środa, 26 stycznia 2022, imieniny: Paulina, Polikarp
Artykuły
Prawie 20 000 złotych miesięcznie dla burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana
29 listopada 2021 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

                           Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian będzie zarabiał miesięcznie prawie 20 000 złotych. Aby było „ sprawiedliwie”, to również radni podwyższyli dla siebie wysokość diet, które będą pobierać.

Ryszard Pabian - burmistrz Miasta Jasła 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak będzie otrzymywał 3 085,74 złotych, a wiceprzewodniczący Rady  Andrzej Dybaś kwotę 2 283,19 złotych. 

Henryk Rak - przewodniczący Rady Miejskiej Jasła 

Do tej pory burmistrz Jasła Ryszard Pabian zarabiał 10 620 złotych. Teraz jego miesięczne pobory będą na poziomie 19 129 złotych. Wynagrodzenie w tej wysokości zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 roku.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 9 910 zł,

2) dodatek funkcyjny w wysokości 3 280 zł,

3) dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,

4) dodatek za wieloletnią pracę wg obowiązujących zasad dla pracowników samorządowych. 

Czy na 90 % podwyżkę poborów mogą liczyć pracownicy zatrudnieni w UM Jasła?

My nie chcemy takiej podwyżki jaką ma burmistrz Ryszard Pabiaj i radni. Chcemy podwyższenia poborów chociaż o stopę inflacji - powiedział nam jeden z pracowników jasielskiego magistratu. 

Radni Rady Miejskiej w Jaśle podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokość diet radnych.

Andrzej Dybaś - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła 

Od 1 stycznia 2022 roku przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak będzie otrzymywał 3 085,74 złotych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dybaś  będzie otrzymywał  miesięcznie  2 284,19 złotych.

Przewodniczący poszczególnych komisji trafiać będą otrzymywać 2 283,19 złotych

Sekretarz rady będzie od stycznia przyszłego roku otrzymywał 2 222,45 złotych.

Pozostali radni, którzy nie pełnią funkcji będą otrzymywać 2 160,71 złotych.

Rada Miejska Jasła jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, a w jej skład wchodzi 21 radnych. Działalność rady gminy jest jawna, a obywatele mają prawo wstępu na sesje.

Komisje Rady Miejskiej Jasła

Komisja Rewizyjna RMJ

 1. Czeluśniak Krzysztof

 2. Mikrut Kazimierz

 3. Pierzchała Jan

 4. Sikora Krystyna – sekretarz

 5. Wójcik Bogusława – z-ca przewodniczącego

 6. Ziemba Bogdan – przewodniczący

 7. Znamirowski Leszek

Komisja Finansowo – Budżetowa RMJ

 1. Czeluśniak Krzysztof

 2. Czernecki Andrzej

 3. Filip Mariusz

 4. Hap Robert

 5. Rak Henryk – przewodniczący

 6. Sobczyk Agnieszka

 7. Węgrzyn Marcin – sekretarz

Komisja Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i  Komunikacji RMJ

 1. Bernal Elżbieta

 2. Czernecki Andrzej

 3. Dybaś Andrzej – przewodniczący

 4. Okarma Jerzy

 5. Twarduś Józef

 6. Węgrzyn Marcin

 7. Ziemba Bogdan –  z-ca przewodniczącego

Komisja Spraw Społecznych RMJ

 1. Filip Mariusz

 2. Hap Robert

 3. Kluz Maria

 4. Mazur Mariola

 5. Rymarz Małgorzata – z-ca przewodniczącego, sekretarz

 6. Sobczyk Agnieszka

 7. Wójcik Bogusława

Komisja Samorządowo – Statutowa RMJ

 1. Dybaś Andrzej

 2. Dziedzic Iwona – z- ca przewodniczącego, sekretarz

 3. Kluz Maria

 4. Pierzchała Jan

 5. Rak Henryk

 6. Sikora Krystyna – przewodnicząca

 7. Twarduś Józef

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RMJ

 1. Bernal Elżbieta

 2. Dziedzic Iwona – sekretarz

 3. Mazur Mariola

 4. Mikrut Kazimierz – przewodniczący

 5. Okarma Jerzy – z-ca przewodniczącego

 6. Rymarz Małgorzata

 7. Znamirowski Leszek

 Nie istnieje przepis prawa nakładający na radnego obowiązek pobierania diet. Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku) , na zasadach ustalonych przez radę gminy,  radnemu przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych. Z powołanego wyżej przepisu wynika , że radny nie ma obowiązku pobierania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Środki, które pozostaną w budżecie gminy w wyniku tego, że radny złoży oświadczenie o zrzeczeniu się diety, będą stanowić niezrealizowane wydatki i wówczas podlegać będą przeznaczeniu na realizację innych wydatków budżetowych.

Andrzej Czernecki  

Jerzy Okarma - radny Rady Miejskiej Jasła 

Mariola Mazur - radna Rady Miejskiej Jasła 

Maria Kluz   - radna Rady Miejskiej Jasła 

Krzysztof Czeluśniak - radny Rady Miejskiej Jasła 

Robert Hap - radny Rady Miejskiej Jasła 

Leszek Znamirowski  - radny Rady Miejskiej Jasła 

Krystyna Sikora   - radna Rady Miejskiej Jasła 

Józef  Twarduś  - radny Rady Miejskiej Jasła 

Iwona Dziedzic    - radna Rady Miejskiej Jasła  

Bogdan Ziemba - radny Rady Miejskiej Jasła 

Kazimierz Mikrut  - radny Rady Miejskiej Jasła 

Małgorzata Rymarz  - radna Rady Miejskiej Jasła 

Bogusława Wójcik   - radna Rady Miejskiej Jasła 

Marcin Węgrzyn - radny Rady Miejskiej Jasła 

 

Jan Pierzchała  - radny Rady Miejskiej Jasła 

Elżbieta  Bernal   - radna Rady Miejskiej Jasła 

Ani jeden radny Rady Miejskiej Jasła  nie zagłosował przeciwko podwyższeniu wysokości diet radnym.

Natomiast opozycyjni radni Rady Powiatu w Jaśle byli przeciwko podwyższeniu kwot pobieranych przez siebie diet.  

Co na sesji Rady Powiatu mówił radny Jan Urban 

Ludzie za takie pieniądze  pracują przez cały miesiąc.  My się sami  urządzamy. Diety w takiej wysokości to nieprzyzwoitość. Ja będą głosował za tym, aby nie podwyższać diet - mówił  radny Jan Urban.

 

Liczba odsłon: 1553


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~kcin  |  wtorek, 30 listopada 2021 20:06
bez komentarza, czekamy na informację o przekazywaniu diet na cele dobroczynne. Kto pierwszy ???
#2  ~mieszkaniec Jasła  |  wtorek, 30 listopada 2021 10:46
mówił radny Jan Urban.To jest dopiero AUTORYTET.


#3  ~Marek  |  wtorek, 30 listopada 2021 00:02
Porażka, to chyba jakaś KPINA!!!
#4  ~a.lechowski  |  wtorek, 30 listopada 2021 00:29
„Te pieniądze im się po prostu należały"???????
https://www.youtube.com/watch?v=pV4tx00uTvs
#5  ~Zbigniew  |  wtorek, 30 listopada 2021 00:03
Jak najbardziej się NALEZY.
#6  ~zx  |  poniedziałek, 29 listopada 2021 21:19
no tak jak chodzi o swoje koryto to procedowanie jest expresowe bez podziałów i kłótni To robi sie chore a gdzie w tym wszystkim jest człowiek za 2300 na miesiąc po przepracowaniu 180 godz?!
#7  ~Podwyzki  |  poniedziałek, 29 listopada 2021 20:56
Kto był autorem uchwały o podwyżkach
#8  ~sowa  |  poniedziałek, 29 listopada 2021 19:51
Henryk Rak, był przeciw
#9  ~nieznany  |  poniedziałek, 29 listopada 2021 19:13
banda
#10  ~PSL  |  poniedziałek, 29 listopada 2021 17:38
Ciekawe jak głosował radny Krzysztof Czeluśniak ???????????????????? Robie zakład - na 100 % nie był przeciwny podwyżce diet
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Wraca nauka zdalna - do końca ferii dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich
26 stycznia 2022
Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 i szkół podstawowych ora..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2022