest w takim stanie,że tylko ograniczenie tonażu powoduje to, że droga nie ulega degradacji. 

Skład drewna w rejonie drogi powiatowej Krempna - Ożenna

Dlatego zdecydowaliśmy tą drogę zamknąć. Jednakże znaki drogowe, które były w tamtym rejonie zostały skradzione. My sprawców kradzieży ustalimy. Na dzień dzisiejszy wprowdzamy zakaz poruszania się wszelkich pojazdów na odcinku drogi od ostatnich zabudowań do granic parku. Jeżeli pogoda pozwoli to drogę otworzymy. Na tej drodze był zakaz ruchu i zdejmowanie znaków jest bardzo nieodpowiedzialne.

Jest szansa na pozyskanie środków na remont tej drogi. Nam nie zależy na tym,aby na tej drodze poruszały się samochody ciężarowe, lecz samochody do 3,5 ton. Jest wskazanym, aby turyści mogli dojechać w okolice Doliny Ciechani.

Krempna - drewno MPN składowane w pasie drogowym 

Jeżeli pojazdy Magurskiego Parku Narodowego mogą poruszać się i przewozić potężne kłody drewna i nie powoduje to zagrożenia dla zwierząt, to jaki jest argument, by tej drogi nie remontować. Dzisiaj musimy odpowiedzieć na to pytanie – mówił Adam Pawluś, Starosta Jasielski. 

Katarzyna Kaszowicz - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 

Co mówiła Katarzyna Kaszowicz - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 

- Jest jakieś duże niezrozumienie, gdyż jest planowana wycinka 54 drzew. Drzewa te nie są wycinane dlatego, że chcemy przeprowadzić remont drogi, tylko miały być usunięte ze względu na zły ich stan biologiczny. Były przeprowadzone ich oględziny, a remont nie jest w żaden sposób powiazany z wycinką drzew. W 2017 roku udało nam się odbudować przepust na tej drodze  i jest duże zainteresowanie turystów z jej  przejezdnością. Stan drogi jest bardzo zły i użytkownicy tej drogi zgłaszają się do powiatu po odszkodowania, gdyż jest to droga powiatowa. Droga ta była remontowana co roku poprzez zasypywanie dziur kruszywem, gdyż remont jest bardzo kosztowny,a budżet Powiatu jest ograniczony. Obecnie pojawiły się środki,które można przeznaczyć na remonty i dlatego wnioskujemy o naprawę.

Uważamy, że ta droga jest nam potrzebna, bo jest to droga powiatowa. Jest drogą publiczną i musimy dbać o bezpieczeństwo użytkowników tej drogi mówiła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Katarzyna Kaszowicz.

 inspektor  Henryk Kosiek z Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 

Co mówił Henryk Kosiek - inspektor z  Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 

Remont drogi został ograniczony w sposób maksymalny. Jest to odtworzenie drogi w ramach wymiaru, która istnieje obecnie. Nie nastąpi żadne poszerzenie nawierzchni. Zrezygnowaliśmy nawet w ingerencję w rowy. Remont ma polegać tylko na odtworzeniu i utwardzeniu nawierzchni bitumicznej - czyli wykonaniu podbudowy z kamienia i położeniu dwóch warstw masy asfaltowej. I to jest cały zakres remontru - mówił Henryk Kosiek - inspektor z  Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 

Od lewej: dr Marian Stój - dyrektor MPN, Antoni Kostka  i Piotr Środa z Fundacji Dziedzictwa Przyrodniczego

Co mówił Antoni Kostka z Fundacji Dziedzicwo Przyrodnicze

Od Krempnej do centrum Ożennej jest 17,6 km drogą wojewódzką. Drogą przez Żydowskie jest 13,7m. Różnica jest 2 km. Uważamy, że traktowanie tej drogi  jako zapasowej - ratunkowej jest pewnym nadużyciem, gdyż nic nie stoi na przeszkodznie, aby te  środki były zużyte na dobry remont drogi wojewódzkiej. Z punktu widzenia obywatela nie ma znaczenia, czy droga jest powiatowa,czy wojewódzka. Przez ostatnie 20 lat wartość przyrodnicza tego terenu się bardzo powiększyła głównie dlatego,że droga jest zamknięta. Nasza argumentacja jest taka, że jesteśmy za tym, aby jak najszybciej rozpocząć przebudowę tej drogi na odcinku 2 km, tj. od centrum Krempnej do ostaniego domu (zielonego), ponieważ to jest potrzebne dla mieszkańców. Nie rementouje się tej drogi i zdaje się, że mieszkańcy są zakładnikami - bo albo remontować całą drogę albo nic. A nam się wydaje, że ten odcinek powinien zostać zrobiony i popieramy całkowicie ten postulat. Po drugie - praktyka pokazuje, że nasze zaufanie jest ograniczone. I teza Pani dyrektor, że wycinanie drzew nie ma żadnego zwiazku z budową drogi nie bardzo nas przekonuję, gdyż zbieżność dat jest nie przypadkowa. Jeżeli się coś robi to powinno się wiedzieć po co się to robi. To nie jest argument, że trzeba coś robić bo są pieniądze. Sugerujemy, aby w Dolinie Ciechani stworzyć dobre warunki turystyczne dla turystyki rowerowej, gdyż obecnie nie ma gdzie jeździć na rowerze  – mówił Antoni Kostka z Fundacji Dziedzicwo Przyrodnicze.

Żydowskie - droga powiatowa Krempna - Ożenna 

- Nie jest prawdą, że ta droga nie jest potrzebna dla mieszkańców. Jest to tylko rzeczywiście Pana pogląd. Ta droga jest potrzebna ze względów bezpieczeństwa. Środki, które możemy pozyskać są do wykorzystania całościowo na remont drogi  od drogi z Krempnej do Ożennej. Są to środki powodziowe – mówił Adam Pawluś, Starosta Jasielski. 

Krempna, 25 marca 2019 roku - Spotkanie w sprawie remontu drogi powiatowej Krempna - Ożenna 

- My tutaj mieszkamy i na codzień obcujemy z tą przyrodą. Przez 4 lata wnioskowaliśmy o wycinkę tych drzew. Wycinka drzew przy tej drodze była potrzebna. Wczoraj szłam w stronę Żydowskiego i widziałam jak to wygląda. Gałęzie suche i połamane wiszą nad drogą. Proszę więc nie mówić, że wycinka tych drzew jest zwiazana z remontem drogi. W  przypadku pożaru lub  choroby służby mogą przejechać tylko tą drogą – mówiła mieszkanka Krempnej Beata Lenicz. 

dr Marian Stój - dyrektor Magurskiego Parku Narodowego 

Z drogi tej chcemy nadal korzystać. Pozyskujemy w tym rejonie drewno bukowe, które kupują mieszkańcy gminy i nie tylko – mówił dyrektor Magurskiego Parku Narodowego Marian Stój.

Co mówił Antoni Kostka z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze

- Gdyby tutaj została zbudowana droga asfaltowa, gdyby na niej ustawiono znaki ograniczające do 30 km/h i byłbym przekonany, że nasze państwo będzie bezwględnie ścigać wszystkich. Ale moja osobista impresja jest taka, że to będzie droga dla kłusowników i złodziei drewna  powiedział Antoni Kostka – z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze.

- Czy w parku kłusuja i kradną drewno? - padło pytanie do dyrektora Magurskiego Parku Narodowego.

- Pojedyncze przypadki się zdarzają, ale akurat nie na tym odcinku,  gdzie przebiega droga powiatowa.

- Czyli asfalt nie przyczyni się do kłusownictwa i kradzieży drewna? - stwierdzono.

Trudno mi jest odpowiedzieć na takie pytanie – mówił dyrektor Stój.

Co powiedział przewodniczący Rady Gminy Krempna Kmiecik

Ja się teraz czuję obrażony. Ja drewno kupuję legalnie i nie znam nikogo, kto kłusuje i kradnie drewno - mówił przewodniczący Rady Gminy Krempna Kmiecik.

 - My tu mieszkamy od pokoleń. Nie jesteśmy kłusowanikami i złodziejami drewna. Jako mieszkańcy gminy Krempna zostaliśmy przez Antoniego Kostka pomówieni. Uważam, że wójt powinień podjąć w tej sprawie kroki prawne w stosunku do ekologów - powiedział mi jeden z mieszkańców Krempnej. 

Wiesław Kmiecik - przewodniczący Rady Gminy Krempna 

Czy robimy raz i mamy spokój na 30 lat, czy też co roku zasypejmy te dziury i co roku płoszyny zwierzęta – pytała  Agata Dąbal.

Krempna, 25 marca 2019 roku - Spotkanie w sprawie remontu drogi powiatowej Krempna - Ożenna 

Krempna, 25 marca 2019 roku - Spotkanie w sprawie remontu drogi powiatowej Krempna - Ożenna 

Krempna, 25 marca 2019 roku - Spotkanie w sprawie remontu drogi powiatowej Krempna - Ożenna 

Krempna, 25 marca 2019 roku - Spotkanie w sprawie remontu drogi powiatowej Krempna - Ożenna 

Krempna, 25 marca 2019 roku - Spotkanie w sprawie remontu drogi powiatowej Krempna - Ożenna 

Krempna, 25 marca 2019 roku - Spotkanie w sprawie remontu drogi powiatowej Krempna - Ożenna 

Krempna, 25 marca 2019 roku - Spotkanie w sprawie remontu drogi powiatowej Krempna - Ożenna 

Krempna, 25 marca 2019 roku - Spotkanie w sprawie remontu drogi powiatowej Krempna - Ożenna 

Stanisław Grzywacz

Zobacz film :http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Spor-wokol-drogi-powiatowej-z-Krempnej-do-Ozennej,5687/

Liczba odsłon: 8853


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~ubaw  |  czwartek, 28 marca 2019 21:49
Wiecie dlaczego nie chcą tej drogi? Bo boją się że ludzie będą im przeszkadzać w imprezach na domku na Ciechani. Profesorki i łekolodzy tam często bawią w sezonie. To zwierzętom nie przeszkadza
#2  ~Cypisek  |  czwartek, 28 marca 2019 15:53
Znowu wielkomiejscy działacze chcą zrobić dobrze mieszkańcom. Poza tym, żyją ludzie, którzy mają tam korzenie, mieszkają w innych częściach Polskich, i chcieliby te strony odwiedzić. I je odwiedzają. Zabronicie im?
Jak to bylo z cmentarzem w Ciechanii? To też "dla dobra"? Wstyd.
#3  ~Www  |  środa, 27 marca 2019 18:15
1) W sprawie kilometrów: Do Ożennej 17,4 drogą wojewódzką, a przez Zydowskie 13,6, czyli róznica to 3,8 km. Biorąc pod uwagę, że średnio prędkośc drogą wojewódzką byłaby o 20 km/h większa, to czas przejazdu zawsze przez Żydowskie jest DŁUŻSZY.
A jesli weźmiemy pod uwagę Grab, to odległośc do Krempnej oboma drogami jest TAKA SAMA (15,2 km), czyli wtedy przez Żydowskie czas przejazdu jest znacznie dłuższy.
Tak więc dla mieszkańców obu wsi droga przez Żydowskie NIE OZNACZA osczędności czasu.

A więc argument o "braku możliwości dojazdu do pracy" jest po prostu kłamliwy.

2) Sadzenie i wycinanie drzew to nie jest "prawo przyrody"
#4  ~CoToDa  |  środa, 27 marca 2019 10:20
Tak jestem za otwarciem drogi publicznej Nr1909R dostępnej dla wszystkich, oczywiście z mającymi racje bytu ograniczeniami tonażu.
Cyt. " Krempnej do centrum Ożennej jest 17,6 km drogą wojewódzką. Drogą przez Żydowskie jest 13,7m. Różnica jest 2 km ". Widać słabość matematyczną bo różnica jest nie 2 a 3,9 przedkładając na pikietaż drogi bez 100m 4 kilometry !!!
Drzewa sadzi sie po to by je wycinać i znów sadzić nowe takie prawo przyrody
#5  ~glen  |  środa, 27 marca 2019 09:24
Co sobie jaja robi jakaś kostka. Niech tutaj pomieszka, bez pracy i możliwości dojazdu dp pracy. Fajnie jest krytykować , gorzej coś zbudować. Pogonić takich ekologów.
#6  ~dragoness  |  środa, 27 marca 2019 00:20
On JESZCZE nie jest prywatny. Jeden pomnik już mamy; z błędem ortograficznym na cokole. Wystarczy.
#7  ~Antoni Kostka  |  wtorek, 26 marca 2019 23:18
do RJS: W sprawie "prostowania kłonicą" proszę o ujawnienie swoich danych (priv na FB), chętnie się spotkam. Gotowy?
#8  ~Forester  |  wtorek, 26 marca 2019 23:07
1. Krócej? Droga z Krempnej do Grabu - przez Żydowskie 15,2 km, drogą wojewódzką ... 15,2 km
2. Bezpieczeństwo? Czy przewidujemy agresję ze strony Słowacji? Ile razy do roku droga wojewódzka była nieprzejezdna?
3. Turystyka? Potrzebne nam są samochody w najcenniejszej części parku? Potem beda wiaty, grill, muzyka, spiewy ..... I g... będzie z tego, co tu najcenniejsze do pokazania.
4. A może wydac 7 mln na drogę (most?) w Myscowej, a nie tutaj?

#9  ~B.  |  wtorek, 26 marca 2019 23:05
Tu po raz kolejny kłania sie temat: czy park narodowy ma byc strukturą dbajaca jedynie o przyrodę i za wszelka cenę utrudniajacą życie ludziom tam mieszkajacym??? "Sama droga stanowi bariere dla zwierząt "... na litość ja calym sercem jestem za ochroną przyrody i terenów dzikich ale po miastach dziki, lisy i niedźwiedzie chodza juz calymi rodzinami a w MPN jak samochod 3 razy na godzinę przejedzie to dramat. Wprowadzic ograniczenia tonażu i Emisji dzwięku zeby np. Wscieklymi kladami nie mozna bylo jezdzic i zrobic ta droge jak można kase zdobyc i nie cudowac. W innych krajach da sie pogodzic ochronę i turystyke i samochodem mozna prawie wszedzie wjechać tylko u nas trzeba ludziom blokowac wszystko???. Niech rozwinie sie chociaz troche wiecej tam turystyka. Teren cudowny i moze lepiwj żeby został nietknięty ale ludzie musza z czegos zyc. Tylko im nie przeszkadzajcie chroniac żuki.
#10  ~ccc  |  wtorek, 26 marca 2019 21:51
4 minuta 43 sekunda filmu, 9 minuta i 32 sekunda filmu oraz 17 minuta 4 sekunda filmu - to warto obejrzeć
#11  ~xxxxxx  |  wtorek, 26 marca 2019 21:34
http://www.krs-online.com.pl/czeremcha-sp-z-o-o-krs-885141.html
#12  ~ssssss  |  wtorek, 26 marca 2019 21:29
https://www.facebook.com/piotr.sroda
#13  ~Marek  |  wtorek, 26 marca 2019 20:57
Wszyscy się ucieszą, gdy zostanie wyremontowany odcinek Desznica -Kotań
#14  ~do dragoness  |  wtorek, 26 marca 2019 19:33
Do dragones: A czy Pan/Pani wie, że Ośrodek w Ożennej jest własnością Powiatu Jasielskiego i jest zrozumiałym że staroście zależy i Panu-Pani ułatwić dojazd do ośrodka, który jest własnością nas wszystkich. Panu staroście trzeba więc pomnik postawić - myślę, że Pan-Pani nie wie, że Ośrodek w Ożennej nie jest prywatny. Czasami jak się coś napisze, to trzeba wiedzieć co się pisze
#15  ~Ak  |  wtorek, 26 marca 2019 19:32
CMiałem wrażenie, że po spotkaniu przedtswiciele portalu mieli zadać kilka pytań... i jakoś sie nie udało?
#16  ~dragoness  |  wtorek, 26 marca 2019 19:27
Jak myślicie, że staroście chodzi o park i ludzi, to jesteście w grubym błędzie. jemu chodzi o wygodny dojazd dla przyszłego właściciela ośrodka w Ożennej.
#17  ~ekol  |  wtorek, 26 marca 2019 17:33
Brawo starosta Pawluś, a tych ekologów to przepędzić na cztery wiatry.
#18  ~fundacjha  |  wtorek, 26 marca 2019 17:22
Komentarz nie na temat
#19  ~NMB  |  wtorek, 26 marca 2019 17:12
Świetnie powiedziane ..jak Park tnie drzewo ,wywozi TEN HAŁAS zwierząt nie płoszy...przyrody nie niszczy ale jak mieszkaniec jedzie samochodem sówki się płoszą sarenki ronią łzy...PUKNIJCIE SIĘ W DURNE ŁBY ...
#20  ~turysta  |  wtorek, 26 marca 2019 16:39
Zobaczcie na filmie co starosta Pawluś robi z ekologami, jak walczy o ludzi z tego terenu
#21  ~Z Kotani  |  wtorek, 26 marca 2019 16:23
Adam Pawluś - takich ludzi nam trzeba!
#22  ~krempna  |  wtorek, 26 marca 2019 16:10
Krempna popiera działania starosty - a gdzie radni z gminy i z powiatu??????????????????
#23  ~vip-ek  |  wtorek, 26 marca 2019 16:07
w rudere po Strażnicy wpompował ponad trzy bańki ,tera za publiczne chce do wyremontować dojazd do lokalu..robi się ciekawie...ciekawie...
#24  ~RJS  |  wtorek, 26 marca 2019 15:40
Tego ekologa z bożej łaski niejakigo kostkę to trzeba było kłonicą wyprostować
#25  ~ciekawy  |  wtorek, 26 marca 2019 13:15
Ciekawe co zrobi Starosta Powiatu Jasielskiego i wójt i radni z gminy Krempna????????
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Czym są Msze święte gregoriańskie
17 czerwca 2021
Msza święta gregoriańska oznacza 30 Mszy św. odprawianych w kolejnych dniach, ofiarowanych za jedną ..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2021