sobota, 21 maja 2022, imieniny: Donata, Jan
Artykuły
Oddanie kolejnego odcinka drogi na terenie powiatu jasielskiego, gdzie rządzi Adam Pawluś
22 grudnia 2021 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Dziś oddano do użytkowania prawie 9 kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 993 z Nowego Żmigrodu do Pielgrzymki. Jest to kolejna inwestycja zrealizowana dzięki zaangażowaniu starosty jasielskiego Adama Pawlusia. 

Adam Pawluś - Starosta Jasielski. Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Zakończono realizację  inwestycji pn. " Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród od km 21+475 do km 28+967".

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Projekt był  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

W uroczystości uczestniczył poseł Adam Śnieżek, Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Jasielski Adam Pawluś, wicestarosta Jan Muzyka, radny Rady Powiatu Grzegorz Pers, wójt gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski, wójt gminy Dębowiec Marcin Bolek,  wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara oraz przedstawiciele strony Słowackiej.

Grzegorz Pers - członek Zarządu Powiatu w Jaśle. Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

W uroczystości wziął udział Krzysztof Sopel – Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim oraz Ryszard  Lisowski kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jaśle .

Ryszard Lisowski - kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jaśle. Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Nie zabrakło przedstawiciela Wykonawcy przedmiotowej inwestycji - firmy STRABAG Sp. z o.o.

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy tej inwestycji działał w roli lidera, a jego słowackim partnerem była  Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Piotr Pilch  - Wicemarszałek  Województwa Podkarpackiego 

Co mówił Wicemarszałek Piotr Pilch

Jest to kolejny odcinek drogi w naszym województwie, który został oddany do użytku, za co dziękuję dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz i Wykonawcy. Obecnie powstaje na Podkarpaciu droga S 19 i jest to druga obok autostrady A 4, arteria życia dla naszego województwa.

Musimy  więc zbudować układ komunikacyjny dogodnych połączeń do węzłów tych dróg strategicznych i to z każdego miejsca naszego regionu, w tym również z Krosna, Jasła oraz Sanoka. Droga, którą oddajemy jest  elementem tego zamysłu -  mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

Piotr Miąso - dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Co mówił Piotr Miąso -  dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

Chcę podziękować kolegom ze Słowacji za współpracę. Ta dobra współpraca jest bardzo ważna, zwłaszcza jeśli chodzi o ubieganie się o dofinansowanie w ramach Programu Interreg. Tutaj w powiecie jest bardzo dobry klimat do inwestowania - mówił Piotr Miąso.

Adam Pawluś - Starosta Jasielski. Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Co mówił Adam Pawluś -  starosta jasielski 

Ten odcinek drogi wojewódzkiej jest dla nas niezwykle ważny. Droga karpacka łącząca Wschód z Zachodem. Była ona w fatal nym stanie, ale dzięki temu, że mamy przyjazne stosunki z naszymi przyjaciółmi ze Słowacji, to  udaje nam się realizować wspólne przedsięwzięcia w ramach zadań transgranicznych - mówił Adam Pawluś. 

Adam Pawluś. Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Teraz jest przed nami kolejne zadanie, tj. budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu. My to zrealizujemy, jeżeli Wy dacie pieniądze  -  zwrócił się do Marszałka Wojewodztwa Podkarpackiego Piotr Pilcha starosta Adam Pawluś.

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Poświęcenia dokonał proboszcz Parafii Samoklęski  ksiądz  Henryk Wilk.

Grzegorz Bara - wójt gminy Nowy Żmigród. Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Zakres inwestycji po stronie polskiej obejmował  modernizację odcinka drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród - Dukla w kilometrażu 21+475 - 28+967. Poza odnowieniem nawierzchni drogi na długości ponad 7 km, na przedmiotowym odcinku zmodernizowano istniejace skrzyżowania, zatoki autobusowe, chodniki, pobocza oraz zjazdy. Koszt robót budowlanych wyniósł  ponad 9,6 miliona złotych.

Grzegorz Pers - członek Zarządu Powiatu w Jaśle. Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją modernizacji drogi 993 na odcinku Gorlice – Nowy Żmigród, zapoczątkowanej w ub. roku przez budowę nowych mostów w Kłopotnicy i Pielgrzymce. Warto zaznaczyć, że analogiczny projekt w ramach programu INTERREG PL-SK 2014-2020 realizuje na swoim odcinku drogi nr 993 Województwo Małopolskie.

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Po stronie słowackiej zmodernizowany został  odcinek drogi, znajdujący się na drodze II/556 między obszarami ewidencyjnymi miejscowości Fijaš – Lomné.

ksiądz Henryk Wilk - proboszcz Parafii Samoklęski. Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Celem głównym projektu była poprawa mobilności transgranicznej, ukierunkowanej na poprawę stanu komunikacji na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego oraz połączenie z siecią TEN-T po stronie słowackiej (D1, E371) oraz po stronie polskiej (DK 28, DK73, A4, S19).

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Droga wojewódzka nr 993 łączy Duklę z Gorlicami. Ma ona długość 42 kilometrów i przebiega z Dukli przez Iwlę, Głojsce, Łysą Górę, Stary Żmigród, Nowy Żmigród, Samoklęski, Pielgrzymką, Folusz, Bednarkę, Roździele, Kryg oraz Dominikowice do Gorlic. 

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Co mówił Andrzej Stachurski - wójt gminy Osiek Jasielski 

Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji. Jest to inwestycja bardzo ważna nie tylko dla naszej gminy, ale dla całego województwa. Dziękuję Zarządowi Województwa Podkarpackiego, dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkim, dziękuję Panu staroście Adamowi Pawlusiowi, wicestaroście Janowi Muzyce, radnemu Grzegorzowi Persowi oraz  Wojciechowi Zającowi - mówił Andrzej Stachurski, wójt gminy Osiek Jasielski. 

 

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Poświęcenia dokonał proboszcz Parafii Samoklęski  ksiądz  Henryk Wilk.

Adam Śnieżek - poseł na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

ielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

 

 

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

ielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

 

Pielgrzymka, dnia 22 grudnia 2021 roku  : Oddanie do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej relacji Nowy Żmigród - Gorlice

Red. 

 

 

 

Liczba odsłon: 2776


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~czarny baranek  |  piątek, 24 grudnia 2021 11:42
O ile się orientuję to starostwo nie zarządza drogami wojewódzkimi.
#2  ~kierowca  |  czwartek, 23 grudnia 2021 09:34
Po co ta pokazówka w końcu roku? Droga oddana jeszcze w październiku, a wiem. bo dojeżdżam do pracy w Golicach. O co tu chodzi? Lansik przed kolejnymi wyborami czy inne absurdalne powody?

A to, że nie było widzów jest najlepszym komentarzem takich kabaretów. Ludzie mają dość!
#3  ~Baca  |  czwartek, 23 grudnia 2021 08:06
Panie redaktorze krótkie pytanie:do kogo oni przemawiali?
Można jakieś fotki?
Czy to kadr z filmu: Ostatnia paróweczka hrabiego Adama Pawlusia według Bareji
#4  ~nikt  |  środa, 22 grudnia 2021 21:39
Pan Stachurski ma zalążki na bycie wójtem gminy Nowy Żmigród. Czy wójt Grzegorz Bara powinien się go obawiać???????????????
#5  ~folesz  |  środa, 22 grudnia 2021 21:09
A kiedy będzie ukończony (modernizacja) następny odcinek drogi wojewódzkiej nr. 993 Pielgrzymka - Bednarka no i oczywiscie zaprojektowanie skrzyżowanie dróg Zmigród - Gorlice, Folusz - Jasło tak żeby dla nas kierowców było bezpiecznie bo jak co to jadąc od Folusza czy od Jasła nie widać nadjeżdzających samochodów od strony Gorlic.( zaznaczam że są tam wypadki.) W pierwszej kolejności to usunąć przydrożne zakrzaczone samosiejki. Pozdrawiam wszystkich Panów (nie ma ani jednej Pani pewnie świąteczne porządki, pieczenie ciast itp.) Zdrowych Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
#6  ~HaHa  |  środa, 22 grudnia 2021 20:15
Piękna fotorelacja, jestem pod wrażeniem. Nawet z dożynek wojewódzkich tyle zdjęć nie widziałem. Co do propozycji "Pawluś na burmistrza Jasła" to tak ale redaktor portalu koniecznie na rzecznika prasowego lub osobistego asystenta bo kto potrafi lepiej słodzić. :D :D
#7  ~wybarca  |  środa, 22 grudnia 2021 20:06
I znów zabrakło naszej Marii Kurowskiej - Pani Poseł Ziemi Jasielskiej, a sięga się po Posłów z innych powiatów. To tak nie powinno być!
#8  ~Mix  |  środa, 22 grudnia 2021 19:36
Codziennie proszę Pana Boga żeby ci ludzie przestali rządzić
#9  ~Sieka  |  środa, 22 grudnia 2021 19:35
P..s weź się za leczenie ludzi bo lekarzy brakuje a nie
łaź z nożyczkami i robocie cyrk
#10  ~zigzag  |  środa, 22 grudnia 2021 18:13
Pan tak do d.. Pawlusiowi nie wchodź bo potem trzeba będzie chirurgicznie pana usuwać
#11  ~Mieszkaniec  |  środa, 22 grudnia 2021 17:31
P...n nie nadaje się do niczego
Przede wszystkim nie powinien
Rządzić Jasłem to jest wstyd
#12  ~ddd  |  środa, 22 grudnia 2021 17:08
Adam Pawluś musi zostać burmistrzem Jasła i to to szybko !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2022